Udvidet projektorlåneservice

Alle Canon-projektorer, der er købt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS" - nemlig EU, Island, Liechtenstein, Norge) og Schweiz, er omfattet af Canons 3 års European Warranty System (EWS). Canon EWS garanterer, at hvis produktet skal repareres i løbet af de første 3 år, vil de samlede udgifter for dele og arbejdskraft blive dækket af Canon. Dog kræver standard EWS, at produktet returneres til et autoriseret servicecenter for kundens egen regning. Hvis en reparation viser sig at være uøkonomisk, kan Canon vælge at udskifte produktet med en ny model af samme eller større specifikation. I sig selv giver standard EWS ikke yderligere support til kunden i løbet af reparationen.

I tillæg til ovenstående vil XEED- og LX-modeller købt i EØS samt Schweiz, hvor det er muligt også blive tilbudt en gratis "3 års udvidet projektorlåneservice", så en "Næste dag"*-låneprojektor kan blive leveret, når kunden får repareret sit produkt. Denne udvidede projektorlåneservice er kun tilgængelig i de berettigede lande og gælder kun for de modeller, der er vist nedenfor. Hvor det er relevant, giver det kunden mulighed for at få et låneprojektor med samme eller større specifikationer, mens deres defekte enhed repareres inden for de første 3 år efter købet, såfremt der kan fremvises et gyldigt købsbevis. Den defekte enhed vil blive returneret efter reparationen, da den lånte projektor er ikke en permanent løsning.

* 'Næste dag’ betyder, at, hvor det er muligt, vil låneprojektoren blive leveret dagen efter låneanmodningen, hvis anmodningen er indgivet før kl. 11:00, og to dage efter en sådan anmodning er modtaget efter kl. 11:00, i weekender og på helligdage. Denne låneservice er underlagt de komplette vilkår og betingelser.

Udvidet projektorlåneservice

 1. Den udvidede projektorlåneservice tilbydes ud over standard EWS (uden det påvirker vilkårene for EWS). Servicen giver kunden en låneprojektor ved reparation udført under garantien i henhold til disse særlige vilkår og betingelser. Servicen ydes kun inden tre år fra den oprindelige købsdato.
 2. Dette tilbud er kun gældende for produkter, der er bestemt til import og salg af Canon i EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. For at kunne gøre brug af den udvidede projektorlåneservice, skal produktet være købt i et af disse lande.
 3. Tjenesten dækker projektorerne XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST og LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z and LX-MU800Z, herunder varianter til medicinsk brug. Servicen kan ikke overføres til andre produkter, og der tilbydes ikke alternativer i form af penge.
 4. Servicen er kun tilgængelig i følgende omfattede lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien. 
 5. Inden for Estland, Letland og Litauen er den udvidede projektorlåneservice kun tilgængelig for omfattede projektormodeller, der er købt den 01.01.2016 eller senere. 
 6. For at gøre brug af denne udvidede projektorlåneservice, skal købsbevis kunne forevises. Canon forbeholder sig ret til at afvise gratis garantiservice (eller til at yde udvidet projektorlåneservice), hvis de relevante dokumenter ikke foreligger, eller hvis oplysningerne er ufuldstændige eller ulæselige.
 7. Den udvidede projektorlåneservice kan initieres af enten slutkunden eller systemintegratoren, der installerede produktet.
 8. Alle anmodninger om brug af denne service skal ske ved en opringning til den lokale Canon Helpdesk.
 9. En Canon Helpdesk-repræsentant vil muligvis bede om yderligere oplysninger for at fastslå årsagen til fejlen, inden der udleveres et låneprodukt.
 10. 'Næste dag’ betyder, at, hvor det er muligt, vil låneproduktet blive leveret dagen efter låneanmodningen, hvis anmodningen er indgivet før kl. 11:00, og to dage efter en sådan anmodning er modtaget efter kl. 11:00, i weekender og på helligdage.
 11. Kunden eller systemintegrator skal sørge for afhentning af den defekte enhed, så snart låneproduktet er modtaget.
 12. Kunden eller systemintegrator er ansvarlig for, at den lånte projektor returneres til Canon inden 5 dage efter, at den reparerede enhed returneres.
 13. Under normale omstændigheder vil alle forsendelsesomkostninger blive dækket af Canon.
 14. Canon er ikke ansvarlig for fjernelse og geninstallation af den oprindelige projektor eller låneenheden.
 15. Canon tilbyder låneprojektorer til kunder eller deres systemintegratorer inden for Canons standard lånebetingelser, som anses for at være accepteret, da et tilbud om en låneprojektor under den udvidede projektorlåneservice blev accepteret. Kunderne eller deres systemintegratorer skal sikre, at hver enkelt lånt element returneres i samme stand som leveret, og de er ansvarlige for eventuelle tab, skader på eller tyveri af lånt udstyr og kan blive pålagt at tilbagebetalte Canon for reparation eller udskiftning. Kunderne eller deres systemintegratorer anbefales at overveje at tegne en passende forsikring, som dækker alt lånt udstyr.
 16. Tilbuddet påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder i henhold til gældende national lovgivning.
 17. Dette tilbud gives af Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland.
 18. Disse vilkår og betingelser og tilbuddet heri er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den gældende lov i det land, hvor produktet bruges og hvor servicen ydes, og eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med den udvidede projektorlåneservice falder ind under enekompetencen af de kompetente domstole i denne jurisdiktion.

