Erhverv

e-Maintenance

Med Canons web/email-baserede service, e-Maintenance, kan den netværksopkoblede kopimaskine, printer og multifunktionsmaskine selv bestille forbrugsstoffer og rekvirere service, når det er nødvendigt.

24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, baseret på Remote Diagnostics System (RDS), vil Canons erhvervskunder kunne udnytte fordelene ved e-Maintenance i form af proaktiv service og forbedret produktivitet.

E-Maintenance tilbyder en konstant overvågning af de opkoblede multifunktionelle printere, og opsamler via dedikeret server konstant informationer om drift og status. Disse informationer anvendes dels til at bestemme den enkelte maskines aktuelle tilstand samt den tilbageværende mængde af forbrugsstoffer, dels kan systemet ”forudsige” hvornår service bliver nødvendigt. Naturligvis bliver enhver alarmtilstand øjeblikkeligt videresendt, både til det Canon servicecenter, kunden har valgt og til kundens maskinansvarlige administrator.

Derudover kan kunden, ved hjælp af et særdeles brugervenligt web-baseret interface, få adgang til helt aktuelle driftsdata og statistikker for samtlige opkoblede multifunktionelle printere. Hermed opnås værdifuld viden om hver enkelt maskines belastningsmønster, hvorved der skabes væsentligt bedre grundlag for fremtidige investeringer i maskinparken, samt udnyttelse af de eksisterende.

e-Maintenance foretager dybtgående analyser og kan rapportere:

  • Brugermønstre
  • Antal kopier og print for en given periode (statistiktal på timebasis er muligt)
  • Alarmstatistik
  • Fejlstatistik

Erik Møller-Madsen, business development manager, siger:
– Konstant overvågning og proaktiv vedligeholdelse er nøgleelementer i Canons service, og har afgørende betydning i dagens erhvervsliv, hvor IT-infrastrukturen integreres yderligere og finjusterer virksomhedens kerneforretning.

Canon e-Maintenance er baseret på de højeste sikkerhedsstandarder. Da det er e-mailbaseret er kundens sikkerhedsniveau intakt. Canon Service informeres via e-mail, og er således ikke inde på virksomhedens lokalnet. Da alle data opsamles automatisk er der mindre administration, og menneskelige fejlaflæsninger og -indtastninger udelukkes.

Yderligere informationer fås ved henvendelse til business development manager, Erik Møller-Madsen, telefon  44 88 24 56, e-mail emm@canon.dk.

Download brochure:

e-Maintenance [PDF, 356 KB]
spacer
					image
Service
Facility Management
Behovsanalyse
Konsulentydelser
eMaintenance
Vedligeholdelse
Implementering
Uddannelse og træning
Læs om:
e-Maintenance [PDF, 356 KB]