PR Contacts

PR-kontaktpersoner – Canon Storbritannien

Ved mediehenvendelser bedes du kontakte:


E-mail: canonpressoffice@cuk.canon.co.uk

Telefon: 01737 220 000 (bed om at tale med en medarbejder fra PR-teamet)