Warranty_Page_Image

Canons europæiske WG-garanti

Dette er en kommerciel slutkundegaranti fra Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon") til slutkunder, der køber Canon-projektorer til eget brug, men ikke er forbrugere under den lokale lovgivning i det land, hvor WG-seriens produkter er købt.
Hvis du er forbruger, er du ikke berettiget til denne garanti, men dine lovmæssige forbrugerrettigheder i henhold til gældende national lovgivning er gældende for dig.
Disse vilkår og betingelser samt indeværende tilbud er underlagt lovgivningen i England og Wales og er underlagt domstolene i England og Wales. 


Servicetilbuddet er som følger: 

• Onsite-garanti

Alle Canon-produkter i WG-serien ("WG"), der er bestemt for og købt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS" – EU, Island, Liechtenstein og Norge) samt Schweiz og Storbritannien – er omfattet af Canons europæiske WG-garanti. Canon garanterer, at hvis WG-produktet viser sig at være defekt inden for den gældende garantiperiode, bliver fejlen løst uden beregning (vilkår og betingelser gælder – se nedenfor).
For ethvert produkt, der er uden for de gældende garantivilkår eller -perioder og for skader eller reparationer, der ikke dækkes af garantien, er en reparationsservice mod betaling tilgængelig.
Denne garanti er dit eneste retsmiddel, og hverken Canon eller dets datterselskaber eller andre europæiske WG-garantimedlemmer er ansvarlige for hændelige skader eller følgeskader for overtrædelse af enhver udtrykt eller underforstået garanti for dette produkt.


Vilkår og betingelserOnsite-garanti


Canon garanterer, at dette produkt fra WG-serien er i god driftsmæssig stand i garantiperioden. I tilfælde af at hardwaren bliver defekt inden for garantiperioden, ydes der onsite-reparationsservice uden beregning i lande, der er omfattet af garantien.
Denne onsite-garanti gælder for Canon-produkter i WG-serien, der er bestemt for og købt inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt Schweiz og Storbritannien.
Denne gratis service kan kun ydes mod forevisning af den originale faktura/bon udstedt til slutkunden af sælgeren.
Vi forbeholder os desuden ret til at udskifte det defekte produkt med et andet tilsvarende produkt, som er af samme eller bedre kvalitet som det defekte produkt, i stedet for at reparere det defekte produkt. 


1. Garantiperiode

Onsite-garantien gælder i 1 år fra købsdatoen af dit nye Canon WG-produkt, som det fremgår af købskvitteringen, eller 300.000 print, alt efter hvad der indtræffer først. 


2. For at opnå garantiservice 

Reparationsservice under onsite-garantien er tilgængelig ved at kontakte Canons helpdesk via telefon (Kontaktoplysninger for onsite-garanti).
Service under onsite-garantien udføres i et af de følgende måder: 

• Onsite-reparation (af tekniker)* , som dækker alle tilknyttede arbejdsomkostninger (herunder tilkaldelse, transport- og reparationstider) og prisen på alle reservedele 

• Afsendelse af brugerudskiftelige dele (via kurerfirma), som dækker de omkostninger, der er forbundet med gældende reservedele og tilknyttede leveringsomkostninger.

*Service underlagt denne onsite-garanti kan udføres af en tredjepart på Canons vegne med rimelige færdigheder og forsigtighed. 

Denne service dækker alle tilknyttede arbejdsomkostninger (herunder tilkaldelse, transport- og reparationstider) og prisen på alle servicedele. 


3. Canon WG-garantimedlemmer

Canon WG-garantimedlemmer omfatter de lande, hvor onsite-garantiservicen kan benyttes. 

Kontakt det relevante europæiske WG-garantimedlem, hvis du har brug for yderligere oplysninger vedrørende denne garanti. 


4. Begrænsninger

Denne garanti dækker ikke følgende: 

- Forbrugsstoffer;
- Alle software;
- Dele, der kan blive slidte (f.eks. panel, eksternt omslag) samt forbrugsvarer og tilbehør (f. eks. ekstra papirkassette, almindelig sokkel osv.), som anvendes sammen med dette produkt.
- Fejl opstået som følge af ændringer foretaget uden Canons godkendelse.
- Omkostninger forbundet med at en Canon-serviceudbyder foretager tilpasninger eller ændringer af et produkt i WG-serien, der er nødvendige for landespecifikke tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder eller specifikationer eller andre omkostninger for at tilpasse WG-produktet som følge af specifikationer, der er ændret siden leveringen af produktet.
- Skade som følge af, at et produkt i WG-serien ikke er i overensstemmelse med nationale standarder eller specifikationer i et andet land end det land, hvor produktet blev købt. Reparationsservice under onsite-garanti tilbydes ikke, hvis skaden eller fejlen skyldes:
- Forkert brug, overdreven brug, håndtering eller betjening af produktet i WG-serien som omtalt i bruger- eller operatørmanualen og/eller relevante brugerdokumenter, herunder uden begrænsning, forkert opbevaring, tab, store rystelser, korrosion, snavs, vand eller sand.
- Skader forårsaget direkte af brugen af uoriginale reservedele, software og forbrugsstoffer (f.eks. blækbeholdere og vedligeholdelse af patroner), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med dit specifikke Canon-produkt i WG-serien bør være dokumenteret på emballagen, men sikres ved brug af originale Canon-reservedele, software og forbrugsstoffer, da disse er blevet testet. Du rådes til at kontrollere kompatibiliteten inden brug.
- Tilslutning af produktet i WG-serien til udstyr, der ikke er godkendt til tilslutning af Canon.
- Ulykker eller katastrofer eller forhold uden for Canons kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vand, brand, offentlige uroligheder og uhensigtsmæssig ventilation.
- Periodisk kontrol eller anden standardvedligeholdelse af produktet i WG-serien: Onsite-garantien omfatter ikke:
- Serviceydelser og tilhørende nødvendige dele på grund af en forkert installation eller netværksforbindelse af dit produkt, hvis installationen og netværksforbindelse ikke er leveret af Canon;
- Arbejde, der er nødvendigt på grund af afbrydelse og gentilslutning af WG-produktet, herunder eventuel forberedelse, der er nødvendig for at sikre transport af en anden art end den, der leveres af os eller på vegne af os;
- Arbejde, som ligger uden for vores normale servicetider (kl. 9 til 17 mandag til fredag, undtagen helligdage). 


Bemærk venligst, at det for ydelse af onsite-service under garantien er en forudsætning, at dit WG-produkt er placeret i et af Canon WG-garantiens medlemslande. Onsite-service under garantien kan kun udbydes, hvis du tildeler serviceteknikeren adgang til produktet og rimelige hjælp i forbindelse hermed.
Hvis du flytter produktet til et andet land, skal du kontrollere, at det land er et af Canon WG-garantiens medlemslande for at sikre, at Canon tilbyder onsite-garanti i dette land. 


5. Andet 

Reparationsservice kan blive forsinket, når den udføres uden for det oprindelige købsland, hvor WG-produktet enten endnu ikke sælges i det pågældende land eller sælges i et landespecifikt design. Derfor er visse reservedele til WG-produktet muligvis ikke på lager i landet for reparationen. Canon påtager sig intet ansvar for eventuelle andre krav, herunder, men ikke begrænset til, tab af optagelsesmedier og tab af data osv., som ikke udtrykkeligt er angivet i denne garanti. 

Du har måske også brug for ...

Feedback