Vilkår og betingelser og Databeskyttelsespolitik

Vilkår og betingelser for Canon Galleriet

Vi vil opdatere disse Vilkår og betingelser fra tid til anden. Vi vil holde dig opdateret om eventuelle ændringer af disse Vilkår og betingelser ved at offentliggøre dem på internettet. Vi vil også bruge en af de kommunikationsmetoder, som du har angivet, til at informere dig om væsentlige ændringer i disse Vilkår og betingelser. Hvis du fortsætter med at bruge Canon Galleriet efter vi har udgivet opdateringer til disse Vilkår og betingelser, accepterer du at være bundet af de opdaterede vilkår.

1. Hvad er Canon Galleriet?

Canon Galleriet og Canon Showcase er websider, der drives af Canon, og som er dedikeret til brugergenereret indhold. Ved at oprette en konto via registreringsprocessen har du mulighed for at uploade og indsende dit digitale indhold, f. eks. fotografier og/eller billeder ("Indhold") til Canon til offentlig visning i Canon Galleriet. Canon kan vise dit indhold i Canon Galleriet, hvis dit indhold opfylder disse vilkår og betingelser og i øvrigt er velegnet til offentlig visning.

Når du opretter en konto, får du et Canon-iD. Dette Canon-iD skal du bruge hver gang, du uploader eller indsender Indhold til visning i Canon Galleriet. Det Canon-iD, som du er indehaver af eller modtager, kan også bruges til at få adgang til andre Canon-tjenester, der udbydes online. De komplette vilkår og betingelser for brug af Canon-iD kan du læse her [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. De øvrige vilkår og betingelser på denne side vedrører Canon Galleriet og din brug af det og supplerer de komplette vilkår og betingelser vedrørende dit Canon-iD. 

2. Hvem kan bruge Canon Galleriet?

Når du har oprettet en konto, kan du sende Indhold til offentlig visning i Canon Galleriet, hvis du befinder dig i Europa, Mellemøsten og Afrika og er 18 år eller derover. Alle kan få adgang til og se Canon Galleriet. Men kun en kontoindehaver kan uploade og indsende indhold til Canon Galleriet. En person under 18 år må kun være kontoindehaver med udtrykkelig tilladelse fra en forælder eller værge til at registrere og/eller oprette en konto og indsende indhold.

3. Brug af dit indhold

Du bekræfter, at indholdet er dit eget originale værk, ikke er ærekrænkende eller ulovligt og ikke krænker andres rettigheder (herunder privatlivets fred).

Du bevarer ophavsret på alt indhold, som du indsender, men du giver samtykke til, at Canon viser dit indhold i Canon Galleriet, Canon Showcase, Canons sociale medieplatforme (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) og Canon-websider i EMEA (“Sites”) gratis og uden tidsmæssig begrænsning.

Canon krediterer dig, kontoindehaveren, som ophavsperson til det indhold, du indsender, hvis indholdet vises på websiderne. Hvis du ikke er ophavsperson til det indhold, du indsender, skal du sikre dig, at du har tilladelse fra ophavspersonen til at indsende indholdet i dit eget navn og blive identificeret og tilskrevet som ophavsperson.

4. Hvordan kan Canon gøre brug af dit indhold?

Canon forbeholder sig ret til ene og alene at bestemme, om det indhold, du har indsendt, skal vises eller ej. 

Alt indsendt indhold bliver gennemgået af Canon, eller dets autoriserede agent, for at sikre, at indholdet er relevant for visning på websider. Canon kan beslutte ikke at vise bestemt indhold, som du har indsendt, af en række grunde, så bliv ikke fornærmet eller ked af det, hvis Canon beslutter ikke at vise dit indhold.

For at bestemt indhold kan vises på websiderne kan Canon være nødt til at beskære, formindske eller på anden måde ændre dit indhold af hensyn til visning på websiderne. Når du indsender dit indhold, accepterer du, at Canon kan ændre dit indhold, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

5. Canon forbeholder sig ret til at kontakte dig

Canon kan kontakte dig vedrørende dit indhold, f.eks. hvis Canon ønsker at vise dit indhold i Canon Showcase. I overensstemmelse hermed accepterer du, at Canon eller dets autoriserede agent kontakter dig via kontaktadressen, som du har oplyst ved oprettelse af din konto. 

6. Tredjepartsrettigheder

Du skal sikre dig, at du har tilladelse fra alle indehavere af tredjepartsrettigheder for dit indhold, før du indsender det til offentlig visning på websiderne.

