Device Reconnection

Gentilslutning af enhed

Hvis din enhed/server holder op med at kommunikere med vores enhedsstyringsservice, betyder afbrydelsen, at vi ikke kan registrere nøjagtige tælleraflæsningsdata, udløse automatisk genopfyldning af forbrugsstoffer eller levere proaktive supportservices til din enhed, hvilket forårsager forstyrrelser i disse services.

Vi bestræber os på at opfylde leveringen af enhedsstyringsservicen og forbedre din oplevelse. Vi beder om dit samarbejde for at sikre, at dine enheder forbliver konstant tilsluttet.

Den berørte RDS-version på din server eller enhedens serienummer vil blive refereret til i den e-mail, du har modtaget.

Hvis din enhed er holdt op med at kommunikere med os, skal du følge instruktionerne i afsnittet "Enheden er holdt op med at kommunikere" nedenfor.

Hvis din server er holdt op med at kommunikere med os, skal du følge instruktionerne i Afsnittet "Serveren er holdt op med at kommunikere" nedenfor.

Hvis du har problemer, kan du kontakte Canon Support

Enheden er holdt op med at kommunikere

Sådan udføres en kommunikationstest på din enhed

Gennemfør følgende enkle kommunikationstest på din enhed for at sikre, at den rapporterer til os. Vælg den korrekte enhedstype, der gælder for dig.

imageRUNNER Advance/iR ADV-maskine

1) Tryk på knappen [123] på kontrolpanelet.

Embedded_device_image02

2) Vælg [Monitoring Service] (Monitoreringstjeneste)

Embedded_device_image03

3) Vælg [Communication Test] (Kommunikationstest)

Embedded_device_image04

4) Vælg [Start Test]

Embedded_device_image05

Hvis du har problemer med at gennemføre kommunikationstesten, skal du kontakte Canon Support.

Hvis "Kommunikation lykkedes" vises, kommunikerer enheden nu med eMaintenance-serveren, og der kræves ingen yderligere handling.

Hvis kommunikationen mislykkes, vises en fejlkode. Gå til afsnittet "Kommunikationstest har resulteret i fejl".

imageRUNNER (ikke Advanced)/LBP/MF-maskine

1) på enhedens skærm skal du vælge [Check Counter] (Kontrollér tæller)

Embedded_device_image06

2) Vælg [Communication Test] (Kommunikationstest) i menuen Monitoreringstjeneste

Embedded_device_image07

Embedded_device_image08

3) Når du bliver spurgt, om du vil tillade, at oplysninger sendes til serveren, skal du vælge [Yes] (Ja)

Embedded_device_image09

Hvis du har problemer med at gennemføre kommunikationstesten, skal du kontakte Canon Support.

Hvis "Kommunikation lykkedes" vises, kommunikerer enheden nu med eMaintenance-serveren, og der kræves ingen yderligere handling.

Hvis kommunikationen mislykkes, vises en fejlkode. Gå til afsnittet "Kommunikationstest har resulteret i fejl".

Kommunikationstest har resulteret i en fejl

Hvis din enhed ikke kan kommunikere med Canon, returnerer kommunikationstesten en fejlkode.

Hvis der er foretaget ændringer på din enhed eller dit netværk, skal du genstarte enheden og gennemføre endnu en kommunikationstest.

Din enhed er optaget (fejlkoden slutter med 0304 eller 2000)

Vent 5 minutter, og prøv testen igen. Hvis du får den samme fejl, skal du genstarte enheden og prøve testen igen.

Kontrollér dato og klokkeslæt på din enhed

Hvis datoen og klokkeslættet er forkert, vil maskinen have problemer med at kommunikere med vores enhedsstyringsservice.

Bed IT-afdelingen om at kontrollere netværksforbindelsen

a. Udfør en Ping-kommando fra kommandoprompten "ping ‘device IPADDRESS"
b. Opret forbindelse til RUI-fjernbrugerinterfacet via browserens "link"

Advance-serien: https://oip.manual.canon/USRMA-6097-zz-CS-3800-enGB/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html#319_h1_01
LBP-serien: https://oip.manual.canon/USRMA-0699-zz-SS-enGB/contents/SS352_remoteui_122startingremoteui.html#10010000

