EOS Remote

Udvid funktionaliteten af dit EOS og din smartphone.

EOS Remote er en applikation til Apple iOS eller Android-smartphones. Når den bruges sammen med EOS-kameraer med indbygget Wi-Fi, bliver den et effektivt tilbehør, du kan tage med i lommen. EOS Remote gør det mere praktisk at tage billeder og gennemse dem.

Egenskaber

De kreative muligheder for fotografering øges, når du bruger funktionen med Live View, så fotografering bliver endnu sjovere. EOS Remote-app'en giver mulighed for hurtigt at kontrollere billeder i kameraet på en smartphone. Du kan overføre og gemme billeder til din smartphone eller endda dele dem med venner eller familie.

EOS Remote giver mulighed for tilslutning via access points (Infrastructure), men selv steder uden access points kan den bruges, hvis du har et kamera og en smartphone. Den kan bruges på steder, hvor Wi-Fi-netværksdækningen er dårlig, f.eks. uden for byerne, ved kyster, i bjergene eller i kælderstudier og i tog eller biler, hvor signaler er svære at fange.

Det er enklere at få gruppefotos, hvor også fotografen er med på.

Med Live View kan du gennemse billeder fra fjernlokationer.

Kontrollér hurtigt dine fotos uden at skulle tage kameraet op af tasken.

Alle dine venner kan vælge og gemme de billeder, de ønsker.

Info om EOS Remote (bemærk, at Android- og iOS-app'en kan variere i udseende).

EOS Remote - hovedmenu

(a) Applikationsindstillinger
(b) Indbygget billedfremviser/billedoverførsel og lagring
(c) Live View Remote/fjernudløsning
(d) Wi-Fi-tilslutningsvejledning

Live View Remote

Du kan tage fotos blot ved at bruge din smartphone-skærm med Live View Remote-funktionen.

(a) Knappen [Tilbage til hovedmenu]
(b) Knap til at slå billedeoplysninger TIL/FRA
(c) Knappen [Lås rotation]
(d) Knappen [Start/afslut Live View]
(e) Blå ramme: AF-ramme
(f) Hvid ramme: Udvidet ramme
(g) Knappen [Udvid/formindsk visningsområde]
(h) Knappen [Vis fotograferede miniaturebilleder]
(i) Knappen [Fokus (lukker halvvejs trykket ned)]
    (Skjult som standard. Indstil visning på skærmbilledet Programindstillinger)
(j) Knappen [Fjernudløser]
(k) Knappen Optagelsesindstillinger

 

Du kan styre Tv, Av, ISO og eksponering ligesom på kameraets kontrolhjul.

liveview01

(venstre figur) Tryk på knappen [Optagelsesindstillinger] for at få vist knappen Tilpas indstillinger.
(højre figur) Vælg indstilling, der skal tilpasses

liveview02

De forskellige indstillinger vises på skærmen. Du kan tilpasse disse gennem intuitiv betjening takket være touch-panelet.

Du kan kontrollere fokus i smartphone-skærmen og betjene autofokus. Og kontrol af fokusudvidelse med smartphone.

Vælg fokusområde ved at trykke.
Hvid ramme: Udvidet ramme
Blå ramme: AF-ramme

Udvid fokusrammen ved at trykke to gange.

Tryk på fokusknappen, når rammen er der, hvor du ønsker det.

Rammen bliver grøn.

Du kan fjernudløse fra en smartphone. Der er to lukkerfunktioner at vælge imellem:

Med fokusknap
(a) Fokusknap (lukker halvvejs trykket ned)
(b) Fjernudløserknap
Fokusknappen vises ikke som standard. Du kan indstille den til at blive vist på skærmbilledet Programindstillinger.

Uden fokusknap
(c) Fokus + udløserknap
Du skal blot trykke på knappen for automatisk fokus og udløse lukkeren.

Fokusknap (lukker halvvejs trykket ned):
Ved at trykke ned flyttes fokus til den blå ramme

Udløserknap:
Hvis du flytter fingeren over på lukkerknappen samtidig med at fokusknappen holdes nede, tages der et korrekt fokuseret billede.

Indbygget billedfremviser

Du kan hurtigt og nemt se billeder i dit kamera med din smartphone. Du kan nemt få vist billeder i kameraet, rate dem eller slette dem, ligesom hvis du fjernede LCD-skærmen på kameraets bagside.

Side om side
(a) Sortér
(b) Spring

Tabel (med billedeoplysninger)

Du kan omorganisere billeder efter mappe, rating eller dato i enten stigende eller faldende rækkefølge.

Flyt straks til den angivne mappe.

Tryk på et billede for at vælge. Derefter vises oplysningerne. Kan også kontrollere fotooplysninger.
(c) Gem til smartphone
(d) Send billede som e-mail
(e) Bedømmelse
(f) Slet billede fra kamera

Billedoverførsel og lagring

Du kan overføre og gemme billeder fra dit kamera til din smartphone, så du kan dele dem. Billederne vil blive gemt i den optimale størrelse for både kvalitet og overførselshastighed ved overførsel til smartphone, og RAW-billeder konverteres til JPG. Billeder med en opløsning der er større end S2 (1920 x 1280), vil blive ændret til S2 JPG og overført til smartphonen. Mov-filmfiler kan ikke overføres. Der vises kun miniaturebilleder.

Tryk på "Action"-knappen nederst til venstre på skærmbilledet for miniaturebilleder.

Vælg [Gem til kamerarulle] i den viste menu.

Når billederne er valgt, skal du vælge [Gem] nederst til højre

Gemt!

Download

Snart tilgængelig i følgende app stores.

[LOCAL] Picture_App Store Logo

[LOCAL] Picture_Google Play

Krav

Canon-kamera

Smartphone operativsystemer

  • Apple iOS: 5.0 eller nyere
  • Android OS: 2.3.3 eller nyere

Understøttede modeller

  • Apple iOS: 5.0 eller nyere modeller
  • Android OS: 2.3.3 eller nyere modeller (smartphones)
  • *Der er ingen garanti for, at tablets virker