Oversigt over ofte stillede spørgsmål om den udvidede projektorlåneservice

Spm.:  Hvor er den udvidede projektorlåneservice tilgængelig?

Sv.: Servicen er kun tilgængelig i følgende omfattede lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.

Fra og med 01.01.2016 tilbydes kunder i Estland, Letland og Litauen den udvidede projektorlåneservice. I disse lande kan servicen kun begæres for omfattede projektormodeller, der er købt efter den 01.01.2016.


Spm.: Hvem kan igangsætte den udvidede projektorlåneservice?

Sv.: Kunden eller deres systemintegrator kan igangsætte processen, efter der er fundet en defekt i produktet. Låneproduktet vil blive sendt, når et defekt produkt er blevet diagnostiseret (med forbehold af de komplette vilkår og betingelser), og tilbuddet om et låneenhed er blevet accepteret.


Spørgsmål: Hvem skal jeg kontakte for at påbegynde den udvidede projektorlåneservice?

Svar: Kunder eller deres systemintegrator skal kontakte den relevante lokale Canon Helpdesk. Canon vil registrere alle relevante oplysninger (dvs. fejldetaljer) og udfører indledende undersøgelse af en mulig årsag. Hvis fejlen fortsætter, vil Canons niveau to-support kontakte kunden eller systemintegratoren. Hvis fejldiagnosen er bekræftet og reparation anbefales, tilbydes et tilsvarende produkt (eller et produkt af højere specifikation) som en låneenhed.


Spm.: Hvor lang tid går der, før låneprojektoren bliver leveret?

Sv.: Hvor det er muligt, vil låneprojektoren blive leveret dagen efter låneanmodningen, hvis anmodningen er indgivet før kl. 11:00, og to dage efter en sådan anmodning er modtaget efter kl. 11:00, i weekender og på helligdage.


Spm.: Hvor bliver den lånte projektor leveret til?

Sv.: Lånte projektorer leveres altid enten til systemintegratoren eller direkte til kunden (hvis kunden har den tekniske viden til at udføre installationsarbejdet).


Spm.: Hvad sker der efter låneprojektoren er modtaget?

Sv.: Efter modtagelsen af låneprojektoren er systemintegratoren eller kunden ansvarlig for at sikre, at den defekte projektor returneres til Canon. Forsendelsesmærkater vil blive leveret til returnering af det defekte produkt, og de skal sættes på den medfølgende emballage. Fragtfirmaet skal kontaktes for at arrangere afhentning af den defekte vare hurtigst muligt. Under normale omstændigheder vil forsendelsesomkostninger blive dækket af Canon.


Spm.: Hvad sker der efter den defekte projektor er repareret?

Sv.: Systemintegrator eller kunden er ansvarlig for, at den lånte projektor returneres til Canon inden 5 dage efter den reparerede enhed er returneret. Forsendelsesmærkater vil blive leveret til returnering af det lånte produkt, og de skal sættes på den medfølgende emballage. Fragtfirmaet skal kontaktes for at arrangere afhentning af det lånte produkt. Under normale omstændigheder vil forsendelsesomkostninger blive dækket af Canon.


