Canons europæiske projektorgaranti

Dette er en kommerciel slutkundegaranti fra Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon") til slutkunder, der køber Canon-projektorer til egen brug, men ikke er forbrugere under den lokale lovgivning i det land, hvor projektorerne er købt.

Hvis du er forbruger, er du ikke berettiget til denne garanti, men dine lovmæssige forbrugerrettigheder i henhold til gældende national lovgivning er gældende for dig.

Disse vilkår og betingelser samt indeværende tilbud er underlagt lovgivningen i England og Wales og er underlagt domstolene i England og Wales.

Canons europæiske projektorgaranti består af forskellige servicetilbud, og hvilke tilbud der gælder for dig afhænger af, hvor du befinder dig, hvilken projektor du har købt, og hvornår du har købt produktet. Der er følgende servicetilbud:


  • Return To Base-garanti
  • Udvidet projektorlåneservice

Alle Canon-projektorer, der er beregnet til køb inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS", primært EU, Island, Liechtenstein og Norge) samt Schweiz og Storbritannien – "Område", er omfattet af Canons europæiske projektorgaranti. Canon garanterer, at hvis den nye projektor viser sig at være defekt inden for den gældende garantiperiode, bliver fejlen løst uden beregning (vilkår og betingelser gælder – se nedenfor). Canons udvidede projektorlåneservice har yderligere territoriale og projektorbegrænsninger. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet om Canons udvidede projektorlåneservice nedenfor.

For eventuelle produkter uden for den gældende garantis vilkår eller periode og for skader eller reparationer, der ikke er dækket af garantien, findes der en betalt reparationsservice, som kan rekvireres ved at returnere projektoren til et autoriseret servicecenter.

Denne garanti er dit eneste retsmiddel, og hverken Canon eller dets datterselskaber eller andre europæiske projektorgaranti-medlemmer er ansvarlige for hændelige skader eller følgeskader for overtrædelse af enhver udtrykt eller underforstået garanti for dette produkt.

Den tidligere tilbudte 3 års udvidet projektorlampegaranti er udgået og er ikke længere tilgængelig. Besøg vores projektorkampagneside for at få yderligere oplysninger.


Return To Base-garanti

Alle Canon-projektorer, som er beregnet til brug i og købt inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS", dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) og Schweiz er berettiget til gratis Return To Base-support for en periode på 3 år fra købsdatoen (Vilkår og betingelser er gældende).

Dog er følgende modeller underlagt en anden garanti som angivet nedenfor:


Model Garantiperiode
XEED 4K600Z 5 år eller 12.000 timer*
XEED 4K600STZ 5 år eller 12.000 timer*
XEED 4K6020Z 5 år eller 12.000 timer*
XEED 4K501ST 3 år eller 6.000 timer*
XEED 4K5020Z 5 år eller 12.000 timer*
XEED 4K6021Z 5 år eller 12.000 timer*
XEED WUX7500 3 år eller 6.000 timer*
XEED WUX7000Z  5 år eller 12.000 timer*
XEED WUX6700 3 år eller 6.000 timer*
XEED WUX6600Z 5 år eller 12.000 timer*
XEED WUX6500 3 år eller 6.000 timer*
XEED WUX5800 3 år eller 6.000 timer*
XEED WUX5800Z 5 år eller 12.000 timer*
XEED WUX500ST 3 år eller 6.000 timer*
LX-MU500Z 5 år eller 12.000 timer*
LX-MH502Z 5 år eller 12.000 timer*
LV-HD420 3 år eller 6.000 timer*
LV-X420 3 år eller 6.000 timer*

* Afhængigt af hvad der indtræffer først.


Udvidet projektorlåneservice

Den udvidede projektorlåneservice tilbydes i den relevante garantiperiode for berettigede XEED- og LX-projektorer (kun i de berettigede lande), som blev købt den 30. november 2021 eller før.

Lande, der tilbyder udvidet projektorlåneservice

Følgende europæiske projektorgaranti-medlemslande tilbyder udvidet projektorlåneservice:

         
Østrig Belgien Tjekkiet Danmark  Estland
Finland Frankrig Tyskland Ungarn Irland
Italien Letland Litauen Luxembourg Nederlandene
Norge Polen Portugal Schweiz Slovakiet
Spanien Sverige UK    

Modeller, der er omfattet af den udvidede projektorlåneservice

Følgende modeller er omfattet af den udvidede projektorlåneservice:
Bemærk: Tilpassede modeller er ikke omfattet af låneservicen.

XEED

     
XEED SX6000 XEED WUX400ST XEED WUX5800Z
XEED WUX450 XEED WUX450ST XEED WUX500ST
XEED WUX500 XEED WUX7500 XEED WUX5000
XEED WUX4000 XEED WUX7000Z XEED WUX6010
XEED WUX6000 XEED WUX6700 XEED WX450ST
XEED WX520 XEED WUX6600Z XEED WX6000
XEED 4K500ST XEED WUX6500 XEED 4K501ST
XEED 4K5020Z XEED WUX5800
XEED 4K600STZ
XEED 4K600Z
XEED 4K6020Z
Alle medicinske varianter af de angivne modeller

LX

   
LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 LX-MU500Z

LX-MH502Z