Account Center

Account Center

Maksimer din rentabilitet for storformatprint med Account Center. Denne unikke software til omkostningsfordeling sporer alle aktiviteter på dit storformatprintsystem. Overvåg print, kopiering og scanning, og fordel omkostninger mellem bestemte projekter eller afdelinger. Omdan dit omkostningssted for storformatprint til et profitcenter med Account Center.

Fordele

  • Alle storformatprint-, kopiering- og scanningsaktiviteter spores på den centrale Power Logic Controller
  • Kontrolleret adgang til -systemet til storformatprintning med krav om angivelse af gyldige kontooplysninger forhindrer uautoriseret adgang
  • Omkostningsfordeling via praktisk dataindtastning ved arbejdsstationen eller lokalt betjeningspanel til storformatprintning
  • Felter og værdier, der frit kan defineres, giver mulighed for fleksibel arbejdsgang

Funktioner

Kig nærmere på Account Center

Fleksibel jobsporing med alle funktioner


Account Center kan konfigureres til brug i miljøer med et enkelt eller flere systemer til storformatprint. Konfigurer sporingsoplysninger til omkostningsfordeling én gang, og registrer ensartede oplysninger på alle -systemer til storformatprint i organisationen.
Account Center strømliner omkostningsfordeling og -dækning og har indbyggede grænseflader til populære tredjepartspakker. Alle konterings- og faktureringsdata overføres til tredjepartsapplikationer, så du undgår tidskrævende manuel dataindtastning, der øger risikoen for fejl.

Struktureret med henblik på at maksimere jobsporing


Account Center består af Account Console og Account Logic, der sammen giver dig de funktioner og den fleksibilitet, du har brug for.

Account Console


Dette er din grænseflade til Account Center, hvor du kan definere alle de felter, du skal bruge. Du kan selv tilpasse felter og værdier, så de passer til dine projekter og virksomhedens arbejdsgang.

Account Logic


Account Logic er placeret i Power Logic Controller og sporer alle de oplysninger, der er defineret i Account Console. Account Logic anmoder om og validerer konteringsoplysninger og forhindrer således uautoriseret print, kopiering og scanning.
Denne produktstruktur giver stor fleksibilitet i miljøer med flere systemer. Med Account Logic på netværket behøver du kun én Account Console applikation for at definere de sporingsoplysninger, der kræves fra alle TDS-systemer.