Canon Network Camera - Garantioplysninger

Alle Canon-kameraer, der er købt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS", dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz, er omfattet af Canons Network Camera-garanti. Canon garanterer, at hvis den nye vare viser sig at være defekt inden for den gældende garantiperiode, bliver fejlen løst uden beregning (vilkår og betingelser gælder – se nedenfor).

Canon Network Camera-garanti består af forskellige servicetilbud, og hvilke tilbud der gælder for dig afhænger af, hvor du befinder dig, hvornår du købte produktet, og hvilket produkt du har købt. Der er følgende servicetilbud:

 • • 1 års Return-to-Base-garanti
 • • 3 års Return-to-Base-garanti
 • • 3 års Onsite-udskiftningsgaranti

For eventuelle produkter uden for den gældende garantis vilkår eller periode og for skader eller reparationer, der ikke er dækket af garantien, findes der en betalt reparationsservice som kan rekvireres ved at returnere produktet til en autoriseret Canon kamera-serviceudbyder.

Gratis service under garantien kan kun opnås ved fremvisning af den originale faktura/bon/kvittering, som blev udleveret til slutbrugeren. Canon forbeholder sig ret til at nægte garantiservice, hvis disse oplysninger ikke er fuldstændige eller er blevet fjernet eller ændret efter slutbrugerens oprindelige køb af produktet.

Canon Network Camera-garanti – Vilkår og betingelser


Alle Canon-kameraer, der er købt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS", dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz, er omfattet af Canons Network Camera-garanti. Canon garanterer, at hvis den nye vare viser sig at være defekt inden for den gældende garantiperiode, bliver fejlen løst uden beregning (vilkår og betingelser gælder).


Canon Network Camera-garanti består af forskellige servicetilbud, og hvilke tilbud der gælder for dig afhænger af, hvor du befinder dig, hvornår du købte produktet, og hvilket produkt du har købt. Der er følgende servicetilbud:

 • 1 års Return to Base-garanti: Hvor produktet blev købt som nyt inden for EØS eller Schweiz før 1. januar 2012, eller landet ikke er berettiget til 3 års Return-to-Base-garanti (RTB) eller 3 års Onsite-udskiftningsgaranti, er en 1 års Return to Base-garantiservice gældende. "1 års Return-to-Base-garantien" giver mulighed for returnering af varen på kundens regning inden 1 år fra købsdatoen (købsbevis kræves) til en Canon-autoriseret serviceudbyder for eftersyn. Hvor det er relevant, vil en Canon-autoriseret serviceudbyder reparere eller erstatte produktet. Ethvert erstatningsprodukt kan enten være nyt eller renoveret. Hvis produktet kræver reparation under garantien i løbet af det første år, vil alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og returforsendelse blive dækket af Canon.

 • 3 års Return to Base-garanti: Når en vare er købt som ny i EØS eller Schweiz efter 1. januar 2012 (eller efter 1. januar 2016 i Estland, Letland eller Litauen) er en "3 års Return to Base-garanti" gyldig i de pågældende lande. "3 års Return-to-Base-garantien" udbydes på samme vilkår som ovenstående, men for 3 år fra købsdatoen (købsbevis kræves).

 • 3 års Onsite-udskiftningsgaranti: i de støtteberettigede lande, relevante nye produkter købt inden for EØS eller Schweiz efter 1. januar 2012 (eller 1. januar 2016 til Estland, Letland & Litauen) "3 års Onsite-udskiftningsgaranti" er tilgængelig. Under "3 års Onsite-udskiftningsgaranti" leverer Canon et erstatningsprodukt til slutbrugeren eller systemintegratoren efter fund af fejl ved varen. Ethvert erstatningsprodukt kan enten være nyt eller renoveret. Slutbrugeren eller systemintegratoren vil være ansvarlig for at sikre, at det defekte netværkskamera returneres til Canon ved modtagelse af udskiftningsproduktet. I tilfælde af, at det defekte produkt ikke returneres eller fejlen viser sig at være forårsaget af noget, som ikke er dækket af garantien, forbeholder Canon sig ret til at kræve den udskiftede enhed leveret tilbage og/eller udgifterne dækket af slutbrugeren eller systemintegratoren.

