Printhovedudskiftning

Udfør kun denne procedure ved udskiftning af printhovedet. Udfør ikke følgende trin af andre årsager, da det kan beskadige produktet.

・Udskift ikke printhovedet, mens maskinen er slukket.
・Sluk ikke for maskinen under udskiftningen.
・Printkvaliteten kan ikke garanteres, efter et brugt printhoved er fjernet og geninstalleret.
・Hvis vedligeholdelsespatronen ikke har tilstrækkelig kapacitet, kan udskiftning af printhoved ikke udføres.
・Nogle problemer kan muligvis ikke løses ved at udskifte printhovedet.
・Pas på ikke at kontaminere dine hænder eller fingre.

1. Tænd maskinen.

2. Tryk på knappen [Home] (Hjem) én gang, og tryk derefter på knappen [Stop], og hold den nede i fem sekunder eller mere. Maskinen skifter til funktionen for udskiftning af printhoved.

3. Der vises særlige bemærkninger på det næste skærmbillede. Bekræft dem, og vælg "Ja".

▶ Vent et par minutter, indtil de næste instruktioner vises.

Følg fremgangsmåderne nedenfor iht. paneldisplayet.

4.

5.

6.

7. Fjern forsigtigt det nye printhoved fra emballagen.

8. Sæt printhovedet langsomt og sikkert ind printhovedholderen, så printhovedet ikke rører ved delene omkring det.

9.

10. Vent et par minutter, efter at scanningsenheden/dækslet er lukket. Når startskærmen vises, er udskiftning af printhoved fuldført.

Du har måske også brug for ...