Konfiguration af trådløs forbindelse - PIXMA PRO-100S

Nogle adgangspunkter (benævnes nogle gange som routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup. 

Dette gør det muligt for godkendte enheder, f.eks. din PIXMA Pro-100S at oprette forbindelse til dit netværk, uden at du skal indtaste en adgangskode, og det gør det hurtigt og nemt at tilslutte dine enheder.  

Denne metode er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA Pro-100S, så hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, skal du vælge fanen 'WPS-tilslutning" nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode. 

Hvis routeren ikke understøtter WPS, findes der alternative instruktioner til at få din PIXMA Pro-100S tilsluttet, så du skal vælge 'Standardtilslutning' nedenfor.


WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

 • Adgangspunktet skal har en fysisk WPS-knap tilgængelig. For yderligere oplysninger henvises der til enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
  Hvis der ikke er en WPS-knap, skal du føle vejledningen på fanen Standardtilslutning.
 • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-adgangspunkter bruger denne protokol

 1. Kontrollér, at printeren er tændt.
 2. Tryk på og hold knappen [Wi-Fi ] forrest på printeren nede, indtil den hvide strømindikator blinker én gang, og slip derefter knappen igen.
 3. Kontrollér, at denne knap begynder at blinke blåt, og gå derefter til adgangspunktet og tryk på knappen [WPS] inden for 2 minutter.
  Nøjagtige oplysninger om at trykke på WPS-knappen findes i vejledningen til adgangspunktet.

Den blå Wi-Fi-indikator på printeren vil fortsætte med at blinke, mens der søges efter eller oprettes forbindelse til adgangspunktet. Under opsætningen begynder den hvide strømindikator også at blinke. Når printeren har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, holder den blå og hvide strømindikator op med at blinke og fortsætter med at lyse konstant.

For at bekræfte, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, kan du udskrive netværksindstillingerne for printeren:

 1. Kontrollér, at printeren er tændt.
 2. Ilæg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.
 3. Tryk på og hold knappen [Resume/Cancel] (Genoptag/Annullér) nede, indtil den hvide strømindikator blinker 6 gange, og slip derefter knappen igen. Siden med netværksoplysninger udskrives. 

Når du ser på printet, skal du kontrollere, at "Forbindelse" er "Aktiv", og at SSID'et - Service Set Identifier (navnet på det trådløse netværk) - viser det korrekte navn for dit trådløse netværk.


Dette afslutter WPS-konfigurationen.

Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA Pro-100S.

Hvis du ikke har installations-CD'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software.

Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardtilslutning - kun for Windows-brugere

 1. Isæt den cd, der fulgte med printeren og kør konfigurationen.
  Hvis "Installations-cd-rom'en" ikke starter automatisk, skal du indsætte cd'en i computeren igen og klikke på [My Computer] (Min computer) eller[This PC] (Denne computer), vælge cd'en og dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE].
  Hvis du ikke har cd'en/cd'erne, der fulgte med dit produkt, skal du downloade vejledningerne og softwaren.

 2. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Next] (Næste). 3. Vælg [Wireless LAN Connection] (Trådløs LAN-forbindelse) som forbindelsesmetode og klik derefter på [Next] (Næste).  4. Kontrollér, at din printer er tændt, og at den hvide strømindikator lyser, og klik derefter på [Next] (Næste). 5. Softwaren vil nu kort søge i dit netværk efter allerede tilsluttede printere.
  Hvis det er første gang du konfigurerer din printer, bliver den ikke fundet. Du skal derfor sikre dig, at [Setting printer could not be found on the list] (Den indstillede printer kunne ikke findes på listen) er valgt, og klik derefter på [Next] (Næste). 6. Installationsvejledning vil nu starte. 7. Klik på [Next] (Næste). 8. Klik på [Kabelfri konfiguration]. 9. Når følgende skærmbillede vises, skal du holde knappen [Wi-Fi ] (A) nede på printeren, indtil den hvide strømindikator blinker 2 gange, og derefter slippe knappen efter det andet blink og derefter klikke på[Next] (Næste). 10. Sørg for, at den blå Wi-Fi-indikator blinker hurtigt, og at den hvide strømindikator lyser, og klik derefter på [Next] (Næste). 11. Følgende skærmbillede vises: 12. Når forbindelsen til adgangspunktet er opnået, skal du klikke på [Next] (Næste). 13. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge område og derefter klikke på [Next] (Næste). 14. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge sprog og derefter klikke på [Next] (Næste). 15. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge den software, du vil installere, og derefter klikke på [Next] (Næste). Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt. 16. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Ja] for at acceptere slutbrugerlicensaftalen. 17. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste]. 18. Softwaren bliver nu installeret.


  Hvis følgende skærmbillede vises under installationen, skal du klikke på [Registrer igen] for at søge efter printeren igen.

