Konkurrence: 365 dage med sommer
Vilkår og betingelser

Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller associeret med Instagram. Deltagerne giver Instagram fuld ansvarsfritagelse i forbindelse med denne konkurrence.

Deltag ikke i denne konkurrence, hvis du ikke er i stand til at binde dig til et års rejse væk hjemmefra.

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder 365 dage med sommer-konkurrencen 2017 ("konkurrence") som beskrevet nedenfor.

Disse vilkår gælder mellem Canon Europe N.V. (registreret i Amsterdam under registreringsnummer 33166721 med forretningssted på Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederlandene) ("Canon") og dig, som deltager i konkurrencen ("du, din/dit/dine, dig").

Ved at indsende dine personlige oplysninger for at deltage i denne konkurrence accepterer du at have læst, forstået og accepteret disse vilkår og betingelser.

1. KONKURRENCE OG KONKURRENCEBIDRAG

1.1 Dette er en konkurrence om at vinde en jordomrejse for 1 (én) person som beskrevet i afsnittet PRÆMIE i disse vilkår og betingelser.

1.2 Denne konkurrence er åben for personer, der er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, ("lande"), og som er fyldt minimum 18 år. Medarbejdere fra Canon og deres nærmeste familier, agenturer eller enhver, der har professionel tilknytning til denne konkurrence, samt Canon Masters, Canon-ambassadører og Canon Explorers, er ikke berettiget til at deltage. Køb er ikke en betingelse for at deltage i denne konkurrence. Deltagelse i denne konkurrence er ikke tilladt, hvor det er forbudt ved lov.

1.3 For at deltage i konkurrencen skal du: (i) uploade dit fotografiske yndlingsbillede, som indfanger din sommerfortælling ("dit billede") til din personlige Instagram-side; (ii) forsyne dit billede med en billedtekst, der beskriver din sommerfortælling med højst 50 ord, inkludere #LiveForTheStory samt inkludere @mention af din lokale Instagram Canon-konto i løbet af tilmeldingsperioden.

1.4 Køb er ikke en betingelse, men en gyldig Instagram-konto og internetadgang er påkrævet.

1.5 "Tilmeldingsperioden" til konkurrencen er åben fra kl. 09.00 (CEST) på åbningsdagen den 17. maj 2017 til og med kl. 23.59 (CEST) på slutdatoen den 28. juni 2017. Bidrag uden for tilmeldingsperioden bliver ikke accepteret.

1.6 Canon påtager sig intet ansvar for bidrag, der er ufuldstændige, beskadigede eller ikke når frem til Canon inden tilmeldingsfristens udløb uanset årsag (herunder eventuelle problemer på Instagram, problemer med netværk eller online computersystemer, servere eller udbydere, computerudstyr eller software, mislykkede bidrag, som ikke modtages på grund af tekniske problemer eller trafikoverbelastning på internettet og telefonlinjer eller på et hvilket som helst websted, eller enhver kombination af disse).

1.7 Maksimum ét bidrag pr. person, via Instagram, i løbet af konkurrenceperioden. Yderligere bidrag indsendt af én person vil ikke blive accepteret eller bedømt og er uberettigede til at vinde.

1.8 Ved at indsende dine oplysninger og deltage i denne konkurrence via din Instagram-konto erklærer du dig enig i Instagrams brugsbetingelser og databeskyttelsespolitik. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår og databeskyttelsespolitikken, kan du ikke deltage i denne konkurrence.

1.9 Canon vil afvise ethvert bidrag, der ikke opfylder tilmeldingskravene i henhold til punkt 1.4 (i)-(ii) ovenfor og bidrag, som ifølge Canons begrundede opfattelse: (i) indeholder indhold, der er stødende eller kan have en negativ indflydelse på Canons eller en brandpartners navn, omdømme og goodwill; (ii) indeholder varemærker, logoer eller ophavsretligt beskyttet materiale, der ikke ejes af dig, eller som bruges uden den retmæssige ejers skriftlige tilladelse (herunder berømte navne, firmanavne osv.); (iii) nedgør, fejlrepræsenterer eller fornærmer andre personer eller virksomheder, herunder, men ikke begrænset til Canon (herunder Canons partnere); eller (iv) fremmer en politisk dagsorden.

1.10 Under konkurrenceperioden eller på et hvilket som helst tidspunkt derefter kan du blive bedt om at fremskaffe originale og eller rå datafiler med dit billede til Canon. Canon vil kontakte dig via din personlige Instagram-konto for at anmode om de relevante filer.

2. UDVÆLGELSESPROCES

2.1 Konkurrencens vinder vil blive udvalgt af et panel af uafhængige dommere, herunder en Canon-repræsentant og Zoë Kravitz. Kriterierne for udvælgelsen vil være baseret på billedets kreativitet, kvalitet, originalitet og tekstens kreativitet, op til 50 (halvtreds) ord.