Hvis enheden er tilgængelig

1. Kontrollér indstillingerne på enheden via RUI (Gateway-DNS-Proxy og godkendelse, hvis anvendt)
2. Opret forbindelse til RUI via browseren som administrator
3. Vælg Setting/Registration (indstilling/registrering)
4. Vælg netværksindstillinger
5. Vælg Network IPv4 Settings (IPv4-indstillinger for netværk)
6. Kontrollér gateway- og DNS-indstillingerne, om de er korrekte
7. Vælg Proxy-indstillinger (hvis anvendt)
8. Kontrollér, om "Use Proxy" (Brug proxy) er indstillet eller er "ON" (Til)
9. Kontrollér, om proxy-adresserne og porten er korrekte
10. Kontrollér, om Proxy-godkendelsen (hvis anvendt) er korrekt
11. Hvis du har ændret nogle indstillinger, skal du genstarte enheden

Hvis din firewall-indstilling er ændret, skal du angive tilladelsen til at nå URL'en: b01.ugwdevice.net


Hvis enheden ikke er tilgængelig

1. Hvis enheden er slukket, skal du tænde den igen.
2. Hvis netværkskablet er frakoblet, skal du tilslutte det til enheden igen.
3. Hvis enheden er tændt, skal du kontrollere, at IP-Subnet-Gateway-adresserne er korrekte.

Udfør en kommunikationstest for at kontrollere, at enhedens normale forbindelsesstatus genoptages.


Serveren er holdt op med at kommunikere

Sådan genopretter du forbindelsen mellem dine enheder og serveren

1) Log på CDCA på din browser (Chrome – Edge – Firefox) som administrator

https://IPadresses Server or FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

Device_Administrator_image1

2) På skærmbilledet nedenfor kan du se et eksempel på de enheder, der er tilsluttet CDCA.

a. Statuslampen er grøn = Tændt og kommunikation er OK
b. Statuslampen er gul = Intet svar. Kontrollér forbindelsen (netværket er muligvis ikke tilgængeligt/enheden er slukket/IP-adressen er blevet ændret/enheden er udskiftet)
c. Statuslampen er grå = Slukket

Device_Administrator_image2

Device_Administrator_image3

Se nedenstående scenarier for at få hjælp til at genoprette forbindelsen til dine enheder.

Scenarie 1: Enhedens IP-adresser er blevet ændret.

1) Vælg [Devices] (enheder).
2. Vælg [Device Communication Settings] (Kommunikationsindstillinger for enhed).

Device_Administrator_image

3) Vælg [Authentication Information] (Godkendelsesinformation).
4) Kontrollér, om godkendelsesmetoden er korrekt.

Device_Administrator_image

5) Vælg [Devices] (enheder) – [Discover Devices] (Find enheder)

Device_Administrator_image6

6) Tilføj IP-området eller den enkelte IP-adresse, der skal søges i, og klik på [Discover] (Find)

Device_Administrator_image7_1

7) IP-adressen/-adresserne vil blive udskiftet korrekt med den/de nye på enhedslisten.

Device_Administrator_image8


Scenarie 2: Enheden/enhederne blev udskiftet med en ny med samme IP-adresse(r).

1) Vælg [Manage Devices] (Administrér enheder)

Device_Administrator_image9

2) Vælg de enheder, der er udskiftet, og klik derefter på [Remove from Management] (Fjern fra administration).

Device_Administrator_image10

3) Vælg menuen [Devices Removed from Management] (Enheder fjernet fra administration) – Vælg den enhed, der blev fjernet, og klik på [Delete] (Slet).

Device_Administrator_image11

4) Vælg [Devices] (enheder) – [Discover Devices] (Find enheder)

Device_Administrator_image6

5) Tilføj IP-området eller den enkelte IP-adresse, der skal søges i, og klik på [Discover] (Find).

Device_Administrator_image7

6) De(n) nye enhed(er) vil blive udskiftet korrekt med de(n) nye på enhedslisten.

Device_Administrator_image12


CDCA kommunikerer ikke med UGW (for serveradministrator)

HTTPS-version

1) Log på CDCA på din browser (Chrome – Edge – Firefox) som administrator

https:// IPAddresseServer or FQDN of CDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

CDCA_Image01

2) Vælg [System] - [Connection Settings] (Tilslutningsindstillinger)

CDCA_Image02

Udfør kommunikationstesten

Hvis du ikke har en proxy-server:

CDCA_Image03

Hvis du har en proxy-server:

CDCA_Image04


3) Hvis kommunikationstesten forløb godt, er der ikke behov for yderligere handling

CDCA_Image05


4) Hvis kommunikationstesten mislykkedes, skal du kontrollere din netværksserver, om konfigurationen af DNS-Gateway er korrekt, eller om firewallkonfigurationen ikke kan nå URL-adressen: b01.ugwdevice.net

Kontrollér også proxy-indstillingerne (hvis de bruges) for at sikre, at indstillingerne for proxy-konfiguration, portnummer og godkendelse er korrekte.

