Aller Media

Fra omkostningstungt og uoverskueligt til effektivt og brugervenligt

Aller Media A/S fl yttede i sommeren 2009 ind i et meget fl ot nyt kontordomicil lige ud til indsejlingen i Københavns Havn. De benyttede lejligheden til at rydde op i fl ere års manglende strategi på printerområdet.

Med mellem 600 – 650 medarbejdere var pladsen i Aller Medias kontorhus blevet for trang, og i forbindelse med opførelsen af et nyt kontordomicil, og fl ytninger hertil, benyttede virksomheden lejligheden til at gennemføre en tiltrængt oprydning i hvad der efterhånden var blevet til noget af en ”printerjungle”.

Aller Media
Aller Media

"Vi sparer rigtigt mange penge; vi taler om millioner af kroner årligt. Hele installationen finansieres således af besparelser på under ét år."

- Thomas Culmsee, Aller Media