CFO'ens guide til
digital transformation

Transformér jeres afdelinger til profitcentre ved at optimere forretningsprocesserne

DOWNLOAD GUIDEN

Den digitale
transformation: En guide til succes

80 % af økonomimedarbejderne kan ikke leve op til digitaliseringsmålene. Se, hvordan I planlægger en realistisk transformation

Download guiden

Winding mountain road lit up brightly

En vejledning til digital transformation til økonomiafdelinger

Økonomiafdelingen er traditionelt set meget afhængig af manuelle processer. I en nylig undersøgelse blandt økonomimedarbejdere indrømmede 80 %, at de har svært ved at holde trit med virksomhedens digitale mål, og 66 procent siger, at de er mere papirafhængige end nogen anden forretningsfunktion.


Kombineret med en vedvarende kamp om budgettet, efterlader økonomiafdelingens ry som et omkostningssted mange økonomidirektører med byrden at skulle opnå effektivitet, øge virksomhedens resultater og afveje risici i forhold til faldende balancer.


Digitale teknologier er den mest effektive måde for moderne økonomidirektører at tackle disse udfordringer på. Hvad bringer fremtiden for økonomiafdeling i den digitale transformation? Og når de trækker på digitale værktøjer, hvordan kan CFO'er så transformere økonomifunktionen til et profitcenter, der styrker virksomhedens resultater?

Rammer for den økonomiske transformation

Der er en lang række teknologier tilgængelige for dem, der har til opgave at forandre den måde, økonomiafdelingen fungerer på i dag. Udstyret med en digital handlingsplan til implementering af disse løsninger kan økonomiafdelinger starte deres digitale udvikling.


Det er vigtigt at udvikle en omfattende strategi for alt lige fra automatiseret fakturabehandling til digitalt strømlinede P2P-løsninger (purchase-to-pay), der sikrer, at disse værktøjer har den størst mulige effekt på virksomhederne på kort sigt, samtidig med at de hjælper den langsigtede transformation på vej.

Procesautomatisering

Fremsynede CFO'er vil undersøge automatiserede og digitale teknologier, der giver besparelser og strømliner processer i hele virksomheden, så der bliver plads til og mulighed for at vokse. Indