iStock_80038439_XXXLARGE

Canon Sikkerhed

På denne side finder du vigtige oplysninger vedrørende Canon-sikkerhed


Certificering

ISO 27001 Informationssikkerhed

Canon har stort fokus på informationssikkerhed for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af skriftlige, mundtlige og elektroniske oplysninger for at sikre, at følgende altid er sikret:

 • Fortrolighed - sikre, at oplysningerne kun er tilgængelige for autoriseret personale, der har adgang
 • Integritet - sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysninger og behandlingsmetoder
 • Tilgængelighed - sikre, at autoriserede brugere har adgang til oplysninger, når det er nødvendigt

ISO 27001-certificeringen beviser, at Canon Europe har indført systemer til at beskytte virksomhedsoplysninger og data, uanset om det er online eller offline. Ved at have ISO 27001 kan Canon Europe bekræfte, at dets sikkerhedsprocesser fra udvikling til levering er blevet eksternt evalueret og er tredjeparts-certificeret med en internationalt anerkendt standard.

ISO 27001 Informationssikkerhedscertifikat Canon Europe har fået ISO 27001-certificering for sit styringssystem af informationssikkerhed, hvilket forsikrer kunderne om, at vi overholder standarder i verdensklasse. Den dækker alle aspekter af informationssikkerhed fra risiko- og auditstyring til produktsikkerhed og problemstyring.


Vores Information Security Management System (ISMS) dækker følgende områder:

 • Sikkerhedspolitik
 • Organisering af informationssikkerhed
 • Styring af aktiver
 • Personalesikkerhed
 • Fysisk og miljømæssig sikkerhed
 • Kommunikation og driftsstyring
 • Adgangskontrol
 • Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer
 • Håndtering af informationssikkerhedshændelser
 • Styring af forretningskontinuitet
 • Overholdelse af lovgivning

Du har måske også brug for ...