Hvad er RAW-billedfremkaldelse?

ID for FAQ: 8200760000

Udgivelsesdato: 11 marts 2010

Løsning:

Hvad er "fremkaldelse"? Og hvilke fordele er der forbundet med RAW-billeder?

RAW er navnet på en billedfiltype, der optager billeddata, der er opfanget af kameraets billedsensor uden behandling. Det kaldes RAW, fordi dataene er "rå". RAW-billeder optages i et format, der indeholder RAW-billeddata og oplysninger om forholdene for billedbehandling på optagelsestidspunktet. Ved håndtering af billeder på computeren benyttes specialiserede RAW-programmer og retoucheringssoftware.
RAW-billeder kan håndteres efter behandling af billedsignalet. Dette kaldes "RAW-fremkaldelse", og RAW-billeder, der er taget med kameraet, kan fremkaldes med den medfølgende Digital Photo Professional-software.
Når du åbner et billede i Digital Photo Professional, fremkaldes det med det samme, og du kan få vist billedet som et billede, hvor billedbehandlingsbetingelserne på tidspunktet for optagelse af billedet er blevet tilføjet.
Selvom du justerer det billede, du har åbnet (det gennemgår en automatisk fremkaldelsesproces hver gang), er det kun billedbehandlingsbetingelserne (fremkaldelsesbetingelserne) der ændres, mens de oprindelige billeddata forbliver upåvirkede.
Hvis du ønsker at ændre billedets farve og lysstyrke, kan du konvertere RAW-billedet til et JPEG- eller TIFF-billede efter redigering. Derefter kan du gemme dette billede, mens billedkvaliteten forbliver upåvirket.

Bemærk
  • RAW-billedet, der er taget med kameraet, vises som en fil med filtypenavnet CR2. Afhængigt af dine behov kan du konvertere dette CR2-format til JPEG eller TIFF-format ved hjælp af Digital Photo Professional.
  • Hvis du ikke kan åbne RAW-billeder ved hjælp af Digital Photo Professional, skal du se under Kan ikke åbne RAW-billeder på en computer.

Hvornår er det nødvendigt at fremkalde RAW-billeder?

  • Visning af et billede på en computer

Du kan få vist et RAW-billede ved hjælp af den medfølgende Digital Photo Professional-software, men for at bruge software, der ikke understøtter RAW-billeder eller for at bruge computerens eksempelvisningsfunktion, skal du konvertere filformatet for det fremkaldte RAW-billede til et format, som den pågældende software kan bruge.

  • Udskrivning af et billede

Du kan udskrive et RAW-billede direkte med den medfølgende Digital Photo Professional- software.
For at udskrive et RAW-billede ved hjælp af software, der ikke understøtter RAW-billeder eller udskrive i en fotobutik skal du dog først fremkalde billedet og derefter konvertere dets filformat.

  • Brug af billedet på et websted eller en blog

Du kan ikke bruge et RAW-billede, som det er, på et websted eller en blog. Du er nødt til at fremkalde billedet og konvertere dets filformat.

Bemærk
Visning af et billede på et tv
Hvis du vil vise et billede ved at tilslutte et tv til kameraet, behøver du ikke at fremkalde billedet. Du kan få oplysninger om, hvordan du afspiller et billede på et tv under Relaterede oplysninger nedenfor.

Forskel mellem JPEG og TIFF

Hvis du fremkalder et billede ved hjælp af den medfølgende Digital Photo Professional-software, kan du gemme filen enten i JPEG- eller TIFF-format.
Forskellen mellem disse to filformater er følgende.

JPEG-format
Dette filformat anvendes almindeligvis til forskellige formål. Du kan vælge en bred vifte af komprimeringsgrader til at gøre filstørrelsen mindre. Billedet forringes dog, når man redigerer det og gemmer det igen.
Det er velegnet til visning på en computer, anvendelse på et websted og til udskrivning.

TIFF-format
Komprimeringsgraden er ikke så høj som for JPEG, så billedkvaliteten er højere, og filen er større. Det anvendes til udskrivning af materiale til publikation.

Sådan redigeres og gemmes det fremkaldte billede

Du finder yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer og gemmer det fremkaldte RAW-billede under Lagring af billeder, der blev redigeret med Digital Photo Professional Ver.3.8 (Gem/Gem som/Føj miniature til billede/Konverter/Batch)

Berørte modeller

  • EOS 550D

Besvarede denne artikel dit spørgsmål?