Erhverv

Sådan opdateres firmwaren

Du skal muligvis opdatere multifunktionsenhedens firmware for at kunne bruge Canon PRINT Business.
Hvis du anvender den model, der skal opdateres, får du vist en besked, hvor du bliver bedt om at opdatere, når du bruger Canon PRINT Business.
Der er to metoder til opdatering af firmwaren.
Se følgende tabel, og brug den metode, der svarer til den model, du bruger.

EnhedsnavnOpdatér firmware
Via internetVia pc
MF4800-serien-Tilgængelig
MF4700-serien-Tilgængelig
MF5900-serien-Tilgængelig
iR1133-serien-Tilgængelig
MF6100-serienTilgængeligTilgængelig
MF8200C-serienTilgængeligTilgængelig
MF8500C-serienTilgængeligTilgængelig

How to use_style_note_imageBEMÆRK

Du behøver ikke opdatere firmwaren til imageRUNNER ADVANCE-serien.

1.Opdatering via internettet
Download firmwaren til den multifunktionsenhed, du bruger, via internettet uden brug af en pc (Windows/Mac), og opdatér derefter firmwaren.
- Multifunktionsenheden skal være forbundet til internettet.

1-1. Vælg [System Management Settings] (Indstillinger for systemadministration) fra menuen på betjeningspanelet → tryk på [OK].

Systemadministrationsindstillinger

1-2. Vælg [Update Firmware] (Opdatér firmware) → tryk på [OK].

Opdatér firmware

1-3. Vælg [Via Internet] → tryk på [OK].

Via internet

1-4. Opdatér firmwaren i henhold til instruktionerne på skærmen.
Opdatering af firmwaren er fuldført.
Start Canon PRINT Business, og brug multifunktionsenheden, hvis firmware er blevet opdateret.

2. Opdatering via en pc (Windows/Mac)
Download firmwaren til en pc (Windows/Mac) fra Canons websted, og opdatér derefter firmwaren.
- Multifunktionsenheden og pc'en skal være tilsluttet via LAN eller USB.

2-1. Download firmwaren
Download firmwaren til den multifunktionsenhed, du bruger, fra siden med download af yderligere software.
MF-serien
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Hvis du vil downloade, skal du angive serienummeret på multifunktionsenheden.

How to use_style_note_imageBEMÆRK

style_list Serienummeret er det ottecifrede nummer på etiketten bag på multifunktionsenheden.

style_list Hvis du ikke kan finde serienummeret, skal du se de brugervejledninger, der blev leveret med multifunktionsenheden. Du kan finde den relevante information ved at søge efter "serienummer".

2-2. Skift af multifunktionsenheden til Download-indstillingen
1) Vælg [System Management Settings] (Indstillinger for systemadministration) fra menuen på betjeningspanelet → tryk på [OK].

Systemadministrationsindstillinger

2) Vælg [Update Firmware] (Opdatér firmware) → tryk på [OK].

Opdatér firmware

3) Vælg [Via PC] → tryk på [OK].

Via pc

4) Tryk på [Yes] (Ja) i meddelelsen "Opdatér firmware?".

Opdatér firmware?

Handlingen fortsætter til Download-indstillingen.
Til LAN-forbindelser: Til USB-forbindelser:

LAN-forbindelserUSB-forbindelser

Hvis du er forbundet via et LAN, skal du notere den IP-adresse, der er vist i panelet. Du skal angive den, når du udfører den næste handling fra pc'en (Windows/Mac).

2-3. Start af brugersupportværktøjet og opdatering af firmwaren
1) Udpak den downloadede firmwarefil på pc'en (Windows/Mac).
2) Dobbeltklik på filen Brugersupportværktøj i den udpakkede mappe

Windows/Mac

Brugersupportværktøjet starter.
3) Opdatér firmwaren i henhold til instruktionerne på skærmen.

Opdatér firmwaren

How to use_style_note_imageBEMÆRK

style_list Hvis du vil have flere oplysninger om handlingsproceduren, skal du se "Betjeningsvejledning til brugersupportværktøj" i den komprimerede mappe.

Betjeningsvejledning til brugersupportværktøj

style_list Hvis den multifunktionsenhed, du bruger, er forbundet via LAN, skal du angive en IP-adresse i [IP Address] (IP-adresse) under brug af brugersupportværktøjet. Angiv den IP-adresse, der er vist i trin 4 af "Skift af multifunktionsenheden til Download-indstillingen".

2-4. Genstart af multifunktionsenheden
Når skrivning af firmwaren fra brugersupportværktøjet er afsluttet, skal du trykke på tasten [Stop] på kontrolpanelet i multifunktionsenheden.
Multifunktionsenheden genstarter.
Opdatering af firmwaren er fuldført.
Start Canon PRINT Business, og brug multifunktionsenheden, hvis firmware er blevet opdateret.