Erhverv

Behovsanalyse

Den eksplosive vækst i informationsmængden betyder, at papirforbruget vokser på trods af digitaliseringen. På baggrund af mere end 75 års erfaring med kontorautomation har Canon udarbejdet en analysemodel, der kortlægger den fysiske dokumenthåndtering og de omkostninger, der er forbundet med den.

Kender du omkostningerne ved dokumenthåndtering?

Printere, kopimaskiner og telefax anvendes stadig mere intensivt. Det medfører naturligvis øgede omkostninger - såvel direkte målbare som indirekte ikke-målbare omkostninger. For eksempel er der ikke tællere på printere og telefax, og derfor registreres forbruget på disse maskiner ikke så nøjagtigt som på kopimaskiner.

Multifunktionelle maskiner
Nye multifunktionelle enheder til fax, kopi og print i én og samme maskine vinder frem i disse år, men hvor meget kan virksomheden spare ved at implementere denne teknologi? Og hvordan optimeres anvendelsen af multifunktionelle maskiner i de forskellige funktioner/afdelinger i virksomheden?

Undersøgelser viser, at det er meget dyrere at overføre informationer til papir, end de fleste tror:

Kun 2% af alle virksomheder kender i dag prisen pr. print samt hvordan omkostningerne fordeler sig mellem forskellige dokumenttyper på fax, kopi og print.

Alle virksomheder kan drage fordel af en dokumentflow analyse
Dokumentflow analysen udføres af særligt uddannede Canon Analyse-medarbejdere og omfatter:
  1. Interview med udvalgte dokumenttunge brugere og nøglemedarbejdere i din virksomhed med det formål at indsamle information om forbrug/produktion af forskellige dokumenttyper på virksomhedens telefax, kopimaskiner og printere.
  2. Udarbejdelse af en rapport, der viser virksomhedens totale omkostnings- og volumenfordeling på fax, kopi og print.
  3. Drøftelse af mål og muligheder for besparelser samt effektivisering ved indførelse af ny digital teknologi

spacer
					image
Service
Facility Management
Behovsanalyse
Konsulentydelser
eMaintenance
Vedligeholdelse
Implementering
Uddannelse og træning