Bemærk venligst, at denne service i øjeblikket er suspenderet, mens vi efterbearbejder og optimerer vores genbrugsprocesser for blækforbrugsstoffer for at opfylde vores kunders behov og krav. Du kan i mellemtiden få yderligere oplysninger om steder, hvor du kan indlevere udtjente blækpatroner til genvinding, ved at kontakte de lokale myndigheder, renovationsmyndighederne, et godkendt sted til indlevering af elektrisk og elektronisk affald eller det lokale renovationsfirma. Vi arbejder hårdt på at genoprette vores service så hurtigt som muligt og takker for din forståelse.

Canons genbrugsprogram for blækpatroner

Vi gør det nemt at sende os dine originale Canon-blækpatroner til genbrug. 


Canon påtager sig ansvaret for genbrug og genindvinding af råmaterialer fra ægte Canon-patroner, som kunderne returnerer ved hjælp af dette program.  Hensyn til miljøet viser sig i alle aspekter af designet fra valget af materialer og deres konfiguration i produkterne til efterbehandling af brugte patroner.

Hvad er fordelene for dig?

  • Gratis genbrug af dine tomme Canon-lækpatroner.

  • Fuld overholdelse af love og retningslinjer: Alle Canons forhandlere har de nødvendige licenser, så du kan være sikker på, at dit affald bliver håndteret på en hensigtsmæssig måde.

  • Patroner, der indsendes gennem dette program, ender ikke på en losseplads.

  • Genbrugsprocessen gør det muligt at genbruge dele og materialer fra de tomme patroner i produktionen af nye patroner.

  • Ved at genbruge dine Canon-blækpatroner gennem os, hjælper du med at sikre et lukket kredsløb og minimere vores brug af råmaterialer.

Vilkår og betingelser for Canons genbrugsprogram for Inkjet-patroner

Din deltagelse i og brug af Canons genbrugsprogram for blækpatroner og Canons levering af de relevante tjenester er underlagt Canons vilkår og betingelser. Der refereres til den generelle ansvarsfraskrivelse i nærværende vilkår og betingelser, og den udgør en integreret del heraf. Den generelle ansvarsfraskrivelse kan printes og åbnes ved at klikke på ovenstående link eller på linket nederst på Canons websted.

I overensstemmelse med de gældende vilkår og betingelser for brug, der refereres til ovenfor, anvender Canon ikke de personlige data, du har oplyst i forbindelse med Canons genbrugsprogram for tonerkassetter til marketingformål eller til at informere dig om andre produkter og tjenester.

Bemærk, at du kun må anvende Canons genbrugsprogram for blækpatroner til at returnere tomme blækpatroner, som er fremstillet af Canon. Uden præjudice for Canons øvrige rettigheder i tilfælde af overtrædelse af nogen bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser har Canon ret til at afvise yderligere deltagelse i og brug af Canons genbrugsprogram for blækpatroner, og Canon kan øjeblikkeligt standse leveringen af de relevante tjenester. Canon forbeholder sig desuden ret til at kræve kompensation i tilfælde af overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser.

Patroner, der er omfattet

Følgende patroner kan leveres tilbage til os til genbrug. Desværre kan vi ikke modtage blæktanke fra storformatprintere i dette program.

BCI-10CLI-551XL GYPG-545
BCI-15BKCLI-551XL MPG-545XL
BCI-15CLCLI-551XL YPGI-1500XL BK
BCI-16CLCLI-571 BKPGI-1500XL C
BCI-24BKCLI-571 CPGI-1500XL M
BCI-24CLCLI-571 GYPGI-1500XL Y
BCI-3eBKCLI-571 MPGI-2500XL BK
BCI-3ECCLI-571 YPGI-2500XL C
BCI-3eMCLI-571XL BKPGI-2500XL M
BCI-3EYCLI-571XL CPGI-2500XL Y
BCI-6BKCLI-571XL GYPGI-29 C
BCI-6CCLI-571XL MPGI-29 CO
BCI-6GCLI-571XL YPGI-29 DGY
BCI-6MCLI-581 BKPGI-29 GY
BCI-6PCCLI-581 CPGI-29 LGY
BCI-6PMCLI-581 MPGI-29 M
BCI-6RCLI-581 PBPGI-29 MBK
BCI-6YCLI-581 YPGI-29 PBK
BX-20CLI-581XL BKPGI-29 PC
BX-3CLI-581XL CPGI-29 PM
CL-38CLI-581XL MPGI-29 R
CL-41CLI-581XL PBPGI-29 Y
CL-51CLI-581XL YPGI-35BK
CL-511CLI-581XXL BKPGI-520
CL-513CLI-581XXL CPGI-525 PGBK
CL-52CLI-581XXL MPGI-550 PGBK
CL-541CLI-581XXL PBPGI-550XL PGBK
CL-541XLCLI-581XXL YPGI-555XXL PGBK
CL-546CLI-8BKPGI-570 BK
CL-546XLCLI-8CPGI-570XL BK
CLI-36 CLRCLI-8GPGI-580 PGBK
CLI-42 CCLI-8MPGI-580XL PGBK
CLI-42 GYCLI-8PCPGI-580XXL PGBK
CLI-42 LGYCLI-8PMPGI-5BK
CLI-42 MCLI-8RPGI-7 BK
CLI-42 PBKCLI-8YPGI-72 C
CLI-42 PCPFI-1000 BPGI-72 CO
CLI-42 PMPFI-1000 CPGI-72 GY
CLI-42 YPFI-1000 COPGI-72 M
CLI-521 BKPFI-1000 GYPGI-72 MBK
CLI-521 CPFI-1000 MPGI-72 PBK
CLI-521 GYPFI-1000 MBKPGI-72 PC
CLI-521 MPFI-1000 PBKPGI-72 PM
CLI-521 YPFI-1000 PCPGI-72 R
CLI-526 BKPFI-1000 PGYPGI-72 Y
CLI-526 CPFI-1000 PMPGI-9 C
CLI-526 GYPFI-1000 RPGI-9 Clear
CLI-526 MPFI-1000 YPGI-9 G
CLI-526 YPG 541 ClPGI-9 GY
CLI-551 BKPG-37PGI-9 M
CLI-551 CPG-40PGI-9 MBK
CLI-551 GYPG-50PGI-9 PBK
CLI-551 MPG-510PGI-9 PC
CLI-551 YPG-512PGI-9PM
CLI-551XL BKPG-540PGI-9 R
CLI-551XL CPG-540XLPGI-9 Y

