CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

KONKURRENCE 2021

ARRANGØR OG DELTAGERE

Arrangøren er Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB ("Arrangør");
1. Databehandleren er Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland.
2. Alle deltagere ("Deltagere") skal være fyldt 18 år den 9. juni 2021, have startet eller gennemført et uddannelsesprogram i løbet af studieåret 2020-2021, eller være ansat i praktikophold hos bureauer eller magasiner inden for samme periode. Bevis for optagelse på uddannelsesinstitutionen eller bureauet/magasinets praktikplads og/eller en kopi af studiekortet vil afgøre, om du er berettiget til at deltage.
3. Medarbejdere hos Arrangøren, dens datterselskaber, deres familier, agenter og andre direkte involverede parter i dette program og sponsorering kan ikke deltage.
4. Ved at deltage i Canon Students Digital Development Programme Competition ("Konkurrencen") anses alle deltagere for at have accepteret disse vilkår og betingelser, medmindre andet er meddelt skriftligt.

HVAD ER CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME?

5.1 250 kvalificerede deltagere udvælges blandt deltagere, der er bosiddende i et af de lande, der er angivet nedenfor, eller som er henvist af en lokal Canon-organisation: 


• Albanien 
• Algeriet
• Angola
• Armenien
• Østrig
• Aserbajdsjan
• Bahrain
• Hviderusland
• Belgien
• Benin
• Bosnien-Hercegovina
• Botswana
• Bulgarien
• Burkina Faso
• Burundi
• Cameroun
• Kap Verde
• Den Centralafrikanske Republik
• Tchad
• Comorerne
• Kroatien
• Cypern
• Tjekkiet
• Demokratiske Republik Congo
• Danmark
• Djibouti
• Egypten
• Ækvatorialguinea 
• Eritrea
• Estland
• Etiopien
• Finland
• Frankrig
• Gabon
• Georgien
• Tyskland
• Ghana
• Grækenland
• Guinea
• Guinea-Bissau
• Ungarn
• Ungarn
• Iran
• Irak
• Irland
• Israel
• Italien
• Elfenbenskysten
• Jordan
• Kasakhstan
• Kenya
• Saudi-Arabien
• Kosovo
• Kuwait
• Kirgisistan
• Letland
• Libanon
• Lesotho
• Liberia 
• Libyen
• Litauen
• Luxembourg
• Madagaskar
• Malawi
• Mali
• Malta
• Mauretanien 
• Mauritius
• Mayotte
• Moldova 
• Montenegro 
• Marokko
• Mozambique
• Namibien
• Holland
• Niger 
• Nigeria
• Nordmakedonien
• Norge
• Oman
• Polen
• Portugal
• Qatar
• Republikken Congo
• Réunion
• Rumænien
• Rusland
• Rwanda
• Sankt Helena
• São Tomé og Príncipe
• Saudi-Arabien
• Senegal
• Serbien
• Seychellerne
• Sierra Leone
• Slovakiet
• Slovenien
• Somalia
• Sydafrika
• Sydsudan
• Spanien
• Sudan
• Swaziland
• Sverige
• Schweiz
• Syrien
• Tadsjikistan
• Tanzania 
• Gambia 
• Togo
• Tunesien
• Tyrkiet
• Turkmenistan 
• Uganda
• Ukraine
• Forenede Arabiske Emirater
• Storbritannien og Nordirland
• Usbekistan
• Vestsahara
• Yemen
• Zambia
• Zimbabwe

5.2 Ved afslutningen af gennemgangen bliver de udvalgte til "Deltagere", og 250 studerende vil blive optaget i Canon Students Digital Development Programme ("Programmet"). Individuelle forberedende porteføljegennemgange foretaget af fagfolk vil finde sted eksternt mellem juli og august. Fra 1. september til 4. september 2021 vil de vigtigste aktiviteter for deltagerne, der foregår i digitale online-rammer, være:
• Dedikerede foredrag, præsentationer og seminarer
• Gruppeporteføljegennemgange udført af professionelle i branchen (fotografer, fotoredaktører, museumsdirektører, journalister)
• Netværksmuligheder med repræsentanter fra foto- og mediebranchen introduceret af Canon