2.2 Vinderen af konkurrencen vil få besked inden for 6 (seks) uger efter konkurrencens slutdato via en direkte besked på deres Instagram-konto. I tilfælde af at vinderudvælgelsen bliver forsinket pga. en teknisk fejl eller af nogen anden årsag, vil Canon afholde konkurrencen, så snart det er praktisk muligt, og påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Dommernes afgørelse er endelig og er ikke til diskussion eller kommunikation om med Canon.

2.3 Vinderen skal bekræfte sin accept af præmien (som defineret nedenfor) inden for 5 (fem) dage efter at have modtaget meddelelsen om at have vundet Canons konkurrence. Hvis præmien ikke accepteres af vinderen inden for dette tidsrum, eller hvis den valgte vinder ikke kan modtage præmien som anført – 365 dages jordomrejse før den 31. december 2018 – kan Canon trække præmien tilbage og give den til det næstbedste bidrag.

3. PRÆMIE

3.1 Vinderen af konkurrencen ("vinderen") vil modtage en jordomrejse for UDELUKKENDE 1 (én) person, som skal være afsluttet inden for 1 (ét) år, op til en maksimal værdi af 33.000 € (treogtredivetusinde euro) eller et tilsvarende beløb i din lokale valuta, i henhold til valutakurser pr. 21. juli 2017, skænket af Cloud Nine (http://www.uponcloudnine.co.uk/). Den endelige rejseplan vil blive bekræftet af Canon og vinderen.

3.2 Præmien er betinget af opfyldelsesrestriktioner og -parametre fra Cloud Nine, og Canon kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig, hvis vinderen bliver nægtet adgang til flyafgange eller overnatninger uanset årsag ("præmien").

3.3 Al rejse skal påbegyndes inden den 31. december 2017 og skal være afsluttet inden den 31. december 2018, er betinget af tilgængelighed og udelukker rejse ifm. julen (21. december 2017 til 3. januar 2018), påske og alle helligdage i Storbritannien. Enhver anden rejse, overnatning, mad og drikke og andre elementer, der ikke er specificeret i præmien, skal arrangeres af vinder og ledsager (hvis relevant) for egen regning.

3.4 Præmien, en jordomrejse, med en maksimal værdi på 33.000 € (treogtredivetusinde euro), omfatter: flybilletter på økonomiklasse jorden rundt på højst 7 (syv) flyvninger, som skal inkludere hjemrejse til dit bopælsland eller det oprindelige afgangsland, 2 (to) overnatninger på hver af de 6 valgte destinationer, 1.500 £ (ettusindefemhundrede pund) i lommepenge hver måned i 11 måneder (kun under rejsens varighed), omfattende rejseforsikring plus alle forberedelses- og administrationsgebyrer.

3.5 Vinderen er ansvarlig for at have anskaffet, for egen regning, alle nødvendige visa, gyldige pas og vaccinationer og skal efter anmodning fra Canon stille tilfredsstillende bevis for at være rejsedygtig. Rejseforsikring vil blive anskaffet til vinderen. Allerede eksisterende sygdomstilstande vil ikke være omfattet af rejseforsikringen. Det påhviler vinderen at dække eventuelle yderligere udgifter i forbindelse med opnåelse af forsikringsdækning for eventuelle eksisterende sygdomstilstande og/eller eventuelle yderligere omkostninger, som måtte være omfattet, hvor vinderen er fyldt 75 (femoghalvfjerds) år eller derover.

3.6 Præmien kan ikke overdrages til andre. Absolut ingen kontanter eller andre præmiealternativer er helt eller delvist tilgængelige, undtagen i tilfælde af, at den pågældende præmie af en eller anden grund ikke er tilgængelig, hvor Canon har ret til at give en tilsvarende præmie med samme eller bedre specifikationer og/eller værdi.

3.7 Vinderen er ansvarlig for eventuelle forpligtelser i forbindelse med at have vundet, som kan være gældende. Vinderen kan blive bedt om at fremsende skriftlige, fotografiske og/eller audiovisuelle materialer i forbindelse med præmien efter begrundet anmodning fra Canon.

3.8 Vinderen erklærer sig hermed indforstået med at deltage i efterfølgende PR-aktiviteter samt brugen af sit navn og billede i sådanne PR-aktiviteter, som med rimelighed kan kræves af Canon.

3.9 Vinderen indvilliger hermed også i at dokumentere sin præmie på Instagram med mindst 7 (syv) opslag om ugen under hele rejsen.

4. GARANTIER

4.1 Ved at deltage i denne konkurrence bekræfter du herved, at dit billede er 100 % ejet af dig, og at intet i billedet krænker tredjepartsophavsrettigheder eller andre rettigheder. Du erklærer hermed at holde Canon skadesløse fra ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med Canons brug af dit billede, herunder men ikke begrænset til krav vedrørende copyright- eller varemærkekrænkelse, krænkelse af privatlivets fred eller forlagsret, injurier, krænkelse af ideelle rettigheder og nogen andre personlige og/eller ejendomsretlige rettigheder under enhver jurisdiktion.

