Installationsvejledning til trådløs (Wi-Fi) tilslutning af PIXMA MG3040

Nogle adgangspunkter (benævnes nogle gange som routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS" (som står for Wi-Fi Protected Setup). Dette gør det muligt for godkendte enheder at oprette forbindelse til dit netværk uden at indtaste en adgangskode. Dette gør det hurtigt og nemt at tilslutte dine enheder.

Der er to måder, som WPS-metoden kan forbinde enhederne via en trådløs forbindelse. Den ene er "trykknap", og den anden er "PIN". "Trykknap"-metoden er den nemmeste måde at tilslutte din enhed, så vi vil beskrive, hvordan du opretter forbindelse via denne metode.

Hvis routeren ikke understøtter WPS, findes der alternative instruktioner til at få din PIXMA MG3040 tilsluttet, så du skal vælge "Standard tilslutningsmetode" nedenfor.

WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

  • Adgangspunktet skal have en fysisk WPS-knap. Se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
  • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-aktiverede adgangspunkter kan ikke oprette forbindelse via WPS-metoden, hvis WEP-sikkerhedsmetoden (Wired Equivalent Privacy) benyttes, eller hvis sikkerhed ikke er aktiveret. Du finder yderligere oplysninger om, hvilken sikkerhedsmetode, der benyttes på dit trådløse netværk ved at kontrollere indstillingerne for trådløs tilslutning på computeren.

Følg nedenstående trin for at fuldføre konfigurationen –

Trin 1

1. Sørg for den trådløse router er inden for rækkevidde af printeren, og at WPS-knappen er klar til at blive trykket.


Trin 2

2. Tryk på og hold knappen [Wireless] (Trådløs) (A) nede på printeren, indtil indikatoren Trådløs (B) blinker.


Trin 3

3. Tryk på knappen [Colour] (Farve) (C).


Trin 4

4. Tryk på knappen [Wireless] (Trådløs), indtil indikatoren Direct (D) lyser.


Trin 5

5. Tryk på knappen [Colour] (Farve), og kontrollér, at indikatoren ON (E) og indikatoren Trådløs blinker, og tryk derefter på knappen [WPS] på din trådløse router inden for 2 minutter. Den blå Wi-Fi-indikator på printeren fortsætter med at blinke under søgningen, og strøm- og Wi-Fi-indikatorerne blinker, når der oprettes forbindelse til adgangspunktet.


Trin 6

6. Når printeren har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, holder strøm- og Wi-Fi-indikatorerne op med at blinke, og fortsætter med at lyse konstant. Netværksindikatoren lyser også.

Nøjagtige oplysninger om at trykke på WPS-knappen findes i vejledningen til adgangspunktet. 

Bekræftelse af netværksindstillinger

For at bekræfte, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, kan du printe netværksindstillingerne for printeren:


1. Kontrollér, at printeren er tændt.

2. Ilæg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.

3. Tryk på og hold knappen [Wi-Fi]nede, indtil Wi-Fi-indikatoren blinker en gange, og slip derefter knappen igen.

4. Tryk på knappen [Colour](Farve).

5. Tryk to gange på knappen [Wi-Fi].

6. Tryk på knappen [Colour] (Farve) eller [Black](Sort).

Siden med netværksoplysninger printes.

Når du ser på printet, skal du kontrollere, at "Forbindelse" er "Aktiv" og SSID'et - Service Set Identifier (navnet på det trådløse netværk) er det korrekte navn for dit trådløse netværk.

Dette afslutter WPS-konfigurationen.

Nu skal du installere den medfølgende software.

Hvis du ikke har cd'erne, der fulgte med dit produkt, eller hvis du er Mac-bruger, skal du downloade softwaren


Hvis WPS trådløs konfiguration stadig mislykkes efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standard tilslutningsmetode (kun for Windows- og Mac-brugere)

Hvis det trådløse adgangspunkt ikke understøtter WPS, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at indstille printeren på dit trådløse netværk:

For Windows-brugere, isæt den cd, der fulgte med printeren og kør konfigurationen.

Hvis du ikke har et cd-drev, eller hvis du er Mac-bruger, skal du downloade softwaren.


Den downloadede fil til Windows ser nogenlunde sådan ud: win-mg3000-XXX-n_mcd.exe

Den downloadede fil til Mac ser nogenlunde sådan ud: mac-mg3000-XXX-mcd.dmg

Brug nedenstående links for at få vist de korrekte instruktioner for operativsystemet - 

Opsætning af WindowsOpsætning af Mac

Tilslutning kun for Windows-brugere

Trin 1

1. Dobbeltklik på den downloadede .exe-fil for at åbne følgende skærmbillede, og klik på [Start Setup] (Start installation).Trin 2

2. Softwaren vil tjekke om der er opdateringer til driveren og softwaren. Det kan tage et par minutter.


Trin 3

3. Vælg dit område og land, og klik derefter på [Next] (Næste).


Trin 4

4. Hvis du accepterer licensaftalens vilkår, skal du klikke på [Yes] (Ja).


Trin 5

5. Hvis du ønsker at deltage i det udvidede undersøgelsesprogram, skal du klikke på [Agree] (Acceptér).
Ellers skal du klikke på [Do not agree] (Acceptér ikke).


