Vilkår og betingelser

1. Arrangøren

Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V., som er registreret på adressen Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon").

2. Om tilbuddet

2.1. Deltagere

2.1.1. Alle Deltagere skal være 18 år eller ældre ("Deltagere").

Distributører og andre forhandlere er udelukket fra tilbuddet. Forhandlere og distributører kan ikke deltage på vegne af deres kunder.

2.1.2 Alle Deltagere anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser.

2.2. Pakker, Område og Perioder

2.2.1 Du har købt den pakke, der består af Canon EOS 1D-X III, SanDisk Extreme PRO® CFexpress®-kort på 64 GB og SanDisk Extreme PRO® CFexpress®-kortlæser ("Pakke"). Kortlæseren ("Kortlæser") er ikke inkluderet i din pakke, og du er berettiget til at indløse den ved at indsende en anmodning online. Sådanne online-anmodninger kan kun foretages inden for perioden fra 14/02/2020 til og med 31/07/2020.

2.2.2 Du kan kun anmode om én kortlæser pr. pakke.

3. Indløsning

3.1 For at indløse kortlæseren skal Deltageren købe pakken OG indsende en gyldig anmodning online. Anmodningen skal indsendes mellem d. 14/02/2020 og d. 31/07/2020.

3.2 For at indsende en anmodning skal du gøre følgende:

(i) På korrekt vis udfylde og indsende en onlineformular på www.canon-europe.com/cfexpress (herunder dine personlige oplysninger og produktoplysninger, der angiver gyldig(e) produktserienummer/numre osv.). * For hjælp til at finde dit serienummer

https://www.canon.dk/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/

(ii) Scanne, uploade og vedhæfte en kopi af kvitteringen eller en ordrebekræftelse for køb på internettet (inkl. moms) til den online-anmodningsformular.

(iii) Deltagere får derefter en e-mail, der bekræfter, at deres anmodning er modtaget. Hvis Deltageren ikke modtager en bekræftelses-e-mail inden for 24 timer efter indsendelse af sin anmodning, skal vedkommende kontakte vores Hotline på +45 70 20 55 15 eller sende en e-mail til canon@promotion-support.com

3.3 Ved modtagelse og bekræftelse af anmodningen sørger Canon for, at kortlæseren leveres til Deltageren inden for 90 dage.

3.4 Canon vil ikke behandle anmodninger, som er ufuldstændige eller ulæselige. Canon vil ikke være ansvarlig for anmodninger, der er forsinkede, eller som ikke når frem.

4. Ansvarsfraskrivelser

4.1. I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som Deltageren har pådraget sig i forbindelse med dette tilbud. Intet i disse vilkår og betingelser skal imidlertid virke som en udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald som følge af Canons medarbejderes eller agenters beviste uagtsomhed.

4.2. Canon forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre dette tilbud uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar, men vil altid bestræbe sig på at minimere indvirkningen på Deltageren for at undgå unødvendig skuffelse.

4.3. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver indløsningsanmodning for at sikre, at den overholder disse vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumenter. Canon forbeholder sig retten til at udelukke anmodninger og/eller Deltagere, hvis de har mistanke om, at tilbuddet på nogen måde misbruges.

Canons beslutninger i forbindelse med tilbuddet er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance herom.

5. Personlige data

Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB i Holland er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af Deltagere. De oplyste personlige data må kun anvendes med henblik på administration af dette tilbud. De bliver opbevaret sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS. De personlige data, der indsamles fra Deltagere, er underlagt Canons forbrugerpolitik [https://myid.canon/canonid/#/policy].

6. Jurisdiktion

Hvis du er en deltagende forbruger, gælder lovgivningen i dit land for dette tilbud, og du kan være berettiget til at føre retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dig om dine rettigheder. Disse vilkår begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.