Køb et EOS 7D Mark II og få cashback på udvalgte objektiver

Køb et Canon EOS 7D Mark II spejlreflekskamera og et af objektiverne nedenfor og få op til DKK 2.300 i cashback.

Tilbuddet gælder maks et objektiv per kunde.

EOS 7D Mark II

Objektiver

Krav om cash back for EOS 7D Mark II accepteres udelukkende for kameraer købt mellem 30.10.2014 og 31.01.2016

VILKÅR OG BETINGELSER

1. KAMPAGNEARRANGØR

Kampagnearrangøren er Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark ("Canon")

2. OM KAMPAGNEN

2.1. Deltagere

2.1.1. Alle deltagere skal være 18 år eller ældre.

Distributører og detailhandlere må ikke deltage i kampagnen og er ikke berettigede til at deltage på vegne af deres kunder.

2.1.2. Alle deltagere anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser.

2.2. Kampagneprodukter, -område og -perioder

2.2.1. Denne kampagne gælder kun for køb af et kamera af mærket EOS 7D mark II og enhver af de objektiver, der er angivet nedenfor (under et kaldet “kampagneprodukter”):

Kampagneobjektiver

Tilknyttet cashback-beløb

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

2.300 DKK

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

2.300 DKK

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

1.500 DKK

EF 70-200mm f/4L IS USM

1.500 DKK

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

800 DKK

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

800 DKK

EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

800 DKK

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

800 DKK

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

600 DKK

2.2.2. Kvalifikationsperioden for køb af kampagneprodukter løber fra den 04.02.2015 – 31.01.2016, inklusive ("kampagneperioden”).

2.2.3. 2.2.3    Alle kampagneprodukter skal købes hos detailforhandlere i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Holland, Frankrig, Finland, Ungarn, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Irland, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Lichtenstein og Luxembourg eller fra en internetbutik med en domæne- eller registreret adresse i et af ovennævnte lande (“kampagneområdet”).


2.2.4. En deltager, som har købt ET kamera af mærket EOS 7D mark II, kan kun få tilbagebetaling på ET købt objektiv.

Virksomheder eller enkeltpersoner, som køber stort ind (dvs. mere end 10 kampagneprodukter i løbet af kampagneperioden) er IKKE kvalificerede til at deltage i kampagnen.

2.2.5. Alle kampagneprodukter skal være nye og originale Canon-produkter. Køb af brugte, istandsatte eller ændrede produkter eller produkter, som er efterligninger, eller som på nogen måde krænker intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Canons virksomhedsgruppe, vil ikke være kvalificerede til at indgå i denne kampagne.

2.2.6. Alle kampagneprodukterne skal være leveret og distribueret af Canon Europa N.V. eller virksomheder fra Canons virksomhedsgruppe i EEA-området, Schweiz eller Liechtenstein. Spørg altid detailhandleren for at undgå skuffelser. Du kan få mere at vide om det på denne webside.

2.2.7. Kampagneprodukter, som returneres (fri for fejl) til sælgeren, vil ikke være gyldige til at indgå i kampagnen, og deltagere, som bliver afsløret i at prøve på at indløse cashback for disse produkter, vil ikke være berettigede til det. Hvis Canon bliver klar over nogen sådanne former for svindel, vil det stå dem frit for at anlægge en retssag mod de involverede deltagere.

3. Sådan deltager du

3.1. For at deltage i kampagnen skal deltageren købe kampagneprodukter (både et kamera af mærket EOS 7D mark II og et udvalgt objektiv) OG sende et gyldigt krav online inden for kampagneperioden.

3.2. For at indsende en indløsningsanmodning skal du gøre følgende:

(i) Udfylde en online kravformular korrekt (herunder angive gyldigt produktserienummer eller numre osv.) på canon.dk/kampagner og sende et gyldigt online krav inden for kampagneperioden (registrering til og med 28.02.2016).

