Canons europæiske projektorgaranti

Dette er en kommerciel slutkundegaranti fra Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon") til slutkunder, der køber Canon-projektorer til egen brug, men ikke er forbrugere under den lokale lovgivning i det land, hvor projektorerne er købt.

Hvis du er forbruger, er du ikke berettiget til denne garanti, men dine lovmæssige forbrugerrettigheder i henhold til gældende national lovgivning er gældende for dig.

Disse vilkår og betingelser samt indeværende tilbud er underlagt lovgivningen i England og Wales og er underlagt domstolene i England og Wales.

Canons europæiske projektorgaranti består af forskellige servicetilbud, og hvilke tilbud der gælder for dig afhænger af, hvor du befinder dig, hvilken projektor du har købt, og hvornår du har købt produktet. Der er følgende servicetilbud:


  • Return To Base-garanti
  • Udvidet projektorlåneservice

Alle Canon-projektorer, der er beregnet til køb inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS", primært EU, Island, Liechtenstein og Norge) samt Schweiz og Storbritannien – "Område", er omfattet af Canons europæiske projektorgaranti. Canon garanterer, at hvis den nye projektor viser sig at være defekt inden for den gældende garantiperiode, bliver fejlen løst uden beregning (vilkår og betingelser gælder – se nedenfor). Canons udvidede projektorlåneservice har yderligere territoriale og projektorbegrænsninger. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet om Canons udvidede projektorlåneservice nedenfor.

For eventuelle produkter uden for den gældende garantis vilkår eller periode og for skader eller reparationer, der ikke er dækket af garantien, findes der en betalt reparationsservice, som kan rekvireres ved at returnere projektoren til et autoriseret servicecenter.

Denne garanti er dit eneste retsmiddel, og hverken Canon eller dets datterselskaber eller andre europæiske projektorgaranti-medlemmer er ansvarlige for hændelige skader eller følgeskader for overtrædelse af enhver udtrykt eller underforstået garanti for dette produkt.

Den tidligere tilbudte 3 års udvidet projektorlampegaranti er udgået og er ikke længere tilgængelig. Besøg vores projektorkampagneside for at få yderligere oplysninger.


Return To Base-garanti

Spørgsmål: Hvilken garanti gælder for Canon-projektorer købt i Europa?

Svar: Canon tilbyder den europæiske projektorgaranti til produkter købt i:-

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Læs de fulde vilkår og betingelser for denne garanti.


Spørgsmål: Hvilke oplysninger vedrørende garanti følger med i æsken, når jeg køber et Canon-produkt?

Svar: For europæiske lande omfattet af projektorgarantien indeholder hver produktæske normalt et European Projector Warranty-kort. Dette vil ligne følgende eksempel:


Spørgsmål: Skal jeg udfylde og returnere dokumentation til Canon for at registrere min europæiske projektorgaranti?

Svar: Det er ikke nødvendigt at sende dokumentation til Canon for at være omfattet af den europæiske projektorgaranti. Hvis du ønsker at anmode om en garantireparation under den europæiske projektorgaranti, vil det altid være nødvendigt for dig at give Canon den oprindelige gyldige dokumentation for købet (herunder oprindelig købsdato) for den pågældende projektor.


Spørgsmål: Hvilken dokumentation er nødvendig for at kunne gøre krav på en reparation under den europæiske projektorgaranti?

Svar: Hvis du ønsker at anmode om en garantireparation under den europæiske projektorgaranti, vil det altid være nødvendigt for dig at give Canon den oprindelige gyldige dokumentation for købet (herunder oprindelig købsdato) for den pågældende projektor. Kampagnegarantier kan også indeholde yderligere krav, så du bedes se de specifikke vilkår og betingelser for det pågældende kampagnetilbud (hvis relevant).


Spørgsmål: Hvor længe gælder Canons europæiske projektorgaranti typisk?

Svar: Der er typisk en 3 eller 5 års garanti på Canon-projektorprodukter. Undtagelser kan forekomme, og der henvises til fanen Berettigelse for at få yderligere oplysninger.


Spørgsmål: Hvis jeg køber en Canon-projektor uden for de lande, hvor Canon tilbyder den europæiske projektorgraranti, vil min projektor da stadig være dækket af den europæiske projektorgaranti, hvis jeg er bosat i et europæisk projektorgaranti-land?

Svar: Oplysninger om den specifikke garanti, der tilbydes pr. projektor, vil normalt være indeholdt i projektoræsken. Normalt vil produkter være omfattet af en garanti, der gælder for den specifikke salgsregion, og derfor skal slutkunder returnere produkter til den relevante region for at gøre krav på en garantireparation. Canon yder generelt ikke en samlet garanti, medmindre andet udtrykkeligt er angivet for specifikke produkter/områder.


