Udskiftning af printhoved i MAXIFY GX-serien

<Meget vigtigt!>

Udfør kun denne procedure ved udskiftning af printhovedet. Udfør ikke følgende trin af andre årsager, da det kan beskadige produktet.

・Udskift ikke printhovedet, mens maskinen er slukket.
・Sluk ikke for maskinen under udskiftningen.
・Printkvaliteten kan ikke garanteres, efter et brugt printhoved er fjernet og geninstalleret.
・Hvis vedligeholdelsespatronen ikke har tilstrækkelig kapacitet, kan udskiftning af printhoved ikke udføres.
・Nogle problemer kan muligvis ikke løses ved at udskifte printhovedet.
・Pas på ikke at kontaminere dine hænder eller fingre.

1. Tænd maskinen.

GX5000-serienGX6000-serien og GX7000-serien

2. Indstil maskinen til udskiftning af printhoved.

<GX5000-serien>

  1. Tryk på tilbageknappen én gang, og tryk derefter på stopknappen, og hold den nede i fem sekunder eller mere.


  2. Meddelelse "Behandler..." vises. Vent et par minutter på, at de næste instruktioner vises.

▶ Følg fremgangsmåderne nedenfor iht. paneldisplayet.

<GX6000-serien og GX7000-serien>


  1. Tryk på startknappen én gang, og tryk derefter på stopknappen, og hold den nede i fem sekunder eller mere.

  2. Der vises særlige bemærkninger på det næste skærmbillede. Bekræft dem, og vælg "Ja".

  3. Vent et par minutter på, at de næste instruktioner vises.

▶ Følg fremgangsmåderne nedenfor iht. paneldisplayet.


3. Åbn dækslet/scanningsenheden

GX5000-serienGX6000-serien og GX7000-serien

4. Fjern forsigtigt printhovedet5. Fjern det nye printhoved fra emballagen.

6. Sæt printhovedet langsomt og sikkert ind printhovedholderen, så printhovedet ikke rører ved delene omkring det.


7. Vent et par minutter, efter at dækslet/scanningsenheden er lukket. Når startskærmen vises, er udskiftning af printhoved fuldført.

GX5000-serien


GX6000-serien og GX7000-serien

*Løft dækslet/scanningsenheden en brøkdel for at frigøre låsen, og sænk den derefter.

Du har måske også brug for ...