Vilkår og betingelser

Sidst opdateret 22.11.18

CANON EUROPA N.V. CPS EOS R-BONUSTILBUD, VILKÅR OG BETINGELSER

1. KAMPAGNEARRANGØR

Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V., som er registreret på adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon").

2. OM TILBUDDET

2.1. Deltagere

2.1.1 Alle deltagere skal være 18 år eller ældre ("Deltager").

Distributører og detailhandlere må ikke deltage i kampagnen og er ikke berettigede til at deltage på vegne af deres kunder.

2.1.2 Alle deltagere anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser.

2.1.3 Tilbuddet gælder kun for kunder, som har et gyldigt CPS-medlemsnummer. Dette kontrolleres ved indløsning.

2.2. Tilbudsprodukter, -område og -perioder

2.2.1 Tilbuddet gælder for kunder, der har købt et EOS-1D X R-hus eller -sæt, og kan KUN indløses for en EOS R-KONTROLRINGSADAPTER ("Tilbudsprodukterne"). Når kontrolringsadapteren er købt, kan CPS-kunder få refunderet 200 EURO (eller tilsvarende) cashback for produktet.

2.2.2 Tilbuddet kan indløses fra kl. 00.00 den 14. december 2018 og frem til midnat den 10. januar 2019 ("Tilbudsperioden"). Kunder kan have købt begge dele uden for kampagneperioden, men de kan kun indløse tilbuddet inden for de pågældende datoer.

2.2.3 Alle tilbudsprodukter skal købes hos detailhandlere i Andorra, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig eller fra en internetbutik med domæne eller registreret adresse i et af de ovenfor anførte lande ("tilbudsområdet").

2.2.4 Deltagere, der har købt ET EOS R-hus eller -sæt, kan KUN få rabat på ÉN EOS R-KONTROLRINGSADAPTER

Dette tilbud KAN kombineres med objektivbonuskampagnen. Se kampagneoplysningerne om, hvordan det indløses.

2.2.5 Alle tilbudsprodukter skal være nye og originale Canon-produkter. Køb af brugte, renoverede eller istandsatte produkter, eller produkter, der er efterligninger eller på nogen måde krænker Canon-koncernens immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, parallelprodukter eller produkter fra det "grå marked"), opfylder ikke kravene til dette tilbud.

2.2.6 Alle tilbudsprodukter skal være leveret til EØS samt Schweiz eller Andorra og distribueret af Canon Europa N.V. eller virksomheder i Canon-koncernen, der befinder sig i EØS, Schweiz eller Andorra. Spørg altid detailhandleren for at undgå skuffelser.

2.2.7 Tilbudsprodukter, som returneres (fri for fejl) til sælgeren, vil ikke være gyldige til at indgå i kampagnen, og deltagere, som bliver opdaget i at prøve på at indløse rabat for disse produkter, vil ikke være berettigede til det. Hvis Canon bliver klar over nogen sådanne former for svindel, vil det stå dem frit for at anlægge en retssag mod de involverede deltagere.

3. Sådan deltager du

3.1 For at deltage i tilbuddet skal deltageren købe et EOS-1D X R-hus/-sæt OG EOS R-kontrolringsadapteren OG fremsætte en gyldig anmodning online. Anmodningen skal fremsættes inden for tilbudsperioden.

3.2 For at indsende en anmodning skal du gøre følgende:

(i) Udfylde en online anmodningsformular korrekt og indsende formularen (inklusive angivelse af et eller flere gyldige serienumre og CPS-medlemsnumre for produktet osv.).

(ii) Scanne, uploade og vedhæfte en kopi af kvitteringen for begge produkter eller en ordrebekræftelse for køb på internettet (inkl. moms) til online-anmodningsformularen.

(iii) Deltagere modtager derefter en e-mail med bekræftelse på, at deres anmodning er modtaget, sammen med loginoplysninger til en portal, hvor de kan kontrollere anmodningsstatus.

3.3 Der tages forbehold for udsolgte tilbudsprodukter. Canon er ikke ansvarlig for forhandleres manglende gennemførelse af bestillinger af kampagneprodukter i løbet af kampagneperioden.

3.4 Efter modtagelse og bekræftelse af anmodningen vil Canon foretage en direkte BACS-overførselsbetaling på det relevante rabatbeløb som anført i afsnit 2.2.4 til deltagerens bankkonto. Der vil ikke blive indgået nogen aftale om en alternativ udbetalingsmulighed, og der vil ikke blive udbetalt kontanter eller udstedt checks.

3.5 Canon tilstræber overførsel via BACS senest 28 dage efter modtagelse af en udfyldt og gyldig anmodning.

3.6 Hvis en deltager ikke vælger en af de valutaer, der tilbydes i indløsningsformularen, kan Canon vælge en valuta efter eget skøn.

3.7 Canon vil ikke behandle anmodninger, som er ufuldstændige eller ulæselige. Canon vil ikke være ansvarlig for anmodninger, der er forsinkede, eller som ikke når frem.

3.8 Der foretages kun én BACS-betaling pr. gyldig anmodning.

3.9 Hvis du er momsregistreret og modtager et rabatbeløb, kan det reducere den momspligtige værdi af dit køb, hvorfor du muligvis skal reducere din indgående moms i henhold hertil.

4. ANSVARSFRASKRIVELSER

4.1. I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med dette tilbud. Intet i disse vilkår og betingelser skal imidlertid virke som en udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald som følge af Canons medarbejderes eller agenters beviste uagtsomhed.

4.2. Canon forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre dette tilbud uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar, men vil altid bestræbe sig på at minimere indvirkningen på deltageren for at undgå unødvendig skuffelse.

4.3. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver indløsningsanmodning for at sikre, at den overholder disse vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumenter. Canon forbeholder sig retten til at udelukke anmodninger og/eller deltagere, hvis de har mistanke om, at tilbuddet på nogen måde misbruges.

Canons beslutninger i forbindelse med tilbuddet er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance herom.

5. DATABESKYTTELSE

Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB i Holland er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af deltagere. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS. Data, der er indsamlet fra deltagere, er underlagt Canons databeskyttelsespolitik for forbrugere.

6. LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Hvis du er en deltagende forbruger, gælder lovgivningen i dit land for vores kampagner, og du kan være berettiget til at føre retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dine rettigheder. Disse vilkår og betingelser begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.