Canon Scanner DR-G2-serien - kampagne

Canon Europa N.V. Vilkår og betingelser

 1. KAMPAGNEPRODUKTER, KAMPAGNEPERIODE, DELTAGERE OG KAMPAGNEOMRÅDE

  1.1. Denne kampagne gælder kun ved køb af produkter, der er angivet som omfattede på listen på denne webside, ("Kampagneprodukterne") i Kampagneområdet (se nedenfor) mellem 15. oktober 2019 og 31. marts 2020,begge dage inklusive ("Kampagneperioden").

  1.2. Alle Deltagere (der hver især er en "Deltager") skal være fyldt 18 år og være bosat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz (EØS) ("Kampagneområdet").

  1.3. Alle deltagere anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser (herefter disse ”Vilkår”).

  1.4. Alle  Kampagneprodukter skal være nye og originale Canon-produkter.  Køb af brugte, renoverede eller istandsatte produkter, eller produkter,  der  er  efterligninger eller på nogen måde krænker Canon-koncernens immaterielle rettigheder (f.eks. herunder, men ikke begrænset til, parallelprodukter eller produkter fra det "grå marked") vil ikke opfylde kravene til denne kampagne.

  1.5. Kampagneprodukterne skal: (i) være ejet af Deltageren på datoen for Kravet (som angivet i afsnit 2.1): (ii) være registreret på en adresse i Kampagneområdet: (iii) hvis relevant være leveret og distribueret til detailhandlere enten af en virksomhed i Canon-koncernen eller af autoriserede forhandlere i EØS: og (iv) være købt hos en virksomhed i Canon-koncernen, hos en forhandler i Kampagneområdet eller fra en internetbutik med et domæne eller en registreret adresse i Kampagneområdet.

 2. SÅDAN DELTAGER DU

  2.1. For at deltage i kampagnen skal deltageren købe et Kampagneprodukt inden for Kampagneområdet i Kampagneperioden, og Kampagneproduktet skal være købt som enten et nyt produkt eller som erstatning for en eksisterende/aktuel A3-scannerOG indsende et gyldigt krav vedrørende dette køb online (et "Krav") mellem midnat d. 15. oktober 2019 og midnat den 30. april 2020 ("Kravperioden").

  2.2. Hvis Deltageren har købt et Kampagneprodukt som en ny enhed eller et nyt produkt, skal Deltageren gøre sit Krav gældende på baggrund af afsnit 3.1 i disse Vilkår ("NYT produktkrav").

  2.3. Hvis Deltageren har købt et kampagneprodukt for at erstatte en eksisterende/aktuel A3-scanner, skal Deltageren indsende et Krav på grundlag af afsnit 3.2 i disse Vilkår ("Krav om erstatningsprodukt").

  2.4. Krav skal udfyldes fuldstændigt og korrekt (inklusive et gyldigt EØS-produktserienummer) ved at indsende den relevante anmodningsformular, som kan hentes online. Alle deltagere skal scanne, uploade og vedhæfte en kopi af kvitteringen eller en ordrebekræftelse for køb på internettet ("Købsbevis") til anmodningsformularen.

  2.5. Hvis deltageren indsender et Krav om erstatningsprodukt, skal deltageren ud over købsbeviset indsende oplysninger om den scanner, der udskiftes, og disse oplysninger skal omfatte [serienummer, mærke, model og billede af serienummeret på det udskiftede produkt.

  2.6. Når et Krav er indsendt, modtager Deltagerne en e-mail, der bekræfter, at deres Krav er modtaget.  Hvis en Deltager ikke modtager en e-mailbekræftelse inden for 24 timer efter indsendelse af et Krav, eller en Deltager har ikke adgang til en computer, skal Deltageren kontakte Canons Hotline for krav på [indsæt].

  2.7. Der tages forbehold for udsolgte Kampagneprodukter.  Canon vil ikke være ansvarlig for forhandleres manglende gennemførelse af bestillinger af Kampagneprodukter i løbet af Kampagneperioden.

  2.8. Canon behandler ikke Krav, der modtages efter indsendelsesfristen for Krav.

  2.9. Canon behandler ikke Krav, der vurderes som værende ufuldstændige eller ulæselige, og Canon er ikke ansvarlig for Krav, der bliver forsinkede eller ikke når frem.

  2.10. Afhængigt af lagerbeholdningen er der ingen grænse for, hvor mange Krav, Deltagere kan indsende, forudsat at der er ét Krav for hvert købte Kampagneprodukt.

  2.11. Denne kampagne kan ikke kombineres med andre kampagner.

 3. KRAV

  3.1. Hvis en Deltager har indsendt et NYT Produktkrav, modtager Deltageren en Canon Flatbed 201-scanner ("Scanner").

  3.2. Hvis en deltager har gjort krav på et Erstatningsprodukt, vil Deltagerne modtage en Scanner OG Cashback i de beløb, der er vist for køb af Kampagneprodukter på vores webside.

         Scanner

  3.3. Ved modtagelse og bekræftelse af det relevante NYE produkt eller det relevante Krav om erstatningsprodukt (alt efter omstændighederne) sørger Canon for, at scanneren bliver sendt til den adresse, som Deltageren har angivet på anmeldelsesblanketten.

        Cashback

  3.4. Ved modtagelse og bekræftelse af det relevante Krav om erstatningsprodukt sørger Canon for en direkte overførsel til Deltagerens bankkonto.  Der vil ikke blive indgået nogen aftale om en alternativ udbetalingsmulighed, og der vil ikke blive udbetalt kontanter eller udstedt checks.

  3.5. Canon tilstræber at foretage bankoverførsel senest 28 dage efter modtagelse af et udfyldt og gyldigt Krav om erstatningsprodukt.

  3.6. Der foretages kun én bankoverførsel pr. gyldigt Krav.

  3.7. Hvis du er momsregistreret i dit land og modtager cashback, kan det reducere den momspligtige værdi af dit køb, hvorfor du muligvis skal reducere din indgående moms i henhold hertil.

 4. KAMPAGNEARRANGØREN

  Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Holland.

 5. ANSVARSFRASKRIVELSE

  5.1. I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som Deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Dog skal intet i disse regler bevirke udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskade eller død, der er forårsaget af bevist uagtsomhed af Canons medarbejdere eller agenter.

  5.2. Canon forbeholder sig ret til at annullere, korrigere og/eller ændre denne kampagne på et hvilket som helst tidspunkt uden at pådrage sig nogen form for forpligtelse.

  5.3. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå alle Krav for at sikre, at de overholder disse vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumentation,  hvis dette er påkrævet.  Canon forbeholder sig retten til at udelukke Krav og/eller Deltagere, hvis de har mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges.  Canons beslutninger i forbindelse med kampagnen er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance.

 6. BESKYTTELSE AF DATA

  6.1. . Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af Deltagere. Alle personlige data indsendt til os vil blive behandlet af Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland med henblik på administration af denne Kampagne. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS.

  6.2. . De personlige data indsamlet fra Deltagere er underlagt Canons fortrolighedspolitik for virksomheder og forbrugere, som findes påhttps://www.canon.dk/privacy-policy/

 7. LOVGIVNING OG JURISDIKTION

  Disse Vilkår og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dem, skal være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning og vil være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.