For eventuelle produkter uden for den gældende garantis vilkår eller periode og for skader eller reparationer, der ikke er dækket af garantien, findes der en betalt reparationsservice som kan rekvireres ved at returnere produktet til en autoriseret Canon kamera-serviceudbyder.

Gratis service under garantien kan kun opnås ved fremvisning af den originale faktura/bon/kvittering, som blev udleveret til slutbrugeren. Canon forbeholder sig ret til at nægte garantiservice, hvis disse oplysninger ikke er fuldstændige eller er blevet fjernet eller ændret efter slutbrugerens oprindelige køb af produktet.

 1. 1. Denne garanti gælder i 1 eller 3 år, afhængigt af datoen for slutbrugerens køb af produktet og det sted, det anvendes som beskrevet ovenfor. For produkter, der anvendes i lande, hvor 3 års Return-to-Base-garantien eller 3 års Onsite-udskiftningsgarantien endnu ikke er tilgængelig, er det muligt at få 1 års Return-to-Base-garanti.

 2. 2. Denne garanti er kun gyldig for Canon-netværkskameraprodukter, der er købt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS", dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz.

 3. 3. Den relevante service under garantien ydes udelukkende af en Canon-autoriseret serviceudbyder og bør fastsættes på følgende måde:
  • a. Return-to-Base-garanti: Produktet skal sendes til en autoriseret Canon-serviceudbyder. Hvor det er relevant, vil en Canon-autoriseret serviceudbyder reparere eller erstatte produktet. Ethvert erstatningsprodukt kan enten være nyt eller renoveret. Hvis produktet kræver reparation under garantien i løbet af det første år, vil alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og returforsendelse blive dækket af Canon.
  • b. Onsite-udskiftningsgaranti: Produktudskiftningen bør arrangeres gennem din systemintegrator eller direkte via din lokale helpdesk (– se Kontaktoplysninger). Hvor det er relevant, vil en autoriseret Canon-serviceudbyder erstatte produktet. Ethvert erstatningsprodukt kan enten være nyt eller renoveret. Hvis produktet kræver udskiftning under garantiperioden, vil de fulde omkostninger ved transport af den nye enhed fra og returnering af den defekte enhed til en autoriseret Canon-serviceudbyder, blive afholdt af Canon.
 4. 4. For produkter købt i EØS eller Schweiz, er 3 års Return-to-base-garantien og 3 års Onsite-udskiftningsgarantien i øjeblikket tilgængelig i følgende lande: Belgien, Danmark, Estland*, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Letland*, Litauen*, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

  *Kun for Canon-netværkskameraprodukter købt efter 1.1.2016

 5. 5. I de berettigede lande er det kun følgende netværkskameraprodukter der er omfattet af 3 års Return-to-base-garantien: VB-C300, VB-C500D og VB-C500VD

