Erhverv

Canon Danmark indfører administrationsgebyr på fakturaer samt tonerforsendelsesgebyr med øjeblikkelig virkning

Søborg den 29. april 2011 - Canon Danmark har igennem 2010 kunnet konstatere, at vores reelle udgifter til udarbejdelse af fakturaer udgør et ikke ubetydeligt beløb. I lyset af dette ser vi os nødsaget til fremadrettet at pålægge alle fakturaer et administrationsgebyr til dækning af en del af disse udgifter.

Vi fakturerer løbende af hensyn til vores rapportering, og administrationsgebyret vil blive pålagt alle fakturaer.

Administrationsgebyret beløber sig til kr. 95,- p.t. Vi forbeholder os ret til løbende at justere dette, men vil naturligvis bestræbe os på at holde det på det nuværende niveau.

Vi har desuden set os nødsaget til at indføre et tonerforsendelsesgebyr, hvor beløbsstørrelsen afhænger af de maskiner, der fremsendes toner til. Tonerforsendelsesgebyret vil blive pålagt en gang årligt i forbindelse med servicefaktureringen.

Venlig hilsen
Canon Danmark A/S

Ole Frederiksen
Direktør, Canon Service & Support

spacer
					image