Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsvejledning til Wi-Fi - PIXMA MX495

Nogle adgangspunkter (som ofte kaldes routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup, gør det muligt for godkendte enheder at oprette forbindelse til dit netværk uden at indtaste en adgangskode. Dette er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA-printer, så hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, skal du vælge ’WPS-tilslutningsmetode’ nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode.

Hvis adgangspunktet ikke understøtter WPS, skal du vælge 'Standardtilslutning' nedenfor.

WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

 • Adgangspunktet skal har en fysisk WPS-knap tilgængelig. For yderligere oplysninger henvises der til enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
  Hvis der ikke er en WPS-knap, skal du følge vejledningen under Standard tilslutningsmetode nedenfor.

 • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-adgangspunkter bruger denne protokol.

 1. Tryk på knappen [Setup] (Konfiguration) (B) på printeren. 2. Brug pileknapperne (C) til at vælge [Device settings] (Enhedsindstillinger), og tryk på knappen [OK]. 3. Brug pileknapperne til at vælge [Wireless LAN setup] (Konfiguration af trådløst LAN), og tryk på knappen [OK]. 4. Printeren vil nu automatisk søge efter adgangspunkter, der understøtter WPS.
  Følgende meddelelse vises på printerens skærmbillede: "Tryk på WPS-knappen på den trådløse router i cirka 5 sek. og tryk på [OK] på denne printer”

 5. Tryk på og hold knappen [WPS] på adgangspunktet i ca. 5 sekunder. Slip derefter igen.
  For præcise retningslinjer om start af WPS på adgangspunktet, se brugervejledningen dertil.

 6. Tryk på knappen [OK] på printeren inden for 2 minutter. Når du har oprettet forbindelse, vises følgende skærmbillede. Tryk på knappen [OK] for at fuldføre konfigurationen.

Hvis der vises et nyt skærmbillede, skal du se under "Fejlfinding" i brugervejledningen.


Bekræftelse af netværksindstillinger

For at bekræfte, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, kan du printe netværksindstillingerne for printeren:

 1. Kontrollér, at printeren er tændt.
 2. Ilæg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.
 3. Tryk på knappen [Setup] (Konfiguration) (B) på printeren. 4. Brug pileknappen (C) til at vælge [Device settings] (Enhedsindstillinger), og tryk på knappen [OK]. 5. Brug pileknappen (C) til at vælge [LAN settings] (LAN-indstillinger), og tryk på knappen [OK]. 6. Brug pileknappen (C) til at vælge [Print LAN settings] (Print LAN-indstillinger), og tryk på knappen [OK].
  Siden med netværksoplysninger printes.Når du ser på printet, skal du kontrollere, at "Forbindelse" er "Aktiv", og at SSID'et - Service Set Identifier (navnet på det trådløse netværk) - viser det korrekte navn for dit trådløse netværk.


Dette afslutter WPS-konfigurationen.

Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA MX495.

Hvis du ikke har installations-CD'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software.

Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardtilslutning

 1. Tryk på knappen [Setup] (Konfiguration) (B) på printeren. 2. Brug pileknapperne (C) til at vælge [Device settings] (Enhedsindstillinger), og tryk på knappen [OK]. 3. Brug pileknapperne til at vælge [Wireless LAN setup] (Konfiguration af trådløst LAN), og tryk på knappen [OK]. 4. Tryk på knappen [Stop/Reset] (Stop/Nulstil), og følgende skærmbillede vises, tryk på knappen [OK].  Printeren vil nu søge efter alle tilgængelige trådløse netværk i umiddelbar nærhed.

 5. Brug piletasterne til at vælge navnet på netværket (også kaldet SSID), og tryk to gange på knappen [OK].
  Hvis du ikke kender navnet på det trådløse netværk, kan det være påtrykt en etiket på adgangspunktet, eller du kan kontrollere netværket, som computeren er sluttet til. 
  Hvis du ikke kan se dit netværk på listen, skal du bruge piletasterne til at vælge [Søg igen] og trykke på knappen [OK].

 6. Når følgende skærmbillede vises, kan du ved hjælp af numeriske taster på maskinen indtaste sikkerhedsadgangskoden for dit trådløse netværk.  Maskinen har tre inputtilstande: Store bogstaver, små bogstaver og tal. Tryk på knappen [] for at vælge store bogstaver (A), små bogstaver (a), eller tal (1). Dette vises øverst til højre på skærmen.
  Hvis du f.eks. i tilstanden store bogstaver trykker på knappen én gang, skriver du "A", og hvis du trykker på knappen to gange, skriver du "B" osv. Hvis der er 2 tegn på samme knap, skal du trykke på piletasterne for at gå videre til næste tegn. Hvis du ved et uheld laver en fejl, kan du slette tegnet ved at trykke på tasten . Når du er færdig med at indtaste adgangskoden, skal du trykke på knappen [OK].

 7. Når du har oprettet forbindelse, vises følgende skærmbillede. Tryk på knappen [OK] for at fuldføre konfigurationen.Dette afslutter Wi-Fi-konfigurationen. Nu skal du installere den medfølgende software.

Hvis du ikke har installations-CD'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software.


Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne

Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne, f.eks. hvis du ændrer adgangspunktet, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner:

 1. Tryk på knappen [Setup] (Konfiguration) (B) på printeren. 2. Brug pileknapperne (C) til at vælge [Device settings] (Enhedsindstillinger), og tryk på knappen [OK]. 3. Brug pileknapperne til at vælge [Nulstil indstilling], og tryk på knappen [OK]. 4. Brug pileknapperne til at vælge [LAN-indstillinger], og tryk på knappen [OK]. 5. Brug pileknapperne til at vælge [Ja], og tryk på knappen [OK].De trådløse netværksindstillinger vil nulstille systemet tilbage til fabriksindstillingerne.

Tryk på knappen [Copy] (Kopiér) for at vende tilbage til startskærmen.

Hvis denne proces stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.

Feedback