CDCA_Image06

Udfør kommunikationstesten igen, og kontrollér resultatet


SMTP-version

1) Log på CDCA på din browser (Chrome – Edge – Firefox) som administrator

https://FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

CDCA_Image01


2) Vælg [System] - [Connection Settings] (Tilslutningsindstillinger)

CDCA_Image02


3) Klik på knappen [Send Test email] (Send test-e-mail)

CDCA_Image08


4) Hvis kommunikationstesten forløb godt, er der ikke behov for yderligere handling

CDCA_Image05


5) Hvis kommunikationstesten mislykkedes, skal du kontrollere om SMTP-konfigurationen er korrekt

CDCA_Image06

Udfør kommunikationstesten igen, og kontrollér resultatet


iWMC-RDS kan ikke kommunikere med enheder (for server- og enhedsadministrator)

1) Opret forbindelse til Console iWMC som administrator i din browser.

http://IPAddressesServer or FQDNofiWEMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

IWMC_RDS_image1

2) Vælg [e-Maintenance (HTTP or SMTP)]
3) Vælg [Device Management (Service Representative Only] (Enhedshåndtering (kun servicerepræsentant))
4) Vælg [Monitored Device Management (Service Representative Only] (Monitoreret enhedsstyring (kun servicerepræsentant))
5) Tjek enhedsstatussen.
6) Vælg de enheder, hvor der vises fejlkommunikation.

IWMC_RDS_image002

7) Kontrollér, om IP-adresserne er korrekte, og om enhederne er tilgængelige (tændt)

IWMC_RDS_image2

8) hvis IP-adresserne er forkerte, skal du vælge enheden/enhederne og [Edit] (Redigér). Hvis enheden er slukket, skal du tænde den igen.

IWMC_RDS_image3

9) Erstat IP-adresserne med den nye, og tryk på [Update] (Opdatér), og udfør [Communication Test] (kommunikationstest) med enheden/enhederne

IWMC_RDS_image4

IWMC_RDS_image5

Tilføj ny(e) enhed(er)

10) Vælg [Device] (enhed) og [Discovery] (registrering) øverst i menuen.

IWMC_RDS_image6

11) Vælg [Discovery] (Registrering) – [Quick Discovery] (Hurtig registrering)

IWMC_RDS_image7

12) Vælg [SNMPv1 - Specified IP address Discovery] (SNMPv1 - registrering af specificeret IP-adresse)

IWMC_RDS_image8

13) Indtast IP-adressen, og klik på [Discover] (Registrér)

IWMC_RDS_image9

IWMC_RDS_image10

(kontrollér på enhedslisten for at sikre, at enheden er tilgængelig)

14) Klik på [Create Task to Discover Devices] (Opret opgave for at registrere enheder) – vælg protokollen, og klik derefter på [Next] (Næste)

IWMC_RDS_image11

15) Angiv IP-adressen, IP-området eller Tilføj fra fil (.txt)

IWMC_RDS_image12

16. Klik på [Next] (Næste)

IWMC_RDS_image13

IWMC_RDS_image14

IWMC_RDS_image15

IWMC_RDS_image16

(kontrollér på enhedslisten for at sikre, at enheden/enhederne er tilgængelig(e))


Tilføj ny enhed i eM Plug In

1) Vælg [eMaintenance (HTTP or SMTP)]
2) Klik på [Add Devices (Service Representatives Only)] (Enhedsstyring (kun servicerepræsentant))
3) Registrér den nye enhed med IP-adresse og serienummer.
Klik på [Add] (Tilføj)

IWMC_RDS_image17

Tilføj fra enhedsliste

1) Vælg [eMaintenance (HTTP or SMTP)]
2) Klik på [Add Devices (Service Representatives Only)] (Enhedsstyring (kun servicerepræsentant))
3) Vælg [Add from Device List] (Tilføj fra enhedsliste)

IWMC_RDS_image18

4) Vælg de(n) registrerede enhed(er) (fra enhedslisten)

