JetStream Wide series

JetStream Wide series

JetStream Wide-serien består af to digitale fuldfarveinkjetsystemer og tre monokrome inkjetsystemer til 30" webprint. JetStream 3300 og 4300-systemer tilbyder fuldfarve med hastigheder på henholdsvis 150 m/min og 200 m/min. Monosystemerne JetStream 2300, 3300 og 4300 er sort/hvide inkjetprintere med hastigheder på henholdsvis 100 m/min, 150 m/min og 200 m/min. JetStream Wideserien kan anvendes til en lang række formål og giver flere muligheder ved avis- og bogprintning. Kunderne har fordel af flere indtægtsmuligheder for deres inkjetproduktionsprintere til fuldfarve og optimeret inkjetprintning i sort/hvid, hvilket øger rentabiliteten ved produktion af mindre bogmængder.

Fordele

  • Med en hastighed på op til 200 m pr. minut og en effektiv printbredde på 29,5" understøtter JetStream Wide produktion af op til 4.040 A4-print pr. minut eller op til 130 mio. A4-print pr. måned.

Detaljerede funktioner

Kig nærmere på JetStream Wide series

Avisindustrien drager fordel af digital publicering


Avisindustriens indtægtsstrøm er under pres fra annoncørerne, der vender sig mod andre kanaler, som giver et højere ROI takket være en mere målrettet og brugertilpasset tilgang. Med hurtig digital teknologi og den bredde, der kræves for at printe aviser i deres originalformat, er det nu blevet muligt at anvende den succesfulde one-to-one-målmodel for direct mail inden for avisindustrien. Denne tilgang resulterer i en mere lønsom kunderespons på den målrettede annoncering. Aviserne kan yderligere overveje mulighederne inden for mindre distribuerede printjob, nichepublikationer eller specialudgaver og mikrozone-publikationer.

Større produktivitet til digital bogtrykning


Digital bogtrykning har oplevet udbredt vækst i takt med at forlagene og trykkerierne skifter fra offset til digital produktion. Med den nye og større printbredde på JetStream Wide-serien er det muligt at producere flere bøger på kortere tid og med mindre spild. Det bredere format understøtter digital print af 12- og 16-siders bogsignaturer, hvilket yderligere positionerer digital produktion som et bæredygtigt alternativ til offsettrykning af bøger.

Kompatibel platform med dokumenteret funktionalitet


JetStream Wide-serien med 30" net, er baseret på den almindelige og gennemprøvede DigiDot-inkjetteknologi samt SRA MP (Massively Parallel) controller-arkitekturen. Det giver en klar sti med mulighed for opgradering og et kompatibelt workflow på tværs af alle JetStream-løsninger. Brugerne får endvidere JetStream-seriens pålidelighed og printkvalitet samt brede medieunderstøttelse.

Industriel bogfinishing - manroland web systems


Industriløsningen til bogfinishing fra manroland web systems GmbH er integreret med et monokromt JetStream 4300-system, som producerer sort/hvide fagbøger med en hastighed på 200 m/min på et 30" bredt net. Løsningen gør det muligt at producere 4-, 6- og 8-siders (valgfrit op til 16 sider) bogsignaturer ved fuld hastighed. Grundspecifikationerne er: bogstørrelser fra 90 x 145 til 250 x 420 mm, 4-72 mm tykkelse og papirvægte fra 45-150 g/m².