4.2 Ved at deltage i denne konkurrence bekræfter du herved også, at du har indhentet skriftlig tilladelse fra alle, der er med på dit billede (eller den pågældendes forældre eller værge, hvis vedkommende er under 18 år), til at indsende billedet som en del af din deltagelse i konkurrencen, inden du indsender dit bidrag.

5. LICENS

Ved at deltage i denne konkurrence giver du hermed Canon en uophørlig, royalty-fri, ikke-eksklusiv, overdragelig licens til at bruge, redigere, offentliggøre, oversætte, ændre, tilpasse, gøre tilgængelig og distribuere dit billede over hele verden på ethvert medie, som allerede eksisterer, og som herefter opfindes til ethvert formål. Du forpligter dig til at udfylde enhver nødvendig dokumentation til formalisering af licenser efter Canons anmodning og på Canons egen regning.

6. DATABESKYTTELSE

6.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er den registeransvarlige i henhold til den nederlandske lov om databeskyttelse, som kan rettes, ændres eller erstattes fra tid til anden med hensyn til personlige data, som du har oplyst. Alle personlige data sendt til os vil blive behandlet af denne konkurrence og, hvis relevant, til marketingformål udelukkende af Canon og dets datterselskaber i tilfælde, hvor du har valgt at modtage marketingkommunikation fra Canon. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS.

6.2 Data, der er indsamlet fra dig, er underlagt Canons Databeskyttelsespolitik for forbrugere.
http://www.canon.dk/privacy-policy/

6.3 Personlige data, som du har stillet til rådighed, kan (i) opbevares og benyttes af Canons agenter og eksterne leverandører udelukkende med henblik på administration af konkurrencen; og (ii) vinderens navn og kontaktoplysninger vil kun blive videregivet til Canons eksterne leverandører (herunder Cloud Nine) i det omfang, det er nødvendigt til indfrielse og/eller levering af præmien og skal straks fjernes fra alle tredjeparts servere efter præmiens fuldførelse. Ved at deltage i denne konkurrence og indsende personlige data giver du hermed samtykke til, at dine personlige data opbevares og/eller behandles til ovennævnte formål.

6.4 Hvis præmien omfatter rejse uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), kan alle personlige data, som vinderen har stillet til rådighed, kun overføres uden for EØS til det formål at indfri præmien, og vinderen giver hermed sit samtykke til denne overførsel til disse formål.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1 Canon er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af disse vilkår og betingelser, hvor en sådan undladelse er forårsaget af opståede omstændigheder svarende til force majeure. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til alvorlige vejrforhold, brand, oversvømmelse, krig, jordskælv, optøjer, arbejdskonflikter, terrorisme, naturkatastrofer, eller hændelser, som påvirker leveringen af en vare, der er tildelt som en præmie, eller hændelser, som, uden fejl af nogen af parterne, gør det umuligt at gennemføre eller udføre konkurrencen tilfredsstillende.

7.2 Canon fralægger sig ethvert ansvar for skader, tab eller tilskadekomst, som en konkurrencedeltager måtte komme ud for under deltagelse i konkurrencen eller efter at have accepteret eller deltaget i en præmie. Intet udelukker Canons ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed.

7.3 Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at skadesløsholde Canon fra og imod ethvert krav eller søgsmål som følge af deltagelse i konkurrencen eller modtagelse eller brug af præmien.

7.4 Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Instagram. Du er indforstået med, at du gør dine oplysninger tilgængelige for Canon og ikke for Instagram, og at Instagram ikke er ansvarlig for nogen del af denne konkurrence.

8. GENERELT

8.1 På grund af ekstraordinære omstændigheder, der ligger uden for partens rimelige kontrol, og kun hvis omstændighederne gør dette uundgåeligt, forbeholder Canon sig ret til at annullere eller ændre konkurrencen eller disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, men vil altid bestræbe sig på at begrænse indvirkningen for dig for at undgå unødig skuffelse.

8.2 Vinderens navn og land vil være tilgængeligt ved at sende en e-mail til Canon365DOS@PromoWinners.com, som vil være tilgængelig efter 1. oktober 2017 i 4 (fire) uger.

8.3 Da du er forbruger, vil lovgivningen i dit land være gældende for denne konkurrence, og du kan være berettiget til at anlægge retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dine rettigheder. Disse vilkår begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende. Hvis du ikke er en forbruger i henhold til den lokale lovgivning, vil lovgivningen i England og Wales være gældende for denne konkurrence, og parterne accepterer herved at benytte domstolene i England og Wales.