 6. 6. I de berettigede lande er det kun følgende netværkskameraprodukter der er omfattet af 3 års Onsite-udskiftningsgarantien:
  • a.VB-C-serien: VB-C60 og VB-C60B
  • b.VB-T-serien: VB-H41, VB-H41B, VB-H43, VB-H610D, VB-H610VE, VB-H630D, VB-H630VE, VB-H651V, VB-H651VE, VB-H652LVE, VB-H710F, VB-H730F, VB-H751LE, VB-H760VE og VB-H761LVE
  • c.VB-M-serien: VB-M40, VB-M40B, VB-M42, VB-M50B, VB-M600D, VB-M600VE, VB-M620D, VB-M620VE, VB-M640V, VB-M640VE, VB-M641V, VB-M641VE, VB-M700F, VB-M720F, VB-M740E og VB-M741LE
  • d.VB-R-serien: VB-R10VE, VB-R11, VB-R11VE, VB-R12VE, VB-R13 og VB-R13VE
  • e.VB-S-serien: VB-S30D, VB-S31D, VB-S800D, VB-S805D, VB-S900F og VB-S905F
 7. 7. Canon Network Camera-garanti (hvad enten det måtte være 1 års Return-to-Base, 3 års Return-to-Base eller 3 års Onsite-udskiftning) omfatter ikke følgende:
  • - Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele som følge af normal slitage.
  • - Software.
  • - Sliddele (f.eks. PTRZ-mekanik i VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE og VB-H610D samt stepmotorer og kontaktringe i VB-R11VE, VE-R10VE og VB-R11) er ikke dækket af denne garanti. 
  • - Fejl opstået som følge af ændringer foretaget uden Canons godkendelse.
  • - Omkostninger forbundet med at en Canon-serviceudbyder foretager tilpasninger eller ændringer af et produkt, der er nødvendige for landespecifikke tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder eller specifikationer eller andre omkostninger for at tilpasse produktet som følge af specifikationer, der er ændret siden leveringen af produktet.
  • - Skade som følge af, at et produkt ikke er i overensstemmelse med nationale standarder eller specifikationer i et andet land end det land, hvor produktet blev købt.
 8. 8. Canon Network Camera-garanti (hvad enten det måtte være 1 års Return-to-Base, 3 års Return-to-Base eller 3 års Onsite-udskiftning) dækker ikke, hvis skaden eller fejlen skyldes:
  • - Forkert brug, overdreven brug, håndtering eller betjening af produktet som omtalt i bruger- eller operatørmanualen og/eller relevante brugerdokumenter, herunder uden begrænsning, forkert opbevaring, tab, store rystelser, korrosion, snavs, vand eller sand.
  • - Reparationer, ændringer eller rengøring foretaget på et serviceværksted, der ikke er godkendt af Canon.
  • - Brug af reservedele, software og forbrugsartikler, der ikke er kompatibelt med produktet.
  • - Tilslutning af produktet til udstyr, der ikke er godkendt til tilslutning af Canon.
  • - Uhensigtsmæssig emballering af produktet, når det returneres til et autoriseret Canon-servicecenter.
  • - Ulykker eller katastrofer eller forhold uden for Canons kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vand, brand, offentlige uroligheder og uhensigtsmæssig ventilation.
 9. 9. Hvor Onsite-udskiftningsgaranti er gældende, og et erstatningsprodukt er bekræftet som værende påkrævet af Canon, vil vi bestræbe os på at levere den nye enhed "næste dag". "Næste dag" betyder, at hvor det er muligt, vil erstatningsproduktet blive sendt enten:
  • - Næste arbejdsdag, hvis kravet om erstatning er bekræftet af Canon før kl. 11:00 lokal tid (bortset fra weekender og helligdage).
  • - Inden for to arbejdsdage, hvis kravet om erstatning er bekræftet af Canon efter kl. 11:00 lokal tid (bortset fra weekender og helligdage).
 10. 10. Canon kan reparere eller erstatte Canon-produkter med nye eller istandsatte dele eller produkter med tilsvarende ydeevne og driftssikkerhed som nye enheder. Istandsatte dele eller produkter vil kun blive brugt, hvis det er tilladt at gøre dette i henhold til loven i det land, hvor garantien er gældende.

 11. 11. Det er kundens eget ansvar at sikkerhedskopiere og gemme alle softwarefiler og programmer før reparationen og genskabe dem efter reparationen.

 12. 12. Canon påtager sig intet ansvar for eventuelle andre krav, herunder, men ikke begrænset til, tab af optagelsesmedier og tab af data osv., som ikke udtrykkeligt er angivet i denne garanti. Når du returnerer varen, skal du pakke det forsvarligt, forsikre det, vedlægge købsbevis og vejledningen til reparation samt, hvis det er muligt, et eksempel på et optagelsesmedie, hvor billeder taget med produktet er gemt. Denne garanti har ingen indflydelse på forbrugerens lovmæssige rettigheder i henhold til gældende national lovgivning eller på forbrugerens rettigheder over for forhandler i forbindelse med salgs/købsaftale.

 13. 13. I mangel af relevant national lovgivning, der giver ekstra rettigheder, vil denne garanti være det eneste retsmiddel, og Canon er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader opstået som følge af overtrædelse af enhver udtrykt eller underforstået garanti for dette produkt.

 14. 14. Alle garantier, der er beskrevet heri, tilbydes af Canon Europa NV Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Holland og effektueres via deres autoriserede serviceværksteder.

 15. 15. Intet heri skal have virkning på nogen lovbestemt ret du måtte have som er gældende i henhold til nationale love.

Du har måske også brug for ...

Contact Us

Kontakt os

Kontakt os for at få telefon- eller e-mailsupport

Register your product

Canon ID

Registrér dit produkt, og administrér din Canon ID-konto

Locate A Repair Centre

Reparation

Find et servicecenter, og find andre nyttige oplysninger om vores reparationsproces