  Afhængigt af din netværkskonfiguration kan det tage et øjeblik, før softwaren finder printeren. Dette kan omfatte at klikke på Registrer igen flere gange. 19. Når den kabelfrie konfiguration er fuldført, vises følgende skærmbillede for at angive printerens model og navn (eller SSID) på det trådløse netværk. Klik på [Udfør]. 20. Hvis dette er første gang, du konfigurerer din printer, vises følgende skærmbillede, hvor du skal klikke på [Execute] (Udfør) for at udføre justering af printhoved, ellers klik på [Next] (Næste). 21. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Next] (Næste). 22. Hvis du vil registrere en printer på dette tidspunkt, skal du klikke på [Næste]. Alternativt kan du tilmelde dig senere vha. Quick Menu-softwaren, og i det tilfælde skal du nu klikke på [Annuller]. 23. Hvis du ønsker at deltage i det udvidede undersøgelsesprogram, skal du klikke på [Agree] (Acceptér). Alternativt kan du klikke på [Accepter ikke].

   

 24. Klik på [Exit] (Afslut) for at fuldføre installationen.Windows-konfigurationen er hermed afsluttet 
Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp. 


Tilbage til toppen

Standard forbindelsesmetode - kun for Mac-brugere

Før du starter, skal du downloade installationssoftware.

 1. Når den er downloadet, skal du navigere til filens placering og dobbeltklikke på den. Hvis følgende skærmbillede vises, skal du dobbeltklikke på [Setup] (Opsætning).


 2. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Open] (Åbn). 


 3. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste]. 4. Du bliver muligvis bedt om at indtaste din adgangskode for at fortsætte med installationen. Indtast din adgangskode, og klik på [Installér Helper]. 5. Klik på [Næste]. 6. Vælg [Wireless LAN Connection] (Trådløs LAN-forbindelse) som forbindelsesmetode og klik derefter på [Next] (Næste).  7. Kontrollér, at din printer er tændt, og at den hvide strømindikator lyser, og klik derefter på [Next] (Næste). 8. Softwaren vil nu kort søge i dit netværk efter allerede tilsluttede printere.
  Hvis det er første gang du konfigurerer din printer, bliver den ikke fundet. Du skal derfor sikre dig, at [Setting printer could not be found on the list] (Den indstillede printer kunne ikke findes på listen) er valgt, og klik derefter på [Next] (Næste). 9. Hvis følgende skærmbillede vises, skal du vælge [Open]. 10. Klik på [Next] (Næste). 11. Klik på [Kabelfri konfiguration].

 12. Når følgende skærmbillede vises, skal du holde knappen [Wi-Fi ] (A) nede på printeren, indtil den hvide strømindikator blinker 2 gange og derefter slippe knappen efter det anden blink. Klik derefter på [Next] (Næste). 13. Sørg for, at den blå Wi-Fi-indikator blinker hurtigt, og at den hvide strømindikator lyser, og klik derefter på [Next] (Næste). 14. Følgende skærmbillede vises: 15. Klik på [Pil], når følgende meddelelse vises. 16. Når forbindelsen til adgangspunktet er opnået, skal du klikke på [Next] (Næste). 17. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge område og derefter klikke på [Next] (Næste). 18. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge sprog og derefter klikke på [Next] (Næste). 19. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge den software, du vil installere og derefter klikke på [Next] (Næste). Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt. 20. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Yes] (Ja) for at acceptere slutbrugerlicensbetingelserne. 21. Hvis det følgende skærmbillede vises, og hvis du vil oprette et alias for vejledningen på skrivebordet, skal du klikke på [Agree] (Enig), ellers skal du klikke på [Do not agree] (Uenig) for at springe over. 22. Softwaren downloades og installeres nu.


  Hvis følgende skærmbillede vises under installationen, skal du klikke på [Registrer igen] for at søge efter printeren igen.
  Afhængigt af din netværkskonfiguration kan det tage et øjeblik, før softwaren finder printeren. Dette kan omfatte at klikke på Registrer igen flere gange. 23. På skærmbilledet for Canon IJ Network tool skal du vælge den registrerede printer og klikke på [Next] (Næste). 24. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Tilføj printer]. 25. Når følgende skærmbillede vises, skal du markere [Canon IJ Network]-versionen af din printer og derefter klikke på [Add] (Tilføj). 26. Følgende skærmbillede vises et kort øjeblik. 27. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Next] (Næste). 28. Hvis dette er første gang, du konfigurerer din printer, vises følgende skærmbillede, hvor du skal klikke på [Execute] (Udfør) for at udføre justering af printhoved, ellers klik på [Next] (Næste). 29. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste]. 30. Hvis du vil registrere en printer på dette tidspunkt, skal du klikke på [Næste]. Alternativt kan du tilmelde dig senere vha. Quick Menu-softwaren, og i det tilfælde skal du nu klikke på [Annuller] 31. Hvis du ønsker at deltage i det udvidede undersøgelsesprogram, skal du klikke på [Agree] (Acceptér). Alternativt kan du klikke på [Do not agree] (Acceptér ikke). 32. Hvis det følgende skærmbillede vises, og hvis du ønsker at udføre et testprint for at bekræfte netværkskonfigurationen, skal du klikke på [Execute] (Udfør), ellers klik på [Next] (Næste), hvis du vil springe dette over. 33. Klik på [Exit] (Afslut) for at fuldføre installationen.


Mac-konfigurationen er hermed afsluttet

Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.

Tilbage til toppen


Feedback