Vejledning til scanningsteknologi

Canon imageFORMULA-dokumentscannere, der bygger videre på en tradition for høj billedkvalitet og driftsikkerhed, kommer med det nyeste inden for scanningsteknologi. De følgende features følger med de fleste Canon imageFORMULA-dokumentscannere.

Vores scanningsteknologi i detaljer:


Tredimensionel farvekorrektion
Ved hjælp af tredimensionel farvekorrektion gengives et dokuments farver med en hidtil uset farvegengivelse og -nøjagtighed. Dette resulterer i fremragende farvekvalitet samt øget læsbarhed for OCR-scanningsprogrammer.


ADF
Den automatiske dokumentfremfører (ADF) sikrer hurtig, uovervåget scanning af batches med dokumenter.


Automatisk justering af størrelse og vinkel
Spilder du tid på at sortere dine dokumenter, før du scanner? Den automatiske tilpasning af størrelse undersøger størrelsen af hvert dokument, så hver side bliver vist i den rette størrelse, og vinkeljusteringen sikrer, at det scannede billede vender rigtigt.


Automatisk farvedetektering
Baseret på farveindholdet i dokumenterne, kan scanneren automatisk afgøre, hvilke dokumenter i en blandet bunke der skal gemmes i farver. Du behøver ikke at sortere de sort/hvide dokumenter fra først, og som resultat bliver størrelsen på dokumenter scannet i farver væsentligt reduceret.


Automatisk farveudfald
Rød, grøn eller blå kan fjernes fra dokumentets billeder med henblik på at øge læsbarheden i OCR-programmer og reducere filstørrelsen.


CIS
Contact Image Sensors (CIS) er optiske sensorer, der i dokumentscannere anvendes til at fange dokumentbilledet. CIS-teknologien giver dig skarpere billeder og mindre forvrængning, så tekst bliver lettere at læse med øget OCR-præcision.


Farvestyrke
Den tredimensionelle farvekorrektionsfunktion gengiver et dokuments farveoplysninger via den indbyggede chip til farvekonvertering, der præcist udpeger RGB-koordinaterne i én proces.


Den daglige arbejdscyklus
Arbejdscyklussen er det af fabrikanten anbefalede maksimale, daglige brugsniveau for scanneren. For at øge scannerens levetid bør du vælge en scanner med en daglig arbejdscyklus, der overstiger dit nuværende scanningsbehov. Du skal også tage højde for eventuelle spidsbelastningsperioder i løbet af måneden.


Dupleks
Scanner begge sider af et dokument samtidig.


Frigivelse ved dobbeltfremføring
Denne funktion er nyttig, hvis du vil undersøge, om det rent faktisk er to ark, der bliver fremført samtidig, eller om det er et særligt dokument som f.eks. en kuvert. Hvis scanneren registrerer dobbeltfremføring, stopper fremføringen, når de dobbeltfremførte ark er ude.

DFR-knappen lyser derefter op. Skærmen [Rapid Recovery System] bliver vist, hvor du kan vælge, om du vil fortsætte med at scanne. Hvis du trykker på DFR-knappen, bliver det viste billede gemt, og resten af dokumentet bliver scannet.


Face-up Feeding
Med denne funktion kan du "scanne, som du ser dem" – DR-C125 scanner dokumenter fra toppen, men læser billedet fra bunden. Ved automatisk at rotere billeder 180゜bliver de præsenteret i den rigtige retning og rækkefølge.


Full Auto Mode
Full Auto Mode anvender de bedst mulige indstillinger på hvert scannede billede i forhold til vores unikke algoritme. De følgende indstillinger anvendes – Automatisk farvesporing, Automatisk dokumentstørrelse, Automatisk opløsning, Spring blank side over, Vinkel- og tekstretning.


J-Path
Canons unikke J-Path til miljørigtig scanningsfunktionalitet gør det muligt at fremføre og udtage papir lodret på DR-C125.
Picture_J-Path

Præscanning
Muligheden for at se et scannet dokument, før det bliver scannet, kan hjælpe med at sikre, at data ikke bliver gengivet forkert eller kopieret unødigt.


Opløsning
Billedopløsningen betegner, hvor detaljeret et billede er. Betegnelsen dækker digitale billeder, filmbilleder og andre typer af billeder. Jo højere opløsning, jo flere billeddetaljer - men det fører som regel også til en større filstørrelse. En dokumentscanners scanningshastighed vil stort set altid falde i takt med, at opløsningen øges.


Automatisk separator
Hvis to ark er blevet indført samtidigt, kan du med funktionen "Automatisk separator" sende dokumentet tilbage i fremføreren og prøve igen. Selv når to ark fremføres samtidig, kan scanneren selv løse problemet og fortsætte scanningen.


Simpleks
Simpleks bruges til at betegne scanning, hvor kun én af dokumentets sider scannes.


Spring tom side over
Denne funktion er nyttig, når du scanner dokumentbatches med både en- og tosidede dokumenter. Blanke sider bliver automatisk fjernet fra scanningsdataene, så du også sparer plads.


Tekstforbedring
Scannerne tilbyder to typer tekstforbedringer, som giver dig tydeligere og mere læsevenlige sort/hvid-dokumenter fra dokumenter, der er svære at scanne. Hver type skal vælges i forhold til dokumenttype.


Genkendelse af tekstretning
Perfekt til scanning af dokumentbatches med forskellige tekstretninger. Funktionen registrerer hvert dokuments tekstretning og drejer de scannede billeder derefter.


Tyndt papir
Indføringshastigheden nedsættes, så tynde dokumenter ikke tager skade, når de fremføres (fås på DR-M160).


Ultrasonisk opdagelse af dobbeltfremføring
Ultrasoniske sensorer registrerer mellemrummet mellem overlappende ark og forhindrer, at flere sider føres ind i scanneren samtidig. Dette sikrer, at alle sider i et dokument bliver scannet.
Picture_ultrasonic

U-vending / lige papirgang
Med henblik på at øge effektiviteten og sikre fleksibel scanning af en række forskellige dokumenter, herunder plastikkort og tykke dokumenter, er visse scannermodeller udstyret med en lige papirgang ud over den almindelige U-vendings-papirgang,
Picture_U-Turn

spacer
					image