Strålfors farver fremtidens kundekommunikation med Canon

Strålfors, der leverer kundekommunikationsløsninger, har som virksomhed været aktiv i printbranchen i mange år. Siden etableringen som trykkeri i den svenske by Ljungby i 1919 er firmaet vokset og har udviklet sig, og opererer i dag i syv lande: Danmark, Finland, Frankrig, Norge, Polen, Storbritannien og Sverige.
I en kommunikationsverden, der hele tiden forandrer sig, bryster firmaet sig af at udvikle og sælge innovative kommunikationsløsninger, der giver firmaer nye muligheder for at skabe stærkere og mere personlige kunderelationer. Et vigtigt element i dette tilbud er firmaets 'white paper'-løsning, som gør det muligt for kunder at printe målrettet og tilpasset kommunikation for færre penge ved at printe de oplysninger, der er nødvendige i hver kommunikationskampagne, i én arbejdsgang.

Stralfors-image1
Stralfors-image2

"De fleste af kunderne bruger en-vejs produktion. ColorStreams funktioner betyder, at de er i stand til at skabe mere, som for eksempel at gøre brug af digitale billeder til understøttelse af deres digitale budskaber. Det drejer sig om at forbedre samt gøre de oplysninger, de leverer til kunderne mere relevante." Tony Plummer, administrerende direktør i Storbritannien, Strålfors