Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsvejledning til Wi-Fi - PIXMA MG7550

Nogle adgangspunkter (som ofte kaldes routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup, gør det muligt for godkendte enheder at oprette forbindelse til dit netværk uden at indtaste en adgangskode. Dette er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA-printer, så hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, skal du vælge ’WPS-tilslutningsmetode’ nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode.

Hvis adgangspunktet ikke understøtter WPS, skal du vælge 'Standardtilslutning' nedenfor.

WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

  • Adgangspunktet skal har en fysisk WPS-knap tilgængelig.
    For yderligere oplysninger henvises der til enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
    Hvis der ikke er en WPS-knap, skal du følge vejledningen under Standard tilslutningsmetode nedenfor.

  • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-adgangspunkter bruger denne protokol.


Trin 1

1. Hvis din enhed ikke vises på skærmbilledet nedenfor, skal du trykke du på knappen [Home] (Hjem) (A), som lyser, for at vende tilbage til startskærmbilledet.Trin 2

1. Stryg skærmbilledet mod venstre, og tryk derefter på ikonet [WLAN] .Trin 3

1. Når nedenstående skærmbillede vises, vælg [Wireless LAN Setup] (Konfiguration af trådløst LAN).


Den blå Wi-Fi-indikator lyser, når trådløs forbindelse er aktiveret.

Printeren vil nu automatisk søge efter adgangspunkter, der understøtter WPS.


Trin 4

Printerens display skal se ud som nedenfor -1. Tryk på [Start konfiguration] på printeren.

Den blå Wi-Fi-indikator på printeren blinker, mens der søges efter eller oprettes forbindelse til adgangspunktet.


2. Tryk på og hold knappen [WPS] på adgangspunktet i ca. 5 sekunder. Slip derefter igen.
For præcise retningslinjer om start af WPS på adgangspunktet, se brugervejledningen dertil.

3. Tryk på [OK] på printeren inden for 2 minutter for at slutte til adgangspunktet.

4. Når skærmen til venstre vises, skal du trykke på [OK] for at fuldføre konfigurationen.Dette afslutter WPS-konfigurationen.

Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA MG7550.


Hvis du ikke har installations-CD'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software.


Hvis WPS trådløs konfiguration stadig mislykkes efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardtilslutning

Trin 1


1. Hvis din enhed ikke vises på skærmbilledet nedenfor, skal du trykke du på knappen [Home] (Hjem) (A), som lyser, for at vende tilbage til startskærmbilledet.
Trin 2


1. Stryg skærmbilledet mod venstre, og tryk derefter på ikonet [WLAN] .Trin 3


1. Når nedenstående skærmbillede vises, vælg [Wireless LAN Setup] (Konfiguration af trådløst LAN).Den blå Wi-Fi-indikator lyser, når trådløs forbindelse er aktiveret.


Trin 4


Printerens display skal se ud som nedenfor -1. Tryk på [To other connection methods] (Til andre tilslutningsmetoder).


2. Tryk på [Standard setup] (Standardkonfiguration).Printeren vil nu søge efter alle tilgængelige trådløse netværk i umiddelbar nærhed.


3. Tryk på navn (eller SSID) for dit trådløse netværk på listen [Vælg adgangspunkt], som vises på printerens LCD-skærm.Navnet på det trådløse netværk er vist her som "xxxx"


Hvis du ikke kender navnet på det trådløse netværk, kan det være påtrykt en etiket på adgangspunktet, eller du kan kontrollere netværket, som computeren er sluttet til.

Hvis du ikke kan se dit netværk på listen, skal du trykke på [Søg igen].


4. Et af skærmbillederne nedenfor vises på printeren, afhængigt af den sikkerhedsmetode, det trådløse adgangspunkt bruger.5. Tryk på skærmbilledet [indtast] for at indtaste netværksadgangskoden.

6. Indtast netværksadgangskoden (WEP-nøgle eller -adgangskode) for det trådløse netværk.
Der skelnes mellem store og små bogstaver.


Du kan indtaste tegnene, når tastaturet vises på printeren. Følg fremgangsmåden nedenfor.a.Du kan indtaste tegnene, når tastaturet vises på printerens LCD-skærm.

(Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver).


: Tryk for at skifte mellem "små bogstaver" og "tal og symboler".


: Når der vises bogstaver, skal du trykke for at skifte mellem store og små bogstaver. Når der vises tal og symboler, skal du trykke for at skifte symboltyper.


: Tryk for at indsætte et mellemrum.


: Tryk for at slette tegnet ved markøren. Brug  eller  til at flytte markøren til det ønskede tegn.


b. Tryk på det tegn, du vil indtaste.

c. Gentag trin a. og b. for at indtaste de sidste tegn.


7. Tryk på [Apply] (Anvend), når du er færdig.


8. Din netværksadgangskode vises. Kontrollér, om de oplysninger, du har indtastet, er korrekte.9. Tryk på [OK] for at indtaste adgangskoden til netværket og slutte til adgangspunktet. Hvis du har tastet forkert, og har brug for at rette adgangskoden, skal du trykke på knappen [] for at starte forfra.


10. Når skærmen til venstre vises, skal du trykke på [OK] for at fuldføre konfigurationen.Dette afslutter konfiguration af standardtilslutningen.


Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA MG7550.


Hvis du ikke har installations-CD'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software.


Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne

Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne, f.eks. hvis du ændrer adgangspunktet, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner:


1. Hvis din enhed ikke vises på skærmbilledet nedenfor, skal du trykke du på knappen [Home] (Hjem) (A), som lyser, for at vende tilbage til startskærmbilledet.2. Stryg til højre på skærmen for at navigere til ikonet [Konfiguration] .3. Tryk på ikonet [Setup] (Konfiguration) for at åbne konfigurationsskærmbilledet. 4. Tryk på [Enhedsindstillinger] for at åbne skærmbilledet for enhedsindstillinger.


5. Rul op og tryk på [Reset setting] (Nulstil indstilling).


6. Tryk på [Kun LAN-indstillinger].


7. En meddelelse [Nulstil indstilling?] vises, skal du trykke på [Ja] for at bekræfte. Meddelelsen [Behandler… ..Vent et øjeblik] vises.


8. Meddelelsen [Following is complete] (Følgende er udført), [Reset LAN setting] (Nulstil LAN-indstilling) vises. Tryk på [OK] for at fuldføre nulstilling af LAN-indstillinger.
Når du kommer tilbage til skærmbilledet LAN-indstillinger, skal du trykke på knappen [Home] (Hjem) for at vende tilbage til hovedskærmbilledet.

Netværksindstillingerne er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne.

Hvis denne proces stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.

Feedback