Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsvejledning til Wi-Fi - PIXMA MX525

Nogle adgangspunkter (som ofte kaldes routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup, gør det muligt for godkendte enheder at oprette forbindelse til dit netværk uden at indtaste en adgangskode. Dette er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA-printer, så hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, skal du vælge ’WPS-tilslutningsmetode’ nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode.

Hvis adgangspunktet ikke understøtter WPS, skal du vælge 'Standardtilslutning' nedenfor.

WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

  • Adgangspunktet skal har en fysisk WPS-knap tilgængelig. For yderligere oplysninger henvises der til enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
    Hvis der ikke er en WPS-knap, skal du følge vejledningen under Standard tilslutningsmetode nedenfor.

  • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-adgangspunkter bruger denne protokol.


Trin 1

1. Tryk på knappen [Menu] (A) på printeren.Trin 2

1. Brug knapperne [] (A) til at vælge ikonet [WLAN Setup (WLAN-konfiguration)] og tryk på knappen [OK] (B).
Den (blå) Wi-Fi-indikator (C) lyser, når trådløs forbindelse er aktiveret.

Printeren vil nu automatisk søge efter adgangspunkter, der understøtter WPS.


Trin 3

Printerens display skal se ud som nedenfor -

 

 

1. Tryk på og hold knappen [WPS] på adgangspunktet i ca. 5 sekunder. Slip derefter igen. For præcise retningslinjer om start af WPS på adgangspunktet, se brugervejledningen dertil.

2. Tryk på knappen [OK] på printeren inden for 2 minutter.

Den (blå) Wi-Fi-indikator på printeren blinker, mens der søges efter eller oprettes forbindelse til adgangspunktet.

3. Når følgende skærmbillede vises, skal du trykke på knappen [OK] for at fuldføre konfigurationen.


 

Dette afslutter WPS-konfigurationen.

Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA MX525.

Hvis du ikke har installations-cd'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software for at fortsætte.


Hvis WPS trådløs konfiguration stadig mislykkes efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardtilslutning

Trin 1

1. Tryk på knappen [Menu] (A) på printeren.
Trin 2

1. Brug knapperne [] (A) til at vælge ikonet [WLAN Setup (WLAN-konfiguration)] og tryk på knappen [OK] (B).


 

Den (blå) Wi-Fi-indikator (C) lyser, når trådløs forbindelse er aktiveret.


Trin 3

Printerens display skal se ud som nedenfor -

 


1. Tryk på knappen [Stop/Nulstil]. Følgende skærmbillede vises.2. Tryk på knappen [OK] for at vælge [Standardkonfiguration].

Printeren vil nu søge efter alle tilgængelige trådløse netværk i umiddelbar nærhed.

3. Brug piletasterne til at vælge navnet (eller SSID'et) for det trådløse netværk, og tryk på [OK].Hvis du ikke kender navnet på det trådløse netværk, kan det være påtrykt en etiket på adgangspunktet, eller du kan kontrollere netværket, som computeren er sluttet til.

Hvis du ikke kan se dit netværk på listen, skal du bruge piletasterne til at vælge [Søg igen] og trykke på knappen [OK].

4. Et af følgende skærmbilleder vises, afhængigt af hvilken sikkerhedsmetode netværket bruger.


WEPWPA/WPA2


5. Indtast netværksadgangskoden (WEP-nøgle eller -adgangskode) for det trådløse netværk. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
Hvis du ikke er sikker på, hvad adgangskoden til det trådløse netværk er, kan den være påtrykt en mærkat, som sidder på adgangspunktet.Du kan indtaste tegn på denne printer, når de alfanumeriske knapper (A) på betjeningspanelet lyser. Følg fremgangsmåden nedenfor.

 Maskinen har tre inputtilstande: Store bogstaver, små bogstaver og tal. Tryk på knappen for at skifte til store bogstaver (A), små bogstaver (a) eller tal (1). (Den inputmetode, du har valgt, vises øverst til højre på skærmen)

Hvis du har brug for at indtaste et symbol, skal du trykke på tasten # flere gange, indtil det ønskede symbol vises.
Hvis du f.eks. i tilstanden store bogstaver trykker på knappen én gang skriver du "A", og hvis du trykker på knappen to gange skriver du "B" osv.


Hvis der er 2 tegn på samme knap, skal du trykke på piletasterne for at gå videre til næste tegn.

Hvis du ved et uheld laver en fejl, kan du slette tegnet ved at trykke på den midterste funktionsknap.

6. Når du er færdig med at indtaste tegn, skal du trykke på knappen [OK].

7. Kontroller, om den netværksadgangskode, du har indtastet, er korrekt.
8. Hvis den er korrekt, skal du trykke på knappen [OK].
Hvis du har tastet forkert, og har brug for at rette adgangskoden, skal du trykke på knappen [].


9. Når skærmen (1) vises, skal du trykke på knappen [OK].10. Når skærmen (2) vises, skal du trykke på knappen [COPY] (A) for at vende tilbage til skærmbilledet COPY.

Dette afslutter konfiguration af standardtilslutningen.

Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA MX525.

Hvis du ikke har installations-cd'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software for at fortsætte.


Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne

Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne, f.eks. hvis du ændrer adgangspunktet, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner:


Trin 1

1. Tryk på knappen [Menu] (A) på printeren.Trin 2

1. Brug knapperne [] (A) til at vælge [Konfiguration].


1. Tryk på knappen [OK] (B).


Trin 3

1. Brug knappen [  ]  (A) til at vælge [Enhedsindstillinger], og tryk på [OK] (B).Trin 4

1. Brug knapperne [  ]  (A) til at vælge [LAN-indstillinger], og tryk på [OK] (B).Trin 5

1. Brug knapperne [ ]  (A) til at vælge [Nulstil LAN-indstillinger], og tryk på knappen [OK] (B).Trin 6

1. Brug knapperne [] til at vælge [Ja], og bekræft nulstilling ved at trykke på [OK].


Trin 7

1. Når skærmen viser meddelelsen [Følgende er udført], skal du trykke på [OK] for at fuldføre nulstilling af LAN-indstillinger.


Trin 8

1. Når følgende skærmbillede vises, skal du trykke på knappen [COPY] for at vende tilbage til skærmen COPY.De trådløse netværksindstillinger er nu nulstillet til fabriksindstillingerne.

Hvis denne proces stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.

Feedback