Hero image

Her finder du serienummeret

Placeringen af dit serienummer varierer mellem de forskellige Canon-produkter. Serienummeret er en kombination af tal og/eller bogstaver, uden mellemrum eller specialtegn. Du skal ignorere alle tal eller bogstaver, der vises i kantet parentes.

imagePRESS

Serienummeret til din imagePRESS er en sekvens af 8 alfanumeriske tegn.
Du kan finde serienummeret med knappen [123], eller det er trykt på en mærkat på maskinen som beskrevet i instruktionerne nedenfor.

Brug af knappen [123]:

Følg instruktionerne nedenfor for at finde serienummeret:

1. Tænd for maskinen, og tryk på knappen [123] fremhævet i billedet nedenfor.

2. Afhængigt af maskintypen vises serienummer på det første skærmbillede,

eller det vises, når du har valgt [Check Device Configuration] (Kontrollér enhedskonfiguration) og klikket på [OK].


Placering på maskinen:

Du finder serienummeret trykt på en mærkat bag på maskinen ved siden af strømkablet.

Du har måske også brug for ...

Feedback