Erhverv

Scanningsløsninger til den juridiske sektor

Advokatfirmaer opererer i dag i stadigt mere konkurrencebetonede omgivelser. Klienterne kræver højere serviceniveau og højere grader af sikkerhed, mens mængden af love og bestemmelser støt stiger. Canons scanningsløsninger til skrivebordet hjælper med at løse udfordringerne direkte.

Find ud af mere

Styrk konkurrenceevnen

Scan dokumenter og sagsfiler elektronisk, for eksempel med DR-C225, og styrk både den daglige effektivitet og den langsigtede rentabilitet. Du sparer dyrebar plads til arkivering, og takket være søgbare PDF'er kan du hurtigt finde dine scannede dokumenter, når du har brug for dem.

Mindsk risikoen

Du kan kryptere dine scannede dokumenter og sende dem via PDF/ A til klienter, så du effektivt og sikkert kan håndtere klientrelationer. Og med Canons eCopy PDF Pro kan filer let redigeres og annoteres efter behov.

Sikker overensstemmelse

PDF/A-formatet, som Canons scannere understøtter, er nu anerkendt inden for den juridiske sektor som standard for arkivering og håndtering af sagsforløb. I visse lande skal offentlige dokumenter sendes til retten elektronisk – DR-C225 hjælper dig med at leve op til dette krav.