(ii) Scan, upload og vedhæft en kopi af din kvittering eller ordrebekræftelse for køb på internettet (inkl. moms) til online kravformularen sammen med en scanning af stregkoden fra emballagen på hvert af de købte kampagneprodukter (både kamera og objektiv).

(iii) Deltagerne vil så modtage en e-mail, der bekræfter, at deres krav er modtaget. Hvis deltageren ikke modtager en bekræftelse pr. e-mail inden for 24 timer fra afsendelse af kravet eller ikke har adgang til en computer, bedes han/hun kontakte vores hotline på 70 20 55 15.

3.3. Efter modtagelse og verificering af kravet vil Canon sørge for en direkte BACS overførsel af den relevante tilbagebetaling, som angivet under punkt 2.2.1, til deltagerens bankkonto. Der vil ikke kunne indgås nogen anden aftale, og der sendes ikke kontanter eller check.

3.4. Canon vil bestræbe sig på at overføre penge via BACS inden for 28 dage fra modtagelse af et komplet og gyldigt krav.

3.5. Hvis en deltager undlader at vælge en af de valutaer, der er angivet i kravformularen, står det Canon frit for at vælge en.

3.6. Canon vil ikke behandle nogen krav, som modtages efter udløbet af kampagneperioden, eller som efter Canons opfattelse er mangelfulde eller ulæselige. Canon er ikke ansvarlig for krav, der er forsinket eller ikke modtages.

3.7. Kun én BACS betaling vil blive foretaget pr. gyldigt krav.

3.8. Hvis du er momsregistreret og modtager en tilbagebetaling, kan det reducere den skattemæssige værdi af dit køb, og du kan være nødsaget til at reducere beløbet i overensstemmelse hermed til skattemæssige formål.

4. ANSVARSFRASKRIVELSER

4.1. I det omfang det er tilladt i henhold til loven, er Canon ikke erstatningspligtig for noget tab, skade eller personskade af nogen art forårsaget eller pådraget af nogen deltager i forbindelse med denne kampagne. Intet i disse betingelser kan imidlertid udelukke eller begrænse Canons erstatningsansvar for personskade eller død forårsaget af bevist uagtsomhed fra Canons medarbejderes eller agenters side.

4.2. Canon forbeholder sig ret til at lukke og/eller ændre denne kampagne til enhver tid uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar, men vil altid bestræbe sig på at minimere indvirkningen på deltageren for at undgå unødig skuffelse. 

4.3. Canon forbeholder sig ret til at kontrollere ethvert krav for at sikre overholdelse af disse betingelser og at anmode om yderligere oplysninger og dokumentation. Canon forbeholder sig ret til at udelukke krav og/eller deltagere, hvis Canon har mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges.

Canons beslutninger i forbindelse med kampagnen er endelige, og der vil ikke blive indledt nogen form for korrespondance.

5. DATA

5.1. Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg , Danmark er datakontrollør med hensyn til gældende love og regler om beskyttelse af personlige oplysninger fra deltagerne i forbindelse med denne kampagne. Alle personlige oplysninger vil blive behandlet af Canon Danmark og/eller koncernens virksomheder med det ene formål at administrere denne kampagne, herunder at videregive oplysningerne til tredjemand, der er udpeget til at administrere kampagnen og/eller til autoriserede markedsføringsformål. Hvis deltagerne ikke ønsker, at deres personlige oplysninger bruges til markedsføringsformål, eller at Canon kan kontakte dem fremover i forbindelse med lignende kampagner, skal de IKKE hakke af i den relevante boks, når de udfylder kravformularen.

6. LOV OG VÆRNETING

I det omfang det er tilladt ifølge loven, er disse betingelser og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed og med kampagnen underlagt af og fortolket i henhold til lovgivningen i Danmark og underlagt et ikke-eksklusivt værneting i Danmark.

Som forbruger kan du være berettiget til at anlægge sag på dit eget sprog og i dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne fortælle dig om dine rettigheder. Disse betingelser begrænser ikke dine lovmæssige rettigheder.