Trin 6

6. Sørg for, at [Deactivate the block] (Deaktivér blokering) er markeret, og klik på [Next] (Næste).


Trin 7

7. Følgende skærmbillede vises i et par sekunder.


Trin 8

8. Vælg [Wireless LAN Connection] (Trådløs LAN-forbindelse), og klik på [Next] (Næste).


Trin 9

9. Kontrollér, at printeren er tændt, og klik derefter på [Next] (Næste).


Trin 10

10. Softwaren vil søge efter printere, der allerede er installeret på dit netværk.


Trin 11

11. Hvis du allerede har tilsluttet din printer til netværket, skal du vælge den på listen og klikke på [Next] (Næste) for at starte installationen af softwaren, og gå derefter til
trin 16.
Hvis du ikke kan se din printer på listen, skal du fortsætte til trin 12.


Trin 12

12. Hvis det er første gang du konfigurerer din printer, bliver den ikke vist på listen.
Sørg for, at [Set up the network connection according to the guide] (Konfigurér netværksforbindelsen i henhold til vejledningen) er valgt, og klik på [Next] (Næste).


Trin 13

13. Opsætningsguiden åbnes, og guider dig igennem tilslutning af printeren til netværket vha. nem trådløs forbindelse.
Følg vejledningen på skærmen omhyggeligt for at forberede printeren til tilslutning.
Klik kun på Næste, når printeren svarer til eksemplet i diagrammerne nedenfor –

 

 


Trin 14

14. Når du har foretaget de nødvendige indstillinger på printeren, vil softwaren nu midlertidigt afbryde forbindelsen mellem computeren og dit trådløse netværk og tilslutte direkte til printeren for at konfigurere netværksindstillingerne.
Computeren forbindes automatisk til dit trådløse netværk, når konfigurationen er afsluttet.


Trin 15

15. Når forbindelsen er oprettet, skal du klikke på [Next] (Næste) for at fortsætte installationen af softwaren.


Trin 16

16. Printerdriversoftwaren bliver nu installeret og registreret på computeren. Dette kan tage et par minutter.

 


Trin 17

17. Hvis det er første gang du konfigurerer din printer, anbefales det at udføre printhovedjustering. Klik på [Execute] (Udfør) for at starte processen, og følg vejledningen på skærmen.
Hvis du allerede har justeret printhovedet, skal du klikke på [Next] (Næste).


Trin 18

18. Klik på [Execute] (Udfør) for at lave et testprint.
Når det er blevet printet, skal du klikke på [Next] (Næste).


Trin 19

19. Opsætningen af din printer er nu fuldført.
Klik på [Next] (Næste) for at se en liste over valgfri software, du også kan installere.


Trin 20

20. På listen kan du vælge yderligere software, du vil installere, og klik på [Next] (Næste).


Trin 21

21. Når den yderligere software er installeret, får du vist en meddelelse, der beder dig om at konfigurere din smartphone eller tablet. Klik på [Instructions] (Vejledning) for at få flere oplysninger om opsætningen af enheden, eller klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.


Trin 22

22. For at registrere din printer, skal du klikke på [Next] (Næste) (dette vil blive åbnet i en webbrowser).
Alternativt kan du klikke på [Skip] (Spring over).


Trin 23

23. Klik på [Exit] (Afslut) for at færdiggøre installationen.


Tilslutning kun for Mac-brugere

Trin 1

1. Dobbeltklik på den downloadede .dmg-fil for at åbne følgende skærmbillede. 


Dobbeltklik på ikonet [Setup] (Indstilling) for at starte indstillingen. Hvis følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Open] (Åbn).Trin 2

2. Når følgende skærmbillede vises, skal du indtaste din adgangskode for at tillade, at hjælpeværktøjet installeres, og klik derefter på [Install Helper] (Installer hjælp).


Trin 3

3. Klik på [Start Setup] (Start installation).


Trin 4

4. Softwaren vil tjekke om der er opdateringer til driveren og softwaren og downloade dem, hvis nødvendigt.


Trin 5

5. Vælg dit område og land, og klik derefter på [Next] (Næste).


Trin 6

6. Hvis du accepterer licensaftalens vilkår, skal du klikke på [Yes] (Ja).


Trin 7

7. Hvis du ønsker at deltage i det udvidede undersøgelsesprogram, skal du klikke på [Agree] (Acceptér). Ellers skal du klikke på [Do not agree] (Acceptér ikke).


