Canon iW Management Console

Gør flådestyringen lettere, og maksimér kontorets produktivitet

Canon iW Management Console

Udfordringerne ved enhedsflådestyring
Det kan hurtigt give problemer for dine drifts- eller it-afdelinger, når du skal styre en stor flåde af enheder. Hvis du ikke får løst eller forhindret problemer som f.eks. manglende toner eller papir, kan det medføre tabt produktivitet på hele kontoret. Desuden kan manuel opdatering af enhedsindstillinger, programmer, firmware eller adressebøger på tværs af en stor flåde kræve flere dages arbejde.

Effektiv centraliseret kontrol
Canons iW Management Console et yderst skalerbart og omfattende browserbaseret værktøj, der giver it- og driftsafdelinger et centraliseret kontrolpunkt til effektiv styring og overvågning af en flåde af Canons multifunktionsprintere (MFP'ere) og printere. Integration med Active Directory, styring af administratorrettigheder og SSL-sikkerhed garanterer en sikker og centraliseret styring af din flåde.

Effektive funktioner
iW Management Console letter arbejdet for it-administratorer og driftsafdelinger. Funktionerne omfatter overvågning af forbrugsstoffer, distribution af enhedsindstillinger og andre ressourcer, konsolidering af måleraflæsninger og opgradering af printerdrivere. iW MC giver også din tjenesteudbyder mulighed for at levere forbedrede tjenester, der gør arbejdet endnu lettere, som f.eks. indsamling af måleraflæsninger, enhedsopgradering og tonerbestilling.

Forenklede opgaver

Reducér administratorernes arbejdsbyrde via automatiseret opgavestyring
Opgaver som f.eks. opdatering af eksisterende enheder, indhentning af måleraflæsninger eller søgning efter nye enheder kan sættes op af administratorerne og planlægges til udførelse om natten eller i weekenden for at undgå afbrydelser.

Logisk gruppering af enheder og opgaver
Enhedsgruppering gør det muligt at gruppere enheder logisk samt at starte og planlægge opgaver i forhold til grupperne for nem administration. Opgaver kan også grupperes og planlægges i sekvenser for at fuldføre en serie opgaver for en hel flåde på én gang.

Enhedsovervågning

Få bedre produktivitet med overvågning af forbrugsstoffer og enheder
Øjeblikkelig e-mail-notifikation om enhedsfejl og niveauer for forbrugsstoffer giver dig mulighed for en proaktiv og effektiv styring af flåden for at reducere nedetid. E-mail-advarsler og -notifikationer kan filtreres eller deles med andre administratorer for at sikre, at de rigtige oplysninger altid når frem til den rette person. Så hvis tonerniveauet er lavt, sendes der straks en meddelelse til den person, der er ansvarlig for at genopfylde forsyningerne.

Hele flåden kan overskues med ét blik
En enhedsliste med statusvisning og grupperingsmulighed giver en statusvisning for hele din flåde på én gang. Desuden giver en enhedskortlægningsfunktion mulighed for at finde enheders placering på et kort – især nyttigt til større virksomheder med enheder spredt ud på flere etager eller bygninger.

Bedre udgiftsstyring med indsamling og konsolidering af måleraflæsninger
Det er nemt at vurdere enhedsbrugen for hele firmaet med konsoliderede måleraflæsningsrapporter, der hjælper med at holde styr på udgifterne og muliggør omfordeling af ressourcer, hvor det er nødvendigt. En måleraflæsnings-plug-in giver mulighed for en lokal indsamling af måleraflæsninger fra Canon- og -enheder. Det kan muligvis også lade sig gøre at indsamle optællinger fra andre leverandørers enheder, hvis disse overholder standard MIB for printere.

Nem konfigurationsstyring til it-afdelinger

Spar tid med batchkonfiguration
Administration af enhedskonfiguration-plug-in'et og Administration af profilindstilling-plug-in'et giver IT-administratorer mulighed for at sikkerhedskopiere, gendanne og distribuere detaljerede indstillinger for enheden. IT-administratorer kan vælge hver enkelt indstilling pr. maskine og derefter gentage disse for alle ved at distribuere de detaljerede indstillinger på én gang.

Administration af ressourcer og adressebøger
Et adressebogs-plug-in tilbyder centraliseret administration af enhedsadressebøger og ét-tryks-knapper. IT-administratorer kan indhente en adressebog fra en enhed og levere den til flere enheder. Oprettelse og redigering af adressebøger til implementering understøttes også. Et plug-in til ressourceadministration muliggør også distribution af PCL-/PS-skrifttyper, farveprofiler og makroer til enheder og er ideelt til firmaer med egen skrifttype eller eget logo.

Administration af legitimationsoplysninger Administration af legitimationsoplysninger-plug-in'et gør det muligt for IT-administratorer automatisk at administrere adgangskoder og certifikater på et antal enheder på samme tid.

Printerdriveradministration
Et plug-in til printerdriveradministration giver en it-administrator mulighed for central installering/afinstallering og opdatering af printernes drivere på brugernes arbejdsstationer.

Effektive tjenester

System- og programadministration
Et plug-in til enhedsprogramadministration giver mulighed for mængdedistribuering af enheds-MEAP-programmer og iR-funktioner til flere enheder på samme tid, hvilket giver hurtig og nem opgradering eller implementering på tværs af en stor flåde.

Hurtig opdatering af enhedsfirmware
Et plug-in til opdatering af enhedsfirmware* giver tjenesteudbydere mulighed for at planlægge eller udføre enhedsfirmwareopdateringer på flere enheder samtidigt - ideelt til opgraderinger og hurtige rettelser. Denne løsning er et lokalt alternativ til Canons internetbaserede CDS (Content Delivery System), da den ikke kræver en internetforbindelse.

Hurtigere rettelser og nyttige fjerntjenester
RDS-plug-in* integreres med Canons eMaintenance RDS (Remote Diagnostics System) for at muliggøre forbedrede tjenester fra din tjenesteudbyder.
    1) Løb aldrig tør for toner – forbrugsstoffer kan overvåges, og nye forsyninger leveres proaktivt.
    2) Automatiseret måleraflæsning sikrer nøjagtige regninger og overflødiggør manuelle indsendelser.
    3) Fjerndiagnosticering maksimerer chancen for at løse problemet i første forsøg eller via fjernadgang.
* Kun tilgængelig for tjenesteudbydere.