Erhverv

Facility Management

En Facility Management-løsning frigør kræfter i din virksomhed, så alle ressourcer kan koncentreres om det vigtigste: din virksomheds kerneforretning. Facility Management sikrer højere servicekvalitet, fleksibilitet og bedre økonomi.

Kunsten at koncentrere sig om det vigtigste

Nogle af de servicefunktioner, der fylder meget i kontorlandskabet, er IT-området og dokumentbehandlingen. Kontoret er langt fra papirløst og mængden af dokumenter på print øges betydeligt. Samtidig udvikles der - i hastigt tempo - nyt teknologisk udstyr til print og kopiering, som integreres i den samlede IT-løsning. Det kan være svært at følge med, og det er derfor et område, der er velegnet til outsourcing. Som en af de største udbydere af udstyr til dokumentbehandling, er det naturligt for Canon Danmark at tilbyde Facility Management på området.

Ved at outsource print- og kopifunktionen bliver den en kerneforretning for Canon Danmark og får dermed optimal ledelses- og investeringsmæssig opmærksomhed. Resultatet for din virksomhed er bedre service, større effektivitet, reduceret eller slet intet investeringsbehov samt bedre og mere overskuelig driftsøkonomi. Facility Management er et tæt samarbejde, hvor vi konstant fokuserer på at udvikle samarbejdet og medarbejderne.

Facility Management er en behovstilpasset ydelse

Der vil næppe findes to fuldstændig ens aftaler om Facility Management. Ydelserne sammensættes, så de opfylder den enkelte virksomheds specifikke behov. Når det handler om dokumentbehandling, ligger det i sagens natur, at ydelsen for det meste afvikles i virksomhedens kontor- eller produktionsmiljø. Med en Facility Management aftale følger en sidegevinst, idet vi kan overflytte opgaver til eksterne produktionsanlæg. Det giver fordele ved spidsbelastninger, ved store kopiopgaver, eller når der kræves særligt avanceret udstyr.

En Facility Management omfatter ofte følgende ydelser:

  • Produktion af alle typer dokumenter
  • Overtagelse af udstyr og forpligtelser
  • Overtagelse og ledelse af medarbejdere samt kontakt til leverandører på området
  • Udvikling af medarbejdernes viden og kompetence
  • Fleet Management holder udstyret driftsklar
  • Indkøbsstyring og konsulentbistand ved indkøb
  • Projektering og planlægning af dokumentbehandling
  • Asset Management omfatter registrering af forbrug, omkostningskontrol mv.

Samarbejdet indledes med et forstudie og en dialog, der så detaljeret som muligt afdækker muligheder, krav, behov og ønsker. På baggrund af en grundig analyse udarbejdes et løsningsforslag, der finjusteres til en kontraktlig aftale og projekteres til implementering. Aftalen realiseres i daglig drift, der følges op af kvalitetskontrol, medarbejderudvikling, rapportering og evaluering.

Når Canon Danmark overtager bestående udstyr og påtager sig forpligtelserne på fremtidige investeringer, konverteres kapital- og kapacitetsomkostninger til driftsomkostninger. Dermed opnås en løbende kapitaltilpasning til de aktuelle og mere præcist definerede behov - i stedet for uforudsigelige og risikobetonede investeringer.

Udfyld nedenstående formular eller kontakt Deres konsulent hos Canon Danmark A/S (på telefon 70 15 50 05) for et uforpligtende møde eller nærmere information.

spacer
					image
Service
Facility Management
Behovsanalyse
Konsulentydelser
eMaintenance
Vedligeholdelse
Implementering
Uddannelse og træning