Canon TrueProof

TrueProof

TrueProof er WYSIWYG-software til prepress, der fungerer som en virtuel printer og forbedrer og strømliner din proofing-proces. Du kan få vist de enkelte sider/billeder og kontrollere registreringsnøjagtigheden - om nødvendigt med pixeldetaljer - inden dine digitale printjob går i produktion.
For at sikre maksimeret farvematch kan TrueProof udvides med valgfrie moduler, som giver mulighed for korrektur af farver på både skærm og i fysisk kopi. Dermed får kunden en fuld korrekturløsning til digitalt produktionsprint i fuld farve.

Fordele

  • Fjerner omkostningerne ved korrekturprint i forbindelse med nedetid, forbrugsstoffer, personale og konfigurationstider for en high volume-produktionsprinter.
  • Med TrueProof SoftProof-indstillingen kan mange overflødige papirkorrekturer undgås og præcision opnås ved hjælp af fuld printersimulering
  • Nøjagtig visning helt ned til pixelniveau herunder simulering af semi-transparent papir, separate farverplaner og forprintede formularer
  • Bestemmelse af blækniveau giver vigtigt og præcist input i forbindelse med en samlet beregning af omkostninger
  • Validering af printdata baseret på de faktiske printforhold og i henhold til offentliggjorte normer (f.eks. ISO 12647, G7) eller brugertilpassede værdier
  • TrueProof v5.0 tilbyder den første samlede workflowløsning for farvekorrektur til den digitale printbranche.

Funktioner

Kig nærmere på Canon TrueProof

En fleksibel prepress-løsning til kommerciel print


TrueProof er et alsidigt og nøjagtigt WYSIWYG-korrekturværktøj, der fungerer som en virtuel, high-volume Canon IPDS- eller PCL-produktionsprinter. TrueProof kan sikre, at applikationer fra eksterne kilder er klar til produktion, inden de går videre til en fysisk produktionsprinter. Derved undgås unødvendig nedetid på grund fejlbehæftede filer eller forkert layout, og kunderne sparer omkostninger og får forbedret ydeevne. Alle applikationer, der er routet til TrueProof kan vises i fuld printopløsning på skærmen. Funktioner som simulering af duplekssider eller overlejring af forprintede formularer gør TrueProof til et enhedsspecifikt korrektionsværktøj med alle funktioner.
For at sikre maksimeret farvematch kan TrueProof udvides med valgfrie moduler, som giver mulighed for korrektur af farver på både skærm og i fysisk kopi. Dermed får kunden en fuld korrekturløsning til digitalt produktionsprint i fuld farve.
TrueProof kan også bruges til at fastslå blækforbrug og farvedækning af applikationer, et vigtigt parameter i den samlede beregning. I dette tilfælde giver Trueproof en præcis beregning af farvedækning og blækforbrug ved at bruge den oprindelige printerfunktion.
TrueProof kan også simulere alle typer af Canons produktionsprintere med SRA-controller (f.eks. VP5000, VS7000, VS8000, VS9000, ColorStream-serien, JetStream-serien, ImageStream-serien).
TrueProof Core er primært designet til tæt interaktion med PRISMAproduction, men kan tilsluttes enhvert andet IPDS-/PCL-outputsystem, som simulerer en Canon high volume-produktionsprinter.