Fire digitale transformationstendenser, der påvirker information management

Overvind udfordringer i information management med en smartere digital transformationsstrategi

DOWNLOAD GUIDEN

Skab en handlingsplan for jeres digitale transformation

88 % af virksomhederne har endnu ikke draget fordel af deres digitale strategi. Se, hvordan I kan optimere jeres til succes

Download guiden

Winding mountain road lit up brightly

Tendenser inden for information management

Mangelfuld håndtering af information har alvorlige konsekvenser for virksomhedens sikkerhed. Det indebærer en risiko for sagsanlæg, pålæggelse af store bøder og en negativ påvirkning af omdømmet. Men teknologien kan være den perfekte vej til effektiv og korrekt håndtering af information. Her vil vi diskutere fire digitale transformationstendenser – cloud, IoT, automatisering og mobilt arbejde – og den indflydelse, de har på arbejdspladsens information management.

Cloud-samarbejde

Fremkomsten og udbredelsen af cloud computing har været en af de vigtigste teknologiske tendenser i det seneste årti, og dets fordele er veldokumenterede. Men en succesfuld digital transformationsstrategi bør anerkende, at selvom cloud er en katalysator, er virksomhedens teknologiinfrastrukturer ofte af forskelligartet karakter. Nyere outsourcede og digitale elementer eksisterer sideløbende med ældre systemer som f.eks. elementer på stedet og papirbaserede elementer.

Integration er en af de største udfordringer for enhver hybridvirksomhed, men også nøglen til succes. Cloud-samarbejde, en metode til deling og fælles arbejde i cloud'en, hvor alt uploades til en central "cloud", har vist sig at være uvurderlig i denne proces, da den skaber et miljø, hvor fysiske og digitale aktiver kan tilgås på ét sted.

Automatisering

Automatisering spiller en stadig vigtigere rolle i moderne virksomheder og kan betragtes som den næste fase af den digitale transformation efter digitaliseringen af de manuelle processer. Automatiseringen af opgaver gør det muligt for organisationer at strømline processer, reducere antallet af menneskelige fejl og udvikle en omkostningseffektiv løsning, der øger medarbejdernes produktivitet. Dette har den bonuseffekt, at arbejdsglæden øges, da automatiseringen frigør medarbejdere fra rutineprægede opgaver og giver mulighed for at fokusere på mere givende arbejde. Automatiseringsteknologien er også overvejende neutral for både IT-systemer og -processer, hvilket giver virksomhederne mulighed for at udvikle ud fra eksisterende, ældre systemer.

Balls bouncing on a table, one is orange the rest are white

Mobilt arbejde

Muligheden for at frigøre medarbejdere fra kontoret og give dem mulighed for at arbejde overalt har været en kæmpe gevinst for produktiviteten. Desuden har det været med til at fremme mere fleksible arbejdsformer, hvilket øger jobtilfredsheden. Men mobilt arbejde har tvunget virksomhederne til at overveje information management nøje. Når medarbejderne bliver i stand til at arbejde uden for kontoret, bliver det stadig vigtigere, at de bevarer en striks tilgang til informations- og datahåndtering for at undgå at skabe sårbarhed over for sikkerhedsbrud eller tab.

Internet of Things

Internet of Things (IoT) er i sandhed et globalt teknologisk fænomen, som forbinder et imponerende udvalg af enheder, herunder forbrugerelektronik, betalingsterminaler og biler. Dette netværk har potentialet til at revolutionere kontoret. Den detaljerede indsigt, som IoT kan tilbyde i forhold til kundeadfærd, åbner for enorme muligheder for at reducere omkostninger, strømline processer og forbedre tjenesteudbuddet. McKinsey estimerer, at IoT har kapaciteten til at generere $1,1 billioner (€ 924,4 milliarder) i økonomisk værdi i 2025*. I dag er virksomhederne begyndt at indføre brugen af kunstig intelligens (AI), maskinlæring, naturligt sprog og billedbehandling i dataanalyseprocessen, hvilket giver større forståelse af de data, der genereres.

Virksomhedernes mulighed for at udnytte disse teknologier og transformere informationshåndteringen er enorm, og for mange er rejsen kun lige begyndt. Sidste år havde 49 % af virksomhederne ikke en virksomhedsomspændende digital strategi (undersøgelse blandt 4.498 IT-chefer på tværs af 86 lande)**, og af dem, der har en, føler 88 %, at deres virksomhed endnu ikke har opnået det fulde udbytte. I denne tid med store forandringer er det fornuftigt for virksomhederne at forblive fleksible og udarbejde digitale løsninger til informationshåndtering, der integrerer manuelle, digitale og automatiserede processer.

* McKinsey, The internet of things: mapping the value beyond the hype, juni 2016


** Harvey Nash / KPMG CIO Survey: Navigating uncertainty, april 2017

Læs Canons guide for at finde ud af, hvordan I gør jeres digitale transformation til en succes

Relaterede løsninger

Se mere

Få mere at vide om digitalisering af jeres virksomhed med Canon

KONTAKT OS