Digital transformations rolle i HR-afdelingen

Støt jeres virksomhed i at overvinde den digitale kompetencekløft med realistiske transformationsmål

DOWNLOAD GUIDEN

En guide til en vellykket digital transformation

Opdag realistisk change mangement i en tid, hvor 2 ud af 3 virksomheder stadig har deres HR-dokumenter i papirform

Download guiden

Winding mountain road lit up brightly

HR-ledernes rolle i den digitale transformation

Kun 29 % af IT-medarbejdere siger, at deres virksomheder forstår og er forberedt på digital transformation, og mange føler, at de mangler evnen til at skabe fundamentet for digitale ændringer. Set i lyset af denne udfordring er det vigtigt at overveje, hvilken rolle HR spiller i transformationen af virksomheder? Der finder en HR-udvikling sted med øget pres på at finde nye talenter til at forbedre dataforståelsen og de digitale kompetencer og derved give virksomhederne mulighed for at udnytte fordelene ved digitalisering fuldt ud.

Vær opmærksom på kompetencekløften

På et tidspunkt, hvor digitalisering er en hovedprioritet for europæiske virksomheder, er det overraskende, at vi lider af en sådan ødelæggende mangel på digitale kompetencer. Der er alt for få i Europa, der tager en IT-uddannelse, og efterhånden som teknologien udvikler sig, vokser kløften. Ifølge Europa-Parlamentet har to femtedele af arbejdsstyrken i EU i øjeblikket få eller ingen digitale kompetencer. Selvom der er stor arbejdsløshed, lurer risikoen for, at 500.000 europæiske IT-job ikke vil være besat i 2020. Den manglende evne til at mætte dette vækstområde lægger et betydeligt pres på HR-medarbejdere i hele Europa. Det truer også med at bremse de fremskridt, den digital transformation skaber blandt europæiske virksomheder, og det ville være utroligt skadeligt for den samlede vækst.

Group of people swimming in the sea with a pink kayak in the middle of them

HR's rolle i digital uddannelse

Hvordan kan HR forbedre resultaterne i en virksomhed, der gennemgår en digital transformation? Digitalisering kan byde på spændende nye muligheder for virksomheder, men HR-teamet er afgørende for at sikre, at disse fordele udnyttes fuldt ud. HR-medarbejdere bør i første omgang sikre sig, at de kan kanalisere betydelige ressourcer til uddannelse og udvikling. Denne øvelse i videnopbygning bør være en funktion, der altid er "slået til", for at sikre, at medarbejderne udvikler en "digital tankegang".

Desuden kan denne løbende uddannelse sikre, at nyansatte fremadrettet får de nødvendige digitale færdigheder. En afgørende ting er også, at en konstant uddannende funktion betyder, at læring kan holde trit med den teknologiske udvikling. Der bør også i høj grad fokuseres på investeringer i den yngre generation, der er fanebærer for digital transformation. Uddannelsesprogrammer, såsom praktikophold for skole- og gymnasieelever, kan i høj grad udstyre fremtidens arbejdsstyrke til at klare de krav, den digitale verden stiller.

HR-udvikling

Forretningsverdenen er under forandring, og traditionelle jobroller oplever et radikalt skift. Som følge heraf sker der en forandring inden for HR, hvor afdelinger spiller en afgørende rolle i at klargøre organisationerne til digital transformation. Ved at spille en dobbeltrolle, tiltrække nye talenter og organisere vigtig uddannelse for nuværende medarbejdere sikrer HR-medarbejdere, at virksomheder er konkurrencedygtige på et konkurrencepræget digitalt marked.

Håndtering af den digitale transformations udfordringer med Canon

Relaterede løsninger

Se mere

Få mere at vide om digitalisering af jeres virksomhed med Canon

KONTAKT OS