Spm.: Hvem er ansvarlig for at fjerne den defekte projektor og geninstallere den, når reparationen er færdig?

Sv.: Canon kan ikke gøres ansvarlig for fjernelse eller geninstallation af projektoren. Det er kundens ansvar eller kundens systemintegrator.


Spm.: Hvem er ansvarlig for installation af låneprojektoren og at fjerne den igen, når reparationen er færdig?

Sv.: Canon kan ikke gøres ansvarlig for installation eller fjernelse af projektoren. Det er kundens ansvar eller kundens systemintegrator.


Spm.: Hvad er konsekvenserne, hvis den lånte enhed er gået tabt, blevet beskadiget eller stjålet?

Sv.: Canon tilbyder låneprojektorer til kunder eller deres systemintegratorer inden for Canons standard lånebetingelser, som anses for at være accepteret, når et tilbud om en låneprojektor under den udvidede projektorlåneservice accepteres. Kunderne eller deres systemintegratorer skal sikre, at hver enkelt lånt element returneres i samme stand som leveret, og de er ansvarlige for eventuelle tab, skader på eller tyveri af lånt udstyr og kan blive pålagt at tilbagebetalte Canon for reparation eller udskiftning. Kunderne eller deres systemintegratorer anbefales at overveje at tegne en passende forsikring, som dækker alt lånt udstyr.

Nedenstående tabel indeholder de lande, der tilbyder udvidet projektorlåneservice. Se de komplette vilkår og betingelser for at få mere at vide. Du finder kontaktoplysninger for de enkelte lande nedenfor.

Vær opmærksom på, at den udvidede projektorlåneservice kun ydes til berettigede produkter.

Land Kontaktoplysninger til Helpdesk
Østrig

+43 1 360 277 45 67

Canon Østrig

Belgien

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgien (nederlandsk)
Canon Belgien (fransk)

Tjekkiet

+420 296 335 619

Canon Tjekkiet

Danmark

+45 70 20 55 15

Canon Danmark

Estland

+372 630 0530
Generelt

Finland

+358 (020) 366 466
(Opkald koster EUR 0,15/minut, hvis du ringer fra en fastnettelefon. Betaling for opkald kan variere afhængigt af mobiltelefonselskabet. Kontakt dit selskab for at få flere oplysninger)

Canon Finland

Frankrig

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrig

Tyskland

069 2999 3680

Canon Tyskland

Ungarn

+36 (06)1 235 53 15

Canon Ungarn

Irland

+353 16 990 990

Canon Irland

Italien

+39 02 3859 2000

Canon Italien

Letland

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Litauen

+370 5 215 9966

Orgsis

Luxembourg

+352 27 302 054

Canon Luxembourg

Norge

+47 23 50 01 43

Canon Norge

Polen

+48 22 583 4307

Canon Polen

Portugal

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Slovakiet

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakiet

Spanien

+34 91 375 45 55

Canon Spanien

Sverige

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sverige

Schweiz

+41 22 567 58 58

Canon Schweiz (fransk)
Canon Schweiz (tysk)

Holland

+31 (0)20 721 91 03

Canon Nederlandene

Storbritannien

+44 (0)207 660 0186

Canon Storbritannien

Opkaldspriser opkræves efter geografiske lokale takster, afhængigt af dit nuværende mobil- eller fastnetsabonnement/din tjenesteudbyder. Tjek først hos din udbyder for at få de nøjagtige priser.

Lande der tilbyder udvidet projektorlåneservice

Følgende EWS-medlemslande tilbyder udvidet projektorlåneservice:


Østrig
Belgien
Tjekkiet
Danmark  Estland*
Finland Frankrig Tyskland Ungarn Irland
Italien Letland* Litauen* Luxembourg Holland
Norge Polen Portugal Schweiz Slovakiet
Spanien Sverige Storbritannien

 
* I Estland, Letland og Litauen er den udvidede projektorlåneservice kun tilgængelig for omfattede projektormodeller, der er købt den 1. januar 2016 eller senere.

Modeller, der er omfattet af den udvidede projektorlåneservice

Følgende modeller er omfattet af den udvidede projektorlåneservice:

XEED


XEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000

XEED WUX6010

XEED 4K500ST Alle medicinske varianter af de angivne modeller

LX 

LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Alle medicinske varianter af de angivne modeller

Feedback