ARTIKEL

Find rundt i procurement compliances skiftende roller

Sådan holder I trit med procurement compliance

Download guiden

Strategier til at imødekomme de voksende udfordringer med compliance i P2P

Læs Canons vejledning til at gøre jeres virksomhed transparent, ansvarlig og sikker

Download guiden

Man presents financial information to meeting

Det økonomiske compliance-dilemma: GDPR og meget mere

Det hurtige forandringstempo, der påvirker moderne økonomiafdelinger, indebærer, at innovation som f.eks. automatisering og kunstig intelligens introduceres i en traditionelt analog forretningsenhed. Kombineret med et skiftende lovgivningslandskab kan compliance i tråd med teknologisk innovation udgøre en udfordring, når virksomheder ønsker at øge tempoet i den digitale transformation.

I økonomiverdenen har compliance traditionelt fokuseret på interne politikker og foreskrevne processer, hvor virksomhederne etablerede pragmatiske kontrolforanstaltninger for at sikre, at beslutninger angående udgifter var i virksomhedens bedste interesse. Men i dag er der et stigende antal eksterne påvirkninger, som giver yderligere overvejelser om compliance. Uanset om det er den nylige ikrafttrædelse af GDPR (Persondataforordningen) eller andre love om bestikkelse, moderne slaveri eller forpligtelsen til at rapportere betalingsbetingelser, er der et stigende antal overvejelser forbundet med compliance, som indkøbs- og økonomiafdelinger skal tage i betragtning.

Udfordringen for økonomiteams overalt er, at nye, digitale lovændringer såsom GDPR er blevet indført i et arbejdsmiljø, som stadig ofte er afhængigt af traditionelle, papirbaserede arbejdsmetoder. 66 %[1] af økonomimedarbejderne siger, at de er mere papirafhængige end nogen anden virksomhedsfunktion.

Men uanset om en økonomiafdeling er fuldt automatiseret eller halter bagefter den digitale transformationskurve, er et effektivt indkøb af varer og serviceydelser vigtigt for driften af enhver virksomhed. Som sådan kan og bør compliance ikke hindre processen. Den skal blot sikre den måde, indkøb udføres på, tilføje robusthed til processen og sikre sikkerheden for alle involverede parter.

Person looking at map on mobile phone

Løsningen med 3-vejs matching

Nutidens procurement er tydeligvis ikke så enkel. Men grundstenen i effektive indkøb kan koges ned til en tretrinsproces. Denne proces fungerer som en måde, hvorpå kreditorafdelings- eller økonomimedarbejdere kan sikre, at en betaling er fuldstændig og nøjagtig. Den undersøger tre vigtige dokumenter, der er involveret i indkøbsprocessen, repræsenterer den samlede ansvarlighedskæde og fremhæver eventuelle uoverensstemmelser, med henblik på at virksomhederne undgår overforbrug eller betaling for ikke-leverede varer eller tjenesteydelser.

Processen for trevejs fakturamatchning matcher ganske enkelt oplysninger i en indkøbsordre (PO), en varemodtagelsesnota (GRN) og en faktura. Hvis dette gøres manuelt, kan det være en lang proces, og det er derfor, mange virksomheder vælger at automatisere processen for at reducere administrationstiden i kreditorbogholderiet og give værdifuld indsigt i overholdelse af leverandørleveringer og priser.

Effektiv sikring af compliance

For mange organisationer handler compliance om mere end blot at afkrydse et punkt på listen. Den repræsenterer en robusthed i processen, som er afgørende for effektiviteten. Introduktionen af digitale teknologier og procesautomatiseringsteknologier kan ikke blot gøre indkøbsprocessen mere effektiv og transparent, men også mere ansvarlig og sikker.

Compliance bør være en udløsende faktor for bedre beslutningstagning på tværs af indkøbsprocessen, og når Chartered Institute of Procurement and Supply angiver, at organisationer kan bruge mere end to tredjedele af omsætningen på indkøb, kan selv små forbedringer af processen have stor indflydelse på hele virksomheden, ikke kun økonomiafdelingen.

Find ud af, hvordan I gør jeres virksomhed transparent, ansvarlig og sikker

Relaterede løsninger

Se mere

Find ud af, hvordan I holder trit med compliance

Tal med vores team