Forholdsregler

Bemærkninger vedrørende netværkssikkerhed til forhindring af tredjeparters utilsigtede adgang til dine netværkskameraer

Gælder for: Alle kameramodeller

For at forhindre tredjeparter i utilsigtet at få adgang til dine netværkskameraer skal du bemærke, at:

  • Det anbefales kraftigt at ændre den oprindelige administratoradgangskode samt at skifte adgangskoden jævnligt.
  • I den oprindelige indstilling er [Privileged Camera Control] (Priviligeret kamerakontrol), [Camera Control] (Kamerakontrol), [Video Distribution] (Videodistribution), [Audio Distribution] (Lyddistribution) aktiveret som brugerprivilegier. Hvis du ikke vil videregive disse privilegier til gæstebrugere, skal du deaktivere indstillingerne.

Forholdsregler for lyn

Gælder for: Alle kameramodeller

  • Disse produkter risikerer at blive ramt af direkte lyn, indirekte lyn, returlyn osv. Vi anbefaler, at du tager forholdsregler, så risikoen for lynnedslag reduceres, inden du installerer kameraerne.

Retningslinjer for erstatning af reservedele

Gælder for: VB-Rxx PTZ-kameramodellerne

  • De følgende dele er ikke genanvendelige og dækkes ikke af den begrænsede garanti. Derudover er oplysninger om produktets levetid, angivet i [ ], referenceværdier, når delenes 360 graders bevægelser foretages gentagne gange i temperaturer over 25° eller under -10°; derfor afhænger levetiden af brug og installationsmiljø.
1. Trinmotor[4 mio. bevægelser*]
2. Kontaktring

[4 mio. bevægelser*]
*En bevægelse er 360°.
  • Hvis du skal have udskiftet reservedele, skal du kontakte din lokale reparatør
  • Opbevaringsperioden for funktionelle dele til reparation er syv år efter afsluttet produktion.

Forholdsregler mod en uklar kuppel

Gælder for: VB-M64xVE og H65xVE, udendørs faste kameramodeller med kuppel

  • Kuplen, der bruges til disse produkter kan blive uklar med tiden (kuppelmaterialet bliver uigennemsigtigt osv.)
  • For at mindske forekomsten af dette problem anbefaler vi, at du bruger en solskygge (sælges separat).

Advarsel vedrørende "Klasse A"-produkter og elektromagnetisk interferens (EMI)

Gælder for VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Disse "Klasse A"-produkter er beregnet til brug i industrielle og kommercielle områder. I et hjemligt miljø kan disse produkter forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren kan være nødt til at træffe rette forholdsregler.