Erhverv

Scanningsløsninger til sundhedssektoren

Få industrisektorer oplever så meget debat, pres og forandring som sundhedssektoren. I sidste ende er alle inden for sundhedsvæsenet – fra den uafhængige konsulent til hospitalerne – afhængige af en kompleks serie af kliniske informationer for at kunne hjælpe patienterne. Canons scanningsløsninger til skrivebordet kan hjælpe med at strømline disse processer og forbedre serviceniveauet.

Find ud af mere

Forbedr patientplejen og servicen

Ved at scanne patientjournaler ind i en database med DR-M160II bliver adgangen til informationen gjort væsentligt lettere, så klinikerne kan bruge mere tid sammen med patienterne. Ydermere fører optimeringen af patientjournalerne til, at sundhedsinstitutionerne kan levere et serviceniveau, der sikrer en høj placering i de officielle målinger.

Nedbring operationsomkostninger og spild

Ved at scanne patientjournaler reduceres omkostninger på stedet og til langvarig arkivering. Dermed får klinikere med det samme adgang til patientdata, og det nedsætter omkostningerne ved at skulle skaffe de fysiske kopier af filerne. Forbedring af operationsprocedurerne vil frigøre ressourcer, der kan investeres i andre områder.

Styrk patientfortroligheden

Ved at scanne patientjournaler sikres patientdata bedre, og institutionen opfylder kravene tilde stadigt stigende lokale, regionale og nationale love og bestemmelser.