Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsvejledning til Wi-Fi - PIXMA MG3540

Nogle adgangspunkter (benævnes nogle gange som routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup.

Dette gør det muligt for godkendte enheder, f.eks. din PIXMA-printer, at oprette forbindelse til dit netværk uden at du skal indtaste en adgangskode, og det gør det hurtigt og nemt at tilslutte dine enheder.

Denne metode er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA-printer, så hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, skal du vælge "WPS-tilslutningsmetode" nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode.

Hvis adgangspunktet ikke understøtter WPS, findes der alternative instruktioner til at få din PIXMA-printer tilsluttet, så du skal vælge "Standard tilslutningsmetode" nedenfor.

WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

  • Adgangspunktet skal har en fysisk WPS-knap tilgængelig.
    For yderligere oplysninger henvises der til enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
    Hvis der ikke er en WPS-knap, skal du følge vejledningen under Standard tilslutningsmetode nedenfor.

  • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-adgangspunkter bruger denne protokol.


Trin 1

Kontrollér, at printeren er tændt.

Tryk på [Wi-Fi]-knappen øverst på printeren nede, indtil alarmindikatoren blinker én gang.

Trin 2

Kontrollér, at indikatoren begynder at blinke blåt, og gå derefter til adgangspunktet, og tryk på knappen [WPS] inden for 2 minutter.

For præcise oplysninger om start af WPS på adgangspunktet, se brugervejledningen dertil.

Den (blå) Wi-Fi-indikator på printeren fortsætter med at blinke under søgningen, og strøm- og Wi-Fi-indikatoren blinker, når der oprettes forbindelse til adgangspunktet.

Når printeren har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, holder strøm- og Wi-Fi-indikatoren op med at blinke, og fortsætter med at lyse konstant.


Bekræftelse af netværksindstillinger


For at bekræfte, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, kan du printe netværksindstillingerne for printeren:


1. Kontrollér, at printeren er tændt.

2. Ilæg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.

Tryk på og hold knappen [Genoptag/annuller  ] nede, indtil alarmindikatoren blinker 15 gange, og slip derefter knappen igen.
Siden med netværksoplysninger printes.

Når du ser på udskriften, skal du kontrollere, at "Forbindelse" er "Aktiv" og SSID'et - Service Set Identifier (navnet på det trådløse netværk) er det korrekte navn for dit trådløse netværk.Dette afslutter WPS-konfigurationen.


Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA MG3540.

Hvis du ikke har installations-cd'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software for at fortsætte.


Hvis WPS trådløs konfiguration stadig mislykkes efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardtilslutning

Trin 1

1. For Windows-brugere, isæt den cd, der fulgte med printeren og kør konfigurationen.

Hvis du ikke har installations-cd'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software for at fortsætte.


2. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].


<Kun Mac-brugere>

Når følgende skærmbillede vises, skal du indtaste din adgangskode for at tillade, at hjælpeværktøjet installeres, og klik derefter på [Installer hjælper]


Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste]


Bemærk: Der vises et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at vælge mellem en USB eller en trådløs forbindelse. Du skal vælge [Trådløs forbindelse].


3. Kontroller, at printeren er tændt, at strømindikatoren lyser, og klik derefter på [Næste].
Trin 2

1. Klik på [Opret forbindelse til netværket].


2. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Kabelfri konfiguration].

Bemærk: For brugere af Windows XP understøttes den kabelfri installationsmetode ikke, og du skal vælge metoden [Anden konfiguration] og fortsætte til trin 5.


3. Når [Forbindelse via kabelfri konfiguration] vises, skal du holde printerens [Wi-Fi]-knap (A) nede, indtil den orange alarmlampe (B) blinker 2 gange, og slip den derefter efter det andet blink.


4. Kontrollér, at den (blå) Wi-Fi-indikator (A) blinker hurtigt og at den (grønne) strømindikator lyser. Klik på [Next] (Næste).


Bemærk: Din netværksforbindelse deaktiveres midlertidigt under opsætningen.


Klik på [Next] (Næste).

5. Kun brugere af Windows XP, vælg [Trådløs konfiguration ved hjælp af USB-kablet]


Trin 3

1. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge område, og derefter klikke på [Næste].
2. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge dit bosted, og derefter klikke på [Næste].
3. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge den software, du vil installere, og derefter klikke på [Næste]. Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt.
4. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Yes] (Ja) for at acceptere slutbrugerlicensaftalen.


<Kun Windows-brugere>


Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Next] (Næste).


5. Følgende skærmbillede angiver printermodellen og navnet (eller SSID'et) på det trådløse netværk.

Windows ( gælder ikke Windows XP-brugere)


Klik på [Complete] (Udfør).


Windows-konfigurationen er hermed afsluttet.

For Windows XP-brugere eller brugere, hvor printeren ikke kunne registreres, skal du fortsætte med USB-installationen beskrevet i trin 6.

<Kun Mac-brugere>


Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Tilføj printer]


I næste skærmbillede skal du vælge driverversionen [Canon IJ-netværk] og klikke på [Tilføj].


Klik på [Næste] for at afslutte installationen.


Den kabelfri Mac-konfiguration er hermed afsluttet.


For brugere, hvor printeren ikke kunne registreres, skal du fortsætte med USB-installationen beskrevet i trin 6.


USB-kabel-konfiguration til Windows XP-brugere og situationer, hvor netværket ikke blev fundet

6. Vælg [Konfigurér netværksforbindelse via USB], og klik derefter på [Næste].


7. Når følgende skærmbillede vises, skal du slutte printeren til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Dette er kablet med symbolet på stikket.


Til Mac-brugere, klik på [Næste].


8. Når printeren registreres, vises følgende skærmbillede.


Navnet på adgangspunktet, som computeren er tilsluttet, vises (hvor "xxxxxxxxxxxxx" vises).

Hvis dette er det trådløse netværk, du vil slutte printeren til, skal du klikke på [Ja].


<Kun Mac-brugere>


Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Tillad].
9. Når følgende skærmbillede vises, skal du afbryde forbindelsen mellem printeren og computeren, og klikke på [Næste].


<Kun Windows>


Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Fuldfør].


Windows-konfigurationen er hermed afsluttet.


<Kun Mac-brugere>


Når printeren registreres, viser det følgende skærmbillede navnet for det adgangspunkt, som computeren er sluttet til (hvor "xxxxxxxxxxxxx" vises). Klik på [OK].


Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Add Printer] (Tilføj printer).


I næste skærmbillede skal du vælge driverversionen [Canon IJ-netværk] og klikke på [Tilføj].


Klik på [Næste] for at afslutte installationen.


Mac-konfigurationen er hermed afsluttet.


Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne

Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillinger, f.eks. hvis du ændrer adgangspunktet, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner.

Bemærk, at initialisering sletter alle netværksindstillinger på maskinen, så print eller scanning fra en computer over netværket, vil ikke være muligt, før printeren er omkonfigureret med nye netværksindstillinger.


Benyt nedenstående fremgangsmåde for at initialisere netværksindstillinger:


1. Tryk på og hold knappen [GENOPTAG/ANNULLER ] nede, indtil alarmindikatoren blinker 17 gange.

2. Slip knappen [RESUME/CANCEL ] (Genoptag/annuller).


Netværksindstillingerne er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne.


Hvis denne proces stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.

Feedback