Hvis du er sikker på, at du har en original blækpatron fra Canon, men den ikke står på ovenstående liste, skal du kontakte os via vores feedbackformular, så kan vi oplyse dig, om den er omfattet af genbrugsprogrammet.

 

Kan jeg returnere mere end en blækpatron ad gangen?

De returkuverter, som vi udsteder til returnering af Canon-blækpatroner, er designet til at rumme flere patroner. Afhængigt af hvilken type patroner du har, vurderer vi, at du kan returnere mellem 5 og 10 patroner pr. kuvert. Vi vil sætte stor pris på, hvis du sender mindst fem patroner i hver kuvert.

Kan jeg returnere patroner, der ikke er Canon-blækpatroner?

Kun originale Canon-producerede blækpatroner kan returneres til Canon til genbrug. Hvis dine patroner ikke er Canon-patroner, skal du kontakte producenten eller forhandleren for oplysninger om mulighederne for genbrug.

Tilbyder Canon en genbrugsservice for andre patroner (f.eks. tonerkassetter eller tonerbeholdere)?

Canon har en genbrugsservice for sine tonerkassetter. Klik på dette link for at returnere dine Canon-tonerkassetter www.canon-europe.com/recycling. For tonerbeholdere kan politikker og procedurer variere fra land til land. Vi anbefaler derfor, at du kontakter dit nationale Canon-kontor for yderligere oplysninger.

Hvordan genbruges blækpatronerne?

Blækpatronerne sendes til et genbrugsanlæg, hvor patronerne pakkes ud og derefter mekanisk knuses til små stykker. De knuste plast- og metalstykker skilles fra hinanden, før de genbruges.

Hvordan bruger og opbevarer I mine personlige oplysninger?

Vi registrerer kun de data, som kræves for at kunne sende returkuverterne til dig. Alle data administreres og opbevares i overensstemmelse med loven om databeskyttelse og slettes efter 60 dage. Dine data vil aldrig blive brugt til andre formål end genbrugsprogrammet for blækpatroner.

Jeg kan ikke få patronen ud af printeren.

Se brugervejledningen for din printer, eller kontakt Canon-kundesupport for teknisk support. http://www.canon-europe.com/Support.

Jeg vil ikke vente til jeg har fem patroner. Kan jeg sende bare én patron ad gangen?

Canons genbrugsprogram for blækpatroner er blevet etableret for at reducere affald og genanvende ressourcer. Vi værdsætter din støtte til genbrugsprogrammet, og det vil hjælpe os med at minimere miljøbelastningen af denne service, hvis der returneres mindst fem patroner pr. kuvert.

Min patron er utæt - kan jeg sende den til jer alligevel?

Genbrugsprogrammet for blækpatroner er kun beregnet til tomme Canon-patroner. Skulle der være rester af blæk tilbage i patronen er det acceptabelt, og kuverterne er designet til at forhindre lækage. Hvis din patron ikke er tom, eller hvis den lækker store mængder blæk, egner den sig desværre ikke til genbrugsprogrammet. I så fald bør du bortskaffe patronen på sikker måde i den almindelige affaldsstrøm.

Webstedet for genbrug af blækpatroner vises ikke korrekt på min skærm.

Webstedet for patrongenbrug er udviklet til browserversioner som f.eks. Internet Explorer 6 eller nyere, Firefox 3.5 eller nyere, Google Chrome og Safari 5 eller nyere. Understøttelse af JavaScript skal være aktiveret. Hvis du oplever tekniske problemer med at anmode om en kuvert, kan du gøre dette via vores feedbackformular.

Hvilke blækpatroner tager Canon imod?

Alle originale Canon-blækpatroner fra vores PIXMA-enheder kan returneres til Canon. Desværre kan vi ikke modtage blæktanke fra storformatprintere. Hvis du har disse blæktanke, bedes du kontakte dit lokale Canon-kontor for at få mere at vide om mulighederne for genbrug i dit land.

Hvorfor kan jeg ikke sende andre (ikke-Canon) patroner til jer, når I har etableret et genbrugsprogram?

Vores genbrugsprogram for blækpatroner er udelukkende etableret til returnering af originale Canon-blækpatroner. Vi kan ikke acceptere patroner fra andre producenter, da vi ikke kan gøre rede for sammensætningen af materialer og blæk, som det kræves for at overholde lovkravene. Kontakt producenten af din patron for yderligere oplysninger om deres genbrugsservice.

Hvorfor kan jeg ikke finde mit land på listen?

Desværre tilbyder Canon endnu ikke en genbrugsordning for blækpatroner i dit land. Bortskaf dine blækpatroner via dine lokale genbrugsfaciliteter.