Sustainable Imaging

Bæredygtig imaging hos Canon

Vi minimerer vores påvirkning af miljøet gennem vores handlinger og kunder.

Håndtering af vores miljøpåvirkning

Vi tager ansvar for den påvirkning, som vores aktiviteter har på miljøet, med solide systemer, procedurer og politikker, der har til formål at håndtere miljøpåvirkningen på tværs af hele vores drift og sikre en reduceret CO2-påvirkningen. Det dækker vores:


Miljøpolitik for Canon Danmark

Download PDF [75 KB] >


Standarder for grønne indkøb

Læs mere >


Globalt ISO 14001-godkendt miljøstyringssystem

Læs mere >

work-team-at-table-with-documents

Vores tilgang til produkters livscyklus

Vores tilgang til miljømæssig bæredygtighed er "Produktion – Brug – Genvinding". Det indebærer, at vi håndterer vores produkter på måder, der understøtter en cirkulær økonomi – fra vugge til grav. Vores tilgang reducerer også udledningen af drivhusgasser (GHG'er) i vores drift og hjælper kunderne med at reducere deres GHG gennem energibesparende produkter.

Produktion

Vi bestræber os på at reducere vores produkters miljøpåvirkning helt fra starten af produktionsprocessen, så de bruger færre nye råmaterialer, er mere energieffektive og undgår spild i hele deres levetid. 

 • Vi har sat mål for reduktion af CO2 og gør brug af LCA-metoder (livscyklusvurdering).

  Download PDF [335 KB] >

 • Vi designer vores produkter, så de lever op til alle relevante bestemmelser og lovbestemte grænser for farlige stoffer, fastsat i RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) og REACH-bestemmelsen.

  Download REACH PDF [249 KB] >
  Download RoHS PDF [184 KB] >

 • Vi tager hensyn til støj- og ozonudledninger, der stammer fra vores produkter.

  Download PDF [187 KB] >

 • Vi reducerer spild på produktionsstederne og sikrer, at ingen produktionssteder har affald til deponering.

  Læs mere >

 • Vi nedbringer CO2-udledninger fra transport ved at skifte til mindre CO2-intensive transportformer, forebygge ineffektivitet under distribution samt gendesigne vores emballage for at gøre den mindre.

  Læs mere >

 • Vi sørger for, at vores emballage er forsvarlig og effektiv.

  Download PDF [186 KB] >

Brug

Vores kunder sparer penge og reducerer deres miljøpåvirkning med vores produkter, tjenester og løsninger. Innovationer og forbedringer betyder, at vores produkter bruger mindre energi og færre forbrugsstoffer.

 • Vi arbejder hele tiden på at forbedre energieffektiviteten og reducere den mængde af elektricitet, vores produkter bruger.

  Download PDF [199 KB] >


 • Vi hjælper virksomhedskunder med at reducere deres forbrug af papir og forbrugsstoffer gennem deres brug af vores imaging-udstyr.

  Download PDF [261 KB] >


 • Ved at implementere Managed Print Service (MPS) kan vores kunder opnå en reduktion i deres miljøpåvirkning på op til 60 %.

  Læs mere >


 • Vores e-Maintenance og effektive teknikerplan gør servicearbejdet mere effektivt og sparer tid, ressourcer og CO2

  Læs mere >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Genanvendelse

Vi forvalter naturressourcerne på måder, der bidrager til en cirkulær økonomi, med vægt på en øgning i salget af istandsatte enheder. 

 • Vi arbejder for at genbruge og genvinde brugte produkter og varer.

  Download PDF [189 KB] >

 • Vi genbruger tonerpatroner, blækpatroner og tonerflasker.

  Download PDF [201 KB] >

 • Vi deltager i genvindingsordninger for emballage og hjælper med at finansiere indsamling og genvinding af emballageaffald.

  Download PDF [182 KB] >

 • Vi sørger for, at alle vores genbrugsprocesser er i overensstemmelse med WEEE-direktivet og anden lovgivning om affaldsprodukter.

  Download PDF [199 KB] >