IWMC_RDS_image19

5) Vælg [Add to Target Devices] (Tilføj til målenheder), og klik på [Add] (Tilføj)

IWMC_RDS_image20

6) Vælg enheden/enhederne igen, og klik på [Add] (Tilføj), og kontrollér [Status]

IWMC_RDS_IIMAGE

IWMC_RDS_image21

7) Opdatér siden, og kontrollér, om status er [Registered] (registreret)

IWMC_RDS_image22

8) Udfør [Communication Test] (kommunikationstest) med enheden/enhederne og [Refresh] (Opdatér)

IWMC_RDS_image23

9) Kontrollér, om [Communication Test] (kommunikationstest) er fuldført

IWMC_RDS_image24

Hvis enhederne ikke registreres, eller kommunikationstesten ikke er fuldført, skal du kontrollere enhedernes netværksstatus

Slet enhed(er)

1) Vælg [e-Maintenance (HTTP or SMTP)]
2) Vælg [Device Management (Service Representative Only] (Enhedsstyring (kun servicerepræsentant))
3) Vælg [Monitored Device Management (Service Representative Only] (Monitoreret enhedsstyring (kun servicerepræsentant))
4) Vælg den eller de enhed(er), der skal slettes.
Klik på [Delete] (Slet)

IWMC_RDS_image25

6) Vælg [Device] (enhed) øverst i menuen.

IWMC_RDS_image26

7) Vælg [List] (Liste) – [Device List] (Enhedsliste)

IWMC_RDS_image0026

8) Vælg den eller de enhed(er), der skal slettes, og klik på [Delete] (Slet)

IWMC_RDS_image26


iWMC-RDS kan ikke kommunikere med UGW (for serveradministrator)

HTTPS-version

1) Opret forbindelse til browseren på Console iWMC som administrator

http://FQDNofiWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

communicate_with_UGW_Image01

2) Vælg [e-Maintenance (HTTP)]

communicate_with_UGW_Image02

3) Vælg [Configuration (Service Representative Only] (Konfiguration (kun servicerepræsentant))

communicate_with_UGW_Image03

4) Vælg [RDS Settings (Service Representative Only] (RDS-indstillinger (kun servicerepræsentant))

communicate_with_UGW_Image04

5) Udfør [Communication Test] (Kommunikationstest)

Uden proxy

communicate_with_UGW_Image05

Med Proxy

communicate_with_UGW_Image06

6) Hvis kommunikationstesten forløb godt, er der ikke behov for yderligere handling.

communicate_with_UGW_Image07

7) Vælg og klik på [Update Schedule Information] (Opdatér planlægningsoplysninger)

communicate_with_UGW_Image08

8) Hvis kommunikationstesten mislykkedes, skal du kontrollere din netværksserver, om konfigurationen af DNS-Gateway er korrekt, eller om firewallkonfigurationen kan nå URL-adressen: b01.ugwdevice.net

Proxy-indstillinger (hvis anvendt): Kontrollér, at indstillingerne for proxy-konfiguration, portnummer og godkendelse er korrekte.
Udfør kommunikationstesten igen, og kontrollér resultatet.

communicate_with_UGW_Image09


SMTP-version

1) Opret forbindelse til browseren på Console iWMC som administrator

http://FQDNof iWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

2) Vælg [e-Maintenance (SMTP)]

communicate_with_UGW_Image10

3) Vælg [Configuration (Service Representative Only] (Konfiguration (kun servicerepræsentant))

communicate_with_UGW_Image11

4) Vælg [Communication Settings (Service Representative Only] (Kommunikationsindstillinger (kun servicerepræsentant))

communicate_with_UGW_Image12

5) Udfør [Communication Test] (Kommunikationstest)

communicate_with_UGW_Image13

6) Hvis kommunikationstesten forløb godt, er der ikke behov for yderligere handling.

communicate_with_UGW_Image14

7) hvis kommunikationstesten mislykkedes, skal du kontrollere SMTP-konfigurationen under [Common Settings] (Almindelige indstillinger) – [Communications Settings] (Kommunikationsindstillinger) og [Update] (Opdatér) (se nedenfor).

communicate_with_UGW_Image09

communicate_with_UGW_Image15

communicate_with_UGW_Image16

Du kan også udføre en test-e-mail i den samme menu

communicate_with_UGW_Image17

8) Udfør kommunikationstesten, og kontrollér resultatet (se trin 2)

communicate_with_UGW_Image14


Feedback