Udvidet projektorlåneservice

Sp.: Hvilke modeller er omfattet af den udvidede projektorlåneservice?

Sv.: Servicen tilbydes i den relevante garantiperiode for berettigede XEED- og LX-projektorer, som blev købt den 30. november 2021 eller før.

Du kan få flere oplysninger ved at se fanen Berettigelse.


Spørgsmål: Hvor er den udvidede projektorlåneservice tilgængelig?

Svar: Servicen er kun tilgængelig i følgende omfattede lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.


Spørgsmål: Hvem kan igangsætte den udvidede projektorlåneservice?

Svar: Slutkunden eller deres sælger kan igangsætte processen, efter at der er fundet en defekt i produktet. Låneprojektoren vil blive sendt, når en defekt projektor er blevet diagnostiseret (med forbehold af de komplette vilkår og betingelser), og tilbuddet om en låneenhed er blevet accepteret.


Spørgsmål: Hvem skal jeg kontakte for at påbegynde den udvidede projektorlåneservice?

Svar: Slutkunder eller deres sælger skal kontakte den relevante lokale Canon Helpdesk. Canon registrerer alle relevante oplysninger (dvs. fejldetaljer) og udfører niveau et- undersøgelse af den mulige årsag. Hvis fejlen fortsætter, vil Canons Niveau to-support kontakte slutkunden eller sælgeren. Hvis fejldiagnosen er bekræftet og reparation anbefales, tilbydes en tilsvarende projektor (eller en projektor af højere specifikation) som en låneenhed.


Spørgsmål: Hvor lang tid går der, før låneprojektoren bliver leveret?

Svar: Hvor det er muligt, vil låneprojektoren blive leveret dagen efter låneanmodningen, hvis anmodningen er indgivet før kl. 11:00, og to dage efter en sådan anmodning er modtaget efter kl. 11:00, i weekender og på helligdage.


Spørgsmål: Hvor bliver den lånte projektor leveret til?

Svar: Lånprojektorer leveres altid enten til sælgeren eller direkte til slutkunden (hvis slutkunden har den tekniske viden til at udføre installationsarbejdet).


Spørgsmål: Hvad sker der efter låneprojektoren er modtaget?

Svar: Efter modtagelsen af låneprojektoren er sælgeren eller slutkunden ansvarlig for at sikre, at den defekte projektor returneres til Canon. Forsendelsesmærkater vil blive leveret til returnering af den defekte projektor, og de skal sættes på den medfølgende emballage. Fragtfirmaet skal kontaktes for at arrangere afhentning af den defekte projektor så hurtigt som muligt. Under normale omstændigheder vil forsendelsesomkostninger blive dækket af Canon.


Spørgsmål: Hvad sker der efter den defekte projektor er repareret?

Svar: Sælgeren eller slutkunden er ansvarlig for, at den lånte projektor returneres til Canon, inden 5 dage efter at den reparerede enhed er returneret. Forsendelsesmærkater vil blive leveret til returnering af låneprojektoren, og de skal sættes på den medfølgende emballage. Fragtfirmaet skal kontaktes for at arrangere afhentning af det lånte produkt. Under normale omstændigheder vil forsendelsesomkostninger blive dækket af Canon.


Spørgsmål: Hvem er ansvarlig for at fjerne den defekte projektor og geninstallere den, når reparationen er færdig?

Svar: Canon kan ikke gøres ansvarlig for fjernelse eller geninstallation af projektoren. Det er slutkundens ansvar eller dennes sælger.


Spørgsmål: Hvem er ansvarlig for installation af låneprojektoren og at fjerne den igen, når reparationen er færdig?

Svar: Canon kan ikke gøres ansvarlig for installation eller fjernelse af projektoren. Det er slutkundens ansvar eller dennes sælger.


Spørgsmål: Hvad er konsekvenserne, hvis den lånte enhed er gået tabt, blevet beskadiget eller stjålet?

Svar: Canon tilbyder låneprojektorer til slutkunder eller deres sælgere inden for Canons standard lånebetingelser, som anses for at være accepteret, når et tilbud om en låneprojektor under den udvidede projektorlåneservice accepteres. Slutkunderne eller deres sælgere skal sikre, at hver enkelt lånt element returneres i samme stand som leveret, og de er ansvarlige for eventuelle tab, skader på eller tyveri af lånt udstyr og kan blive pålagt at tilbagebetalte Canon for reparation eller udskiftning. Slutkunder eller deres sælgere anbefales at overveje at tegne en passende forsikring, som dækker alt lånt udstyr.