CANON EUROPA N.V. BETINGELSER OG VILKÅR FOR OBJEKTIVRABATTILBUD

1. KAMPAGNEARRANGØR

Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V., som er registreret på adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon").

2. OM TILBUDDET

2.1. Deltagere

2.1.1 Alle deltagere skal være 18 år eller ældre.

Distributører og detailhandlere må ikke deltage i kampagnen og er ikke berettigede til at deltage på vegne af deres kunder.

2.1.2 Alle deltagere anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser.

2.2. Tilbudsprodukter, -område og -perioder

2.2.1 Canon kan tilføje eller fjerne produkter fra tilbudslisten. Se Tilbudssiden for at få de nyeste oplysninger om tilbudsprodukterne.

2.2.2 Dette tilbud er kun gyldigt indtil den 31. marts 2021. Købsperioden for tilbuddet er 90 dage, men for visse produkter kan købsperioden for tilbuddet være anderledes. Du kan finde flere oplysninger på tilbudssiden. Købsperioden begynder fra det tidspunkt, hvor kameraet er købt. Købsperioden begynder fra det tidspunkt, hvor objektivet eller kameraet købes. Startdatoen er den oprindelige dato på købsbeviset.

2.2.3 Alle tilbudsprodukter skal købes hos detailhandlere i Andorra, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet og Ungarn eller fra en internetbutik med domæne eller registreret adresse i et af de ovenfor anførte lande ("tilbudsområdet").

2.2.4.1 Deltagere, der har købt ÉT kamerahus før den 31. marts 2021, kan kun anmode rabat på ÉT købt EF-objektiv.

2.2.4.2 Deltagere, der har købt ÉT kamerahus før den 31. marts 2021, kan kun anmode rabat på op til TRE købte RF-objektiver.

Dette tilbud gælder kun i kombination med yderligere én (1) lokal objektiv-rabatkampagne.

Du kan ikke bruge dette tilbud, hvis:

(i) Du anmoder om et af de produkter, der allerede indgår i en pakke, der sælges samlet.

(ii) Du anmoder om det i kombination med en dobbelt cashback på et af kampagneprodukterne. (En dobbelt cashback er en kampagne, hvor udvalgte produkter giver ret til dobbelt cashback sammenlignet med andre produkter i den pågældende kampagne).

(iii) Du har købt objektivet fra Canon Online Store før den 29. januar 2021. Men hvis du på noget tidspunkt køber kameraet på Canon Online Store og objektivet fra en autoriseret forhandler, vil du stadig kunne gøre krav på denne cashback.

(iv) Du er ansat hos Canon og bruger din medarbejderrabat i Canon Online Store.

2.2.5 Alle tilbudsprodukter skal være nye og originale Canon-produkter. Køb af brugte, istandsatte eller ændrede produkter eller produkter, som er efterligninger, eller som på nogen måde krænker intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Canons virksomhedsgruppe, vil ikke være kvalificerede til at indgå i dette tilbud.

2.2.6 Alle tilbudsprodukter skal være leveret til EØS samt Schweiz, Liechtenstein eller Storbritannien og distribueret af Canon Europa N.V. eller virksomheder i Canon-koncernen, der befinder sig i EØS, Schweiz, Liechtenstein og Storbritannien. Spørg altid detailhandleren for at undgå skuffelser. Klik på følgende link for at få mere at vide om dette og kontrollere, om dit produkt er berettiget.

2.2.7 Tilbudsprodukter, som returneres (fri for fejl) til sælgeren, vil ikke være gyldige til at indgå i kampagnen, og deltagere, som bliver opdaget i at prøve på at indløse rabat for disse produkter, vil ikke være berettigede til det. Hvis Canon bliver klar over nogen sådanne former for svindel, vil det stå dem frit for at anlægge en retssag mod de involverede deltagere.