En rettighedsindehaver kan være et brand eller virksomhedsnavn, der ejes af tredjepart, en person på billedet eller en berømt bygning. Du bør sikre dig, at du har alle nødvendige rettigheder og tilladelser, før du indsender dit indhold til visning. Når du indsender indhold går Canon automatisk ud fra, at du har alle nødvendige rettigheder, og at du har opnået tilladelse fra personer eller brands, der vises i indholdet. Ved indsendelsen af dit indhold fralægger Canon sig ethvert ansvar og/eller erstatningsansvar for overtrædelse af tredjepartsrettigheder ved visning af dit indhold på websiderne og videresender en eventuel klage fra en tredjepart direkte til dig.

7. Dit ansvar

Du er ansvarlig for det indhold, du indsender.

Hvis det indhold, du indsender, indeholder ulovligt materiale, forbeholder Canon sig ret til at overdrage indholdet og dine kontaktoplysninger til politimyndigheder med henblik på efterforskning. I overensstemmelse hermed accepterer du, at Canon videregiver dine kontaktoplysninger til politimyndigheder, i det tilfælde at du indsender ulovligt indhold.

8. Dine personlige data

Se vores Databeskyttelsespolitik for forbrugere for detaljer om, hvordan vi bruger kundeoplysningerne.

9. Ansvarsfraskrivelse

Canon udelukker hermed i det omfang, som loven tillader, at alle betingelser, garantier, repræsentationer eller andre vilkår for levering eller påstået levering, manglende levering eller forsinket levering af en service i forbindelse med Canon Galleriet eller Canon Showcase, eller e-mailkommunikation vedrørende Canon Galleriet eller en tjeneste, er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, som undtaget dette afsnit 9 kan have virkning mellem Canon og dig, eller som ellers ville være underforstået eller en del af disse vilkår og betingelser eller enhver tillægskontrakt, enten via lovgivning, retspraksis eller på anden måde. Du forstår og accepterer, at du anvender Canon Galleriet på egen risiko, og at Canon ikke garanterer, at Canon Galleriet eller e-mailkommunikation desangående eller en leveret tjeneste opfylder dine krav, eller at Canon Galleriet fungerer uden afbrydelser eller fejl. Indhold eller tjenester, der leveres via eller i forbindelse med Canon Galleriet af Canon, leveres "SOM DE ER OG FOREFINDES" og forudsat, at de er til rådighed, og Canon fremsætter ingen erklæringer eller anbefalinger af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til Canon Galleriet vedrørende indhold eller tjenester, omfattet af eller stillet til rådighed i forbindelse med Canon Galleriet. Canon forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller tilbagekalde indhold eller tjenester, der tilbydes som en del af Canon Galleriet.

10. Ansvar

Canon og Canons koncernselskaber og funktionærer, direktører, medarbejdere, aktionærer eller agenter, fraskrives, i det omfang loven tillader, ethvert ansvar for ethvert tabsbeløb eller anden form for tab eller skader, som kan opstå for dig eller en tredjepart (herunder uden begrænsning ethvert direkte, indirekte eller hændeligt tab eller skader eller tab af indkomst, fortjeneste, goodwill, data, kontrakter, brug af penge eller tab eller skader) som følge af eller i forbindelse med driftsforstyrrelser, og uanset om det er udenfor kontraktforhold (herunder uden begrænsning uagtsomhed), inden for en kontrakt eller på anden måde i forbindelse med Canon Galleriet eller i forbindelse med brug, manglende evne til at bruge eller konsekvens af brug af Canon Galleriet, e-mailkommunikation vedrørende Canon Galleriet eller en leveret tjeneste websider, der er knyttet til Canon Galleriet eller materiale på disse websider, herunder, men ikke begrænset til tab eller skader, som skyldes virus, der kan inficere dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller gennemsyn af Canon Galleriet eller ved download af materiale fra Canon Galleriet eller websider, der er knyttet til Canon Galleriet. Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

11. Canons varemærke

Ingen må på nogen måde fremvise eller anvende Canons eller Canon-koncernens varemærker eller logoer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon.

12. Valg af lovgivning og forum

Disse vilkår og betingelser og enhver tvist skal afgøres efter lovgivningen i England og Wales, og tvister vedrørende disse vilkår og betingelser skal løses ved domstolene i England og Wales.

Som forbruger kan du have ret til at anlægge retssag på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. Du vil kunne få oplysninger om dine rettigheder hos en lokal forbrugerorganisation. Disse vilkår og betingelser begrænser ikke dine lovfæstede rettigheder.

13. Detaljer om Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holland
Tlf. +31 20 545 8545
Fax +31 20 545 8222
CVR-nummer: 33166721
VAT-nummer: NL005916343B01

14. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Det er strengt forbudt at kopiere, videredistribuere, publicere eller ændre oplysninger, billeder eller varemærker, der vises på disse websider.