Trin 8

8. Følgende skærmbillede vises kortvarigt.


Trin 9

9. Hvis din printer allerede er tilsluttet det trådløse netværk, får du vist følgende skærmbillede. Klik på [Yes] (Ja) for at fortsætte med installationen og gå til
trin 17. Hvis printeren endnu ikke er tilsluttet, skal du fortsætte til trin 10.


Trin 10

10. Hvis din printer ikke allerede er tilsluttet det trådløse netværk, får du vist følgende skærmbillede. Vælg Trådløs LAN-forbindelse, og klik på [Next] (Næste).


Trin 11

11. Kontrollér, at printeren er tændt, og klik derefter på [Next] (Næste).


Trin 12

12. Softwaren vil søge efter printere, der allerede er installeret på dit netværk.


Trin 13

13. Hvis det er første gang du konfigurerer din printer, bliver den ikke vist på listen.
Sørg for, at [Set up the network connection according to the guide] (Konfigurér netværksforbindelsen i henhold til vejledningen) er valgt, og klik på [Next] (Næste).


Trin 14

14. Opsætningsguiden åbnes, og guider dig igennem tilslutning af printeren til netværket vha. nem trådløs forbindelse.
Følg vejledningen på skærmen omhyggeligt for at forberede printeren til tilslutning.
Klik kun på Næste, når printeren svarer til eksemplet i diagrammerne nedenfor.

 

 


Trin 15

15. Softwaren vil nu midlertidigt afbryde forbindelsen mellem computeren og dit trådløse netværk og tilslutte direkte til printeren for at konfigurere netværksindstillingerne.
Computeren forbindes automatisk til dit trådløse netværk, når konfigurationen er afsluttet.

Klik på [Allow] (Tillad), når følgende meddelelse vises.


Trin 16

16. Når forbindelsen er oprettet, skal du klikke på [Next] (Næste).


Trin 17

17. Printerdriversoftwaren bliver nu installeret på computeren.
Dette kan tage et par minutter.


Trin 18

18. Softwaren vil nu midlertidigt afbryde forbindelsen mellem computeren og dit trådløse netværk og tilslutte direkte til printeren for at konfigurere netværksindstillingerne.
Computeren forbindes automatisk til dit trådløse netværk, når konfigurationen er afsluttet.
Klik på [Allow] (Tillad), hvis følgende meddelelse vises.


Trin 19

19. Klik på [Add Printer] (Tilføj printer).


Trin 20

20. Vælg Canon "MG3000-series", "Bonjour Multifunction" fra listen, og klik på [Add] (Tilføj).


Trin 21

21. Når du har tilføjet printeren, kan opsætningsskærmen være skjult i webbrowseren. Hvis dette sker, skal du klikke på ikonet i Dock for at få vist skærmen igen.


Når printeren er blevet tilføjet, skal du klikke på [Next] (Næste) for at fortsætte.


Trin 22

22. Hvis det er første gang du konfigurerer din printer, anbefales det at udføre printhovedjustering. Klik på [Execute] (Udfør) for at starte processen, og følg vejledningen på skærmen.
Hvis du allerede har justeret printhovedet, skal du klikke på [Next] (Næste).


Trin 23

23. Klik på [Start] for at udføre et testprint, og klik på [Print]

Når det er blevet printet, skal du klikke på [Next] (Næste).


Trin 24

24. Opsætningen af din printer er nu fuldført.

Klik på [Next] (Næste) for at se en liste over valgfri software, du også kan installere.


Trin 25

25. På listen kan du vælge yderligere software, du vil installere, og klik på [Next] (Næste).


Trin 26

26. Når den yderligere software er installeret, får du vist en meddelelse, der beder dig om at konfigurere din smartphone eller tablet. Klik på [Instructions] (Vejledning) for at få flere oplysninger om opsætningen af enheden, eller klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.


Trin 27

27. For at registrere din printer, skal du klikke på [Next] (Næste) (dette vil blive åbnet i en webbrowser). Alternativt kan du klikke på [Skip] (Spring over).


Trin 28

28. Når den yderligere software er installeret, skal du klikke på [Exit] (Afslut) for at afslutte installationen.


Gendannelse af printerens netværksindstillinger til fabriksindstillingerne

Gendannelse af printerens netværksindstillinger til fabriksindstillingerne. Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillinger, f.eks. hvis du ændrer adgangspunktet, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner: 

Bemærk, at initialisering sletter alle netværksindstillinger på maskinen, så print eller scanning fra en computer over netværket, vil ikke være muligt, før printeren er omkonfigureret med nye netværksindstillinger. 


Trin 1

1. Tryk på og hold knappen [RESUME/CANCEL]  (Genoptag/annuller) nede, indtil ALARM-indikatoren blinker 19 gange.


Trin 2

2. Slip knappen [RESUME/CANCEL](Genoptag/annuller).

Netværksindstillingerne er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne.
Nu skal du se Wi-Fi-opsætning – (WPS- eller Standard tilslutningsmetoder) for at få vejledning i opsætning af printeren på Wi-Fi-netværket.