Nogle adgangspunkter (benævnes nogle gange som routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup.

Dette gør det muligt for godkendte enheder, f.eks. din PIXMA MP495 at oprette forbindelse til dit netværk uden at du skal indtaste en adgangskode, og det gør det hurtigt og nemt at tilslutte dine enheder.

Denne metode er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA MP495, så hvis adgangspunktet har en WPS-knap, skal du vælge fanen 'WPS-tilslutning" nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode.

Hvis routeren ikke understøtter WPS, findes der alternative instruktioner til at få din PIXMA MP495 tilsluttet, så du skal vælge 'Standardtilslutning' nedenfor.

WPS-tilslutning

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

Trin 1

Kontrollér, at printeren er tændt.

Hvis der er tændt for strømmen, lyser LED'en (Light Emitting Diode) som vist i illustrationen nedenfor.

1. Tryk på og hold knappen [Vedligeholdelse] (A) nede på printeren i ca. 5 sekunder.

2. Kontroller, at LED'en blinker som vist på illustrationen nedenfor.

Trin 2

1. Tryk på knappen [Tilpas til side] (A).

2. Kontroller, at LED'en blinker som vist i illustrationen ovenfor, og tryk derefter på knappen [WPS] på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Nøjagtige oplysninger om at trykke på WPS-knappen findes i vejledningen til adgangspunktet.

Den (blå) Wi-Fi-indikator på printeren vil blinke, mens der søges efter eller oprettes forbindelse til adgangspunktet.

3. Når trådløs forbindelse er oprettet, lyser LED-indikatoren i ca. 3 sekunder. Derefter skifter den til "1" som vist i illustrationen nedenfor. Kontroller, at Wi-Fi-indikatoren (blå) på printeren er også lyser.

Hvis en af følgende fejlkoder vises på LED'en (blinker skiftevis mellem bogstavet "E" og derefter et "Tal" efterfulgt af endnu et "Tal" ), skal du trykke på [Sort] eller [Farve] for at afvise fejlen og derefter gentage trin 1 og 2.

Specifikke detaljer om fejl:

Fejl E, 2, 1.

Denne fejl forekommer, hvis konfiguration af trådløs forbindelse ikke blev gennemført inden for 2 minutter efter, at du trykkede på WPS-knappen.

  • Er adgangspunktet tændt? Hvis adgangspunktet allerede er tændt, skal du slukke det, og derefter tænde igen.

Fejl E, 2, 3.

Denne fejl forekommer, når flere WPS adgangspunkter registreres. Vent et øjeblik, og konfigurér derefter WPS-indstillingerne igen.

Hvis du har mere end ét adgangspunkt, skal du kun trykke på knappen [WPS] på ét af adgangspunkterne.

Bekræftelse af netværksindstillinger

For at bekræfte, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, kan du udskrive netværksindstillingerne for printeren:

1. Kontrollér, at printeren er tændt.

2. Ilæg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.

3. Tryk på knappen [Vedligeholdelse] (A) flere gange, indtil LED'en viser

4. Tryk på knappen [Farve] eller [Sort].

Når du ser på udskriften, skal du kontrollere, at "Linkstatus" er "Aktiv" og SSID'et - Service Set Identifier (navnet på det trådløse netværk) er det korrekte navn for dit trådløse netværk.


Dette afslutter WPS-konfigurationen.


Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA MP495.

Hvis du ikke har installations-cd'en, der fulgte med dit produkt, kan du hente vejledninger og software ved at vælge dit produkt på PIXMA-produktsiden.

Hvis WPS trådløs konfiguration stadig mislykkes efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardmetode for USB-tilslutning

Trin 1

1. Isæt den cd, der fulgte med printeren og kør konfigurationen.

Windows-brugere - hvis "Installations-cd'en" ikke starter automatisk, skal du indsætte cd'en i computeren igen og klikke på [Computer], vælge cd'en og dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE].
Windows 8-brugere - dobbeltklik på [Canon_IJ]. Når vinduet med valgmuligheder åbnes, skal du dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE]).

Mac-brugere - Dobbeltklik på ikonet [Canon_IJ] på skrivebordet. Når vinduet med valgmuligheder åbnes, skal du klikke på [KONFIGURATION] for at starte softwarens downloadlink.

Hvis du ikke har installations-cd'en, der fulgte med dit produkt, kan du hente vejledninger og software ved at vælge dit produkt på PIXMA-produktsiden.

2. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].

3. Vælg [Trådløs forbindelse] som tilslutningsmetode.

4. Kontroller, at printeren er tændt, og klik derefter på [Næste].

Trin 2

1. Klik på [Opret forbindelse til netværket].

2. Tryk på og hold knappen [Vedligeholdelse] (A) nede på printeren i ca. 5 sekunder.

Klik derefter på [Næste].

3. Kontroller, at LED'en blinker som vist på illustrationen nedenfor.

Klik derefter på [Næste].

4. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Trådløs konfiguration ved hjælp af USB-kablet].

5. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge område og derefter klikke på [Næste].

6. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge sprog, og derefter klikke på [Næste].

Trin 3

1. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge den software, du vil installere, og derefter klikke på [Next] (Næste). Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt.

2. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Ja] for at acceptere slutbrugerlicensaftalen.

3. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].

Windows-brugereMac-brugere

4. Når følgende skærmbillede vises, skal du slutte printeren til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Dette er kablet for symbolet på stikket.

Windows


Mac

(Til Mac-brugere, klik på [Næste]).

5. Når printeren registreres, vises følgende skærmbillede. Navnet på adgangspunktet, som computeren er tilsluttet, vises (hvor "xxxxxxxxxxxxx" vises). Hvis dette er det trådløse netværk, du vil slutte printeren til, skal du klikke på [Ja]. Ellers skal du klikke på [Nej].

Windows


Mac

<Kun Mac-brugere>

Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Tillad].

6. Når følgende skærmbillede vises, skal du afbryde forbindelsen mellem printeren og computeren, og klikke på [Næste].

Windows


Mac

7. Følgende skærmbillede angiver printermodellen og navnet (eller SSID'et) på det trådløse netværk.

WindowsMac

Klik på [Udfør]. Klik på [OK].

Windows-konfigurationen er hermed afsluttet

<Kun Mac-brugere>

Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Tilføj printer].

I næste skærmbillede skal du vælge driverversionen [Canon IJ-netværk] og klikke på [Tilføj].


Mac-konfigurationen er hermed afsluttet


Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.