VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUGERGENERERET INDHOLD

Vi elsker dit billede ("indhold") og vil gerne vise det på Canons sociale mediekanaler, e-nyhedsbreve og websider. Hvis du giver os tilladelse til at bruge og vise dit indhold, angiver de vilkår og betingelser, der følger nedenfor, hvordan Canon vil vise dit indhold.

Brug af dit billede til kommercielle formål
Hvis vi bruger dit indhold til Canon Europa N.V., der er registreret på Bovenkerweg 59, 1185 XB, Holland, dets datterselskaber, koncernselskaber og licensgivere (samlet kaldet "Canon", "vi"eller "os") , ved brug og/eller visning af dit indhold til kommercielle eller ikke-kommercielle formål, offentliggør vi dit indhold og krediterer dig som indholdsskaber på Canons sociale mediekanaler, e-nyhedsbreve og/eller websider.

Sådan henter vi dit indhold
Canon vil hente dit indhold fra dit sociale medieopslag, og indholdet leveres til os via den sociale medieplatform som et JPEG-billede eller en MP4-video. Indholdet er muligvis ikke det samme, som det var, da du oprindeligt overførte det til Instagram (det kan f.eks. være blevet komprimeret, eller de integrerede EXIF-data mangler muligvis). Indholdet vises kun på Canons sociale mediekanaler, e-nyhedsbreve og/eller på Canons websider.

Du bevarer ejendomsretten til dit indhold, men du giver os en licens
Du beholder det fulde ejerskab af indholdet, men du giver os en begrænset licens til at bruge og vise indholdet. Canon forbeholder sig ret til efter eget skøn at beslutte, om dit indhold skal vises på Canons sociale mediekanaler, e-nyhedsbreve og/eller websider. Den begrænsede licens, du giver os, er en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, royaltyfri, overdragelig licens til at vise, bruge, reproducere, distribuere eller vise dit indhold og til at skabe afledte værker af de materialer, der er indeholdt i indholdet. Som med alt indhold, der er offentliggøres online, kan kopier af indholdet laves og distribueres af uafhængige tredjeparter eller slutbrugere uden vores viden eller tilladelse. Derfor kan vi ikke acceptere noget ansvar for, hvordan en tredjepart bruger dit indhold.

Vi krediterer dig, hvis vi bruger dit indhold
Du giver os også ret til at bruge dit brugernavn, profilbillede, pseudonym og/eller billede i forbindelse med brug af indholdet. Canon kan kreditere dig i forbindelse med brugen af indholdet ved at identificere dig i forbindelse med indholdet, og vi kan også oprette et link til dit oprindelige opslag, der viser indholdet, i det omfang det er tilgængeligt, på den respektive sociale mediekanal.

Dine henvendelser til os
Vi forstår, at indholdet er dit oprindelige værk og ikke krænker eksisterende immaterielle rettigheder, herunder, uden begrænsning, ophavsret eller forretningshemmeligheder eller kontraktmæssige rettigheder, og at det ikke indeholder noget, der, hvis det offentliggøres, vil være svigagtigt, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, obskønt eller en overtrædelse af nogen form for beskyttelse af personlige oplysninger eller love eller bestemmelser. Det betyder, at du skal sikre dig, at du har alle rettigheder og samtykke fra alle indehavere af tredjepartsrettigheder i dit indhold, før du accepterer, at vi bruger dit indhold. En rettighedsindehaver kan være et brand eller virksomhedsnavn, der ejes af tredjepart, en person i indholdet eller en berømt bygning.

Når du accepterer, at vi bruger og viser dit indhold, går Canon automatisk ud fra, at du har alle nødvendige rettigheder, og at du har opnået tilladelse fra personer eller brands, der vises i indholdet. Canon kan ikke påtage sig noget ansvar og/eller erstatningsansvar for krav fra tredjepart og/eller krav om krænkelse af tredjeparts rettigheder ved brug, udstilling eller visning af dit indhold og vil henvise ethvert krav fra tredjepart til dig.

Gyldighedstid
Denne aftales gyldighedstid begynder på den dato, hvor du bekræfter, at Canon må bruge dit indhold i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, og den fortsætter, indtil den opsiges af os. Du kan anmode om opsigelse skriftligt ved at indsende din anmodning til socialmedia@canon-europe.com

Vi kontakter dig muligvis
Vi kan kontakte dig vedrørende dit indhold, f.eks. hvis vi ønsker at vise dit indhold på andre måder. Du accepterer, at Canon eller Canons autoriserede agent kontakter dig via vores officielle sociale mediekanaler.

Gældende lovgivning for denne aftale
Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i henhold til, og enhver tvist vedrørende dem eller brugen og visningen af indholdet skal være underlagt lovgivningen i England og Wales.