3. Sådan deltager du

3.1 For at deltage i konkurrencen skal deltageren købe tilbudsprodukter OG foretage en gyldig anmodning online. Anmodningen skal foretages inden for 30 dage efter udløbet af købsperioden.

3.2 For at indsende en anmodning skal du gøre følgende:

(i) Udfyld en online anmodningsformular korrekt, og indsend formularen (inklusive angivelse af et eller flere gyldige serienummer for produktet osv.). * Du kan få hjælp til at finde dit serienummer ved at klikke her.

(ii) Scanne, uploade og vedhæfte en kopi af kvitteringen eller en ordrebekræftelse for køb på internettet (inkl. moms) til den online-anmodningsformular.

(iii) Deltagere får derefter en e-mail, der bekræfter, at deres anmodning er modtaget. Hvis en deltager ikke modtager en bekræftelses-e-mail inden for 24 timer fra indsendelsen af anmodningen, eller hvis vedkommende ikke har adgang til en computer, skal vores anmodningshjælpelinje kontaktes på +45 70 20 55 15.

3.3 Efter modtagelse og bekræftelse af anmodningen vil Canon foretage en direkte BACS-overførselsbetaling på det relevante rabatbeløb som anført i afsnit 2.2.1 til deltagerens bankkonto. Der vil ikke blive indgået nogen aftale om en alternativ udbetalingsmulighed, og der vil ikke blive udbetalt kontanter eller udstedt checks.

3.4 Canon tilstræber overførsel via BACS senest 28 dage efter modtagelse af en udfyldt og gyldig anmodning.

3.5 Hvis en deltager ikke vælger en af de valutaer, der tilbydes i indløsningsformularen, kan Canon vælge en helt efter eget skøn.

3.6 Canon vil ikke behandle anmodninger, som er ufuldstændige eller ulæselige. Canon vil ikke være ansvarlig for anmodninger, der er forsinkede, eller som ikke når frem.

3.7 Der foretages kun én BACS-betaling pr. gyldig anmodning.

3.8 Hvis du er momsregistreret og modtager et rabatbeløb, kan det reducere den momspligtige værdi af dit køb, hvorfor du muligvis skal reducere din indgående moms i henhold hertil.

4. ANSVARSFRASKRIVELSER

4.1. I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med dette tilbud. Intet i disse vilkår og betingelser skal imidlertid virke som en udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald som følge af Canons medarbejderes eller agenters beviste uagtsomhed.

4.2. Canon forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre dette tilbud uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar, men vil altid bestræbe sig på at minimere indvirkningen på deltageren for at undgå unødvendig skuffelse.

4.3. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver indløsningsanmodning for at sikre, at den overholder disse vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumenter. Canon forbeholder sig retten til at udelukke anmodninger og/eller deltagere, hvis de har mistanke om, at tilbuddet på nogen måde misbruges.

Canons beslutninger i forbindelse med tilbuddet er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance herom.

5. DATA

5.1 Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, som er registreret i Storbritannien med registreringsnummer 4093977, og som driver forretning fra adressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, Storbritannien, fungerer som datakontrollører med hensyn til gældende love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med eventuelle personlige data, som deltagerne har indsendt i forbindelse med denne kampagne. Alle personlige oplysninger vil blive behandlet af Canon Europa N.V. og/eller deres koncernvirksomheder udelukkende til brug for administrering af denne kampagne, herunder videregivelse af oplysninger til tredjeparter, som er udpeget til at administrere kampagnen, og/eller til eventuelle godkendte markedsføringsformål. Hvis deltagere ikke ønsker, at deres kontaktoplysninger bruges til markedsføringsformål eller til at gøre det muligt for Canon senere at kontakte dem om lignende kampagner, skal de IKKE sætte kryds i det relevante felt, når de udfylder anmodningsformularen.

6. LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Hvis du er forbruger, vil lovgivningen i dit land gælde for vores kampagner, og du kan være berettiget til at føre retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dine rettigheder. Disse vilkår og betingelser begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.