5.3 Det officielle og eneste sprog i initiativet er engelsk, ingen oversættelsestjenester vil blive stillet til rådighed, deltagerne skal have tilstrækkelige færdigheder på engelsk for at kunne drage fordel af programmet, de nødvendige værktøjer og tilstrækkelige færdigheder til at deltage i de digitale online-rammer. 

5.4 Alle deltagere vil blive introduceret til Canon-organisationen i det relevante land.

SÅDAN DELTAGER DU

6. Det er gratis at deltage. For at blive vinder og blive udvalgt til at deltage i programmet skal deltagerne indsende deres portefølje(r) via URL (canon-europe.com/student) fra 1. april 2021 til 9. juni 2021. Deltagerne skal indsende en portefølje på op til to (2) historier/projekter, hver med et maksimum på tyve (20) billeder med passende billedtekst.
7. Deltagerne skal indsende yderligere dokumentation (PDF) sammen med porteføljen, der er relevant for historien/projektet eller deres studier, som omfatter:
• Biografi
• Motiveret ansøgning til at deltage i programmet
• Hvis muligt en anbefaling fra læreren/skolen/bureauet/magasinet
• Studiekort og/eller bekræftelse fra skole/universitet (eller fra praktikophold på bureau/magasin), der verificerer indskrivningen i studieåret 2020-2021.

8. Ufuldstændige, ugyldige eller upassende bidrag eller bidrag, der modtages efter slutdatoen d. 9. juni 2021, kl. 23:59 (GMT), vil ikke være berettiget til deltagelse i programmet;
Kun de deltagere, der vælges til at deltage, vil blive bedt om at oplyse følgende mellem den 18. juni og senest den 30. juni 2021:
• Bekræftelse af deltagelse i programmet
• Billede af passet og/eller id-kortet med henblik på at bekræfte deres alder.

Såfremt deltagerne ikke bekræfter deltagelse og/eller ikke leverer den påkrævede dokumentation inden 30. juni 2021, bortfalder betingelsen for berettigelse til deltagelse i programmet.

KRAV TIL INDSENDELSE

9. Alle fotos skal være originale og taget af deltageren

10. De fotos/bidrag, deltagerne indsender, må ikke indeholde:

i. noget, der på nogen måde kan betragtes som ulovligt eller kan krænke en tredjeparts rettigheder

11. Deltagere accepterer også at blive kontaktet af Arrangøren og de delegerede med henblik på at administrere Konkurrencen, eller hvis Arrangøren ønsker at diskutere enhver anden brug af de(t) billede(r), der er indsendt til Konkurrencen.

12. Arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere ufuldstændige eller ikke-berettigede bidrag samt bidrag, der ikke overholder ovenstående krav.

GARANTIER

13. Ved at indsende et bidrag garanterer Deltageren, at: 
1. Deltageren er den eneste ophavsperson til fotografierne 
2. Deltageren er ejer af rettighederne til billedet 
14. Arrangøren garanterer, at:
1. Der handles inden for rammerne af de rettigheder, der gives i henhold til disse vilkår og betingelser.
2. Arrangøren kan ønske at bruge dit navn og udvalgte billeder til reklame og kampagner for Canon, vores Student Digital Development Programme og andre Canon-uddannelsesinitiativer uden yderligere kompensation. I så fald kontakter Arrangøren Deltageren for at anmode om deltagerens tilladelse i overensstemmelse med paragraf 11. En sådan tilladelse må ikke tilbageholdes urimeligt.

UDVÆLGELSE

15. Efter slutdatoen d. 9. juni 2021 vil et uafhængigt panel, der består af Canon-medarbejdere og/eller andre professionelle i branchen, udvælge de deltagere, der vil få adgang til Canon Students Digital Development Programme 2021. Indsendelserne vil blive gennemgået på baggrund af: dokumentariske og fortællefærdigheder i porteføljerne, autenticitet, historie, biografi, den motiverede ansøgning, præsentationsbrevet og porteføljens generelle kvalitet.

16. Kvalificerede deltagere med kvalificerende bidrag vil blive udvalgt og underrettet om resultatet af gennemgangen inden den 30. juni 2021.

PRÆMIE

17. De udvalgte studerende – Deltagerne – deltager i Canon Student Digital Development Programme og har mulighed for at få adgang til dedikerede foredrag, modtage deres porteføljegennemgang og samarbejde med fagfolk i et digitalt online-format ("Præmie").

Arrangøren forbeholder sig retten til at offentliggøre navn, by og land på vinderen samt til at offentliggøre det præmievindende bidrag efter datoen for Programmet. Hvis deltageren ikke ønsker, at sådanne oplysninger skal offentliggøres, skal vedkommende underrette arrangøren på tidspunktet for meddelelsen om deltagelse.

19. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes, og der tilbydes ikke kontanter eller kreditalternativer som erstatning for den tilbudte præmie. Hvis den tilbudte præmie ikke er tilgængelig på grund af force majeure, forbeholder Arrangøren sig ret til at ændre programmet.

20. Arrangøren vil ikke misligholde disse vilkår og betingelser eller være ansvarlig for forsinkelser i udførelsen eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis en sådan forsinkelse eller fejl skyldes begivenheder, omstændigheder eller årsager, der ligger uden for dens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelser, pandemiske embargoer, krig, krigshandlinger (uanset om der er erklæret krig eller ej), terrorhandlinger, opstande, optøjer, civilt oprør, strejker, lockouts eller andre arbejdsforstyrrelser, naturkatastrofer eller handlinger, udeladelser eller forsinkelser i handlinger foretaget af en offentlig myndighed ("force majeure").
21. Når de udvalgte deltagende studerende bliver optaget, skal de stille sig til rådighed for at deltage i 2021-udgaven af Canon Students Digital Development Programme mellem 1. september - 4. september 2021. 
22. Enhver afvist eller ikke bekræftet optagelse kan tilbydes andre deltagere efter arrangørens absolutte eget skøn.

PERSONLIGE DATA

23. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af Deltagere. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS.
24. De personlige oplysninger, der indsamles fra deltagerne, er underlagt Canons fortrolighedspolitik for forbrugere https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK.

ANSVARSFRASKRIVELSE

25. Arrangøren forbeholder sig retten til at nægte at honorere bidrag eller til at trække den fulde værdi af præmien tilbage, hvis det vurderes, at der har været misbrug eller brud på vilkårene i denne konkurrence.

26. Arrangøren vil ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Dog skal intet i disse regler bevirke udelukkelse eller begrænsning af Arrangørens erstatningsansvar for personskade eller død, der er forårsaget af bevist uagtsomhed af sine medarbejdere eller leverandører.

27. I tilfælde af tvist om fortolkningen eller gennemførelsen af reglerne vedrørende ethvert spørgsmål i forbindelse med konkurrencen, er den afgørelse, der er truffet af Arrangørens bestyrelse, endegyldig og kan ikke appelleres.
28. Alle skatter og afgifter, som den lokale regering pålægger en enkelt deltager som følge af en sådan deltagers deltagelse i programmet, kompenseres af Arrangøren (eller dennes lokale tilknyttede selskab, alt efter hvad der er relevant).

JURISDIKTION

29. Disse Vilkår og betingelser og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dem, skal være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med hollandsk lovgivning og vil være underlagt de hollandske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

Version I, opdateret den [8. marts 2021]

Du vil måske også være interesseret i

Få mere at vide om forskellige kit og værktøjer, der kan hjælpe dig med at gå fra studerende til professionel.