Nyt Canon-initiativ sætter billeder og etik på skoleskemaet i Folkeskolen

Søborg, 20 November, 2016 – Canon har sammen med non-profit foreningen Skøn Skole sat fokus på at fremme kreativitet, støtte unge i at udtrykke sig igennem billeder og give dem viden om de etiske problemstillinger, der kan opstå, når man uploader og deler billeder på internettet. Gennem workshops med Canon-kameraer på folkeskoler flere steder i landet og en afsluttende fotokonkurrence får eleverne lov til eksperimentere og blive fortrolige med at arbejde med billeder.


Canon Danmark er gået sammen med Skøn Skole om et nyt koncept, der både handler om etik i brug af billeder og fremmer kreativitet og inspirerer samt støtter unge i digitale færdigheder, så de via visuelle virkemidler kan udtrykke, udfolde og formidle deres kreativitet. Det sker i en specielt til formålet udviklet en-dags-workshop med navnet "Visuel Værdi og etik", hvor en konsulent fra Skøn Skole stiller op på skolen med kameraer fra Canon og et koncept i lommen, der fører eleverne igennem temaer som etik og brug af billederne på de sociale medier samt de forskellige virkemidler, der skal til for at kunne skabe billeder, der fanger opmærksomhed, vækker nysgerrighed, er harmoniske, provokerende eller æstetisk smukke.

"I et samfund, hvor en stadig større del af kommunikationen foregår i billeder, er kompetence i at kommunikere visuelt af væsentlig betydning. Mange unge er i dag selv skabere af visuel kommunikation på diverse sociale medier, hvad enten det er øjebliksbilleder eller længerevarende minder. Workshoppen har til formål at støtte unge mennesker i at kunne udtrykke deres budskaber visuelt samt at give dem flere redskaber og muligheder for kunne træne og udvikle deres kreative færdigheder inden for skabelse af digitale billeder", siger Else-Marie Westh, Corporate & Marketing Communications Director. "En del af vores "sustainability programme" er at støtte unge i at blive hørt og hjælpe dem til at blive mere sikre og udvikle deres kreative kompetencer.

Formanden for non-profit foreningen Skøn Skole Anne Hopmann er meget tilfreds med samarbejdet mellem Skøn Skole og Canon Danmark. "Det at kunne udtrykke sig visuelt er en stor del af Skøn Skole konceptet. Foreningen har nemlig udviklet et innovativt koncept, hvor elever nytænker og re-designer et område på skolen, og på seks dage forvandler eleverne vægge og hele rum til et nyt, brugbart og inspirerende læringsmiljø. Vægge og rum udsender budskaber til brugerne, og eleverne lærer, hvordan de med virkemidler og udsmykning kan få vægge til at tale", fortæller Anne Hopmann.

En vigtig del af workshoppen er at sætte fokus på etik og oplyse eleverne om, hvorfor det er vigtig at omgås billeder med stor respekt for andre mennesker. En anden stor del af konceptet er at skabe visuelle budskaber, kunstværker eller andet som kan pryde og understøtte rummet og dets funktion. Derudover dokumenterer eleverne hele processen med fotos og film, så eleverne kan få god nytte af foto workshoppen "Visuel Værdi".

I alt 6 skoler har afholdt workshoppen. Skolerne, som har deltaget i workshoppen er: Nivå Skole Nord, Bagsværd Kostskole & Gym, Brøndbyvester Skole, Holstebro Friskole, Nærum Skole og Ryomgaard. Den 1. december vil også Rungsted Private Realskole afholde en workshop.

Yderligere billeder stilles til rådighed i stor opløsning ved henvendelse til PR Professional hos Canon Danmark Jakob M. Bové e-mail jmb@canon.dk

Hent billeder fra workshoppen her

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt Xenia Andersen, Environment and Product Safety Specialist, Canon Danmark Tlf. 91370335 eller e-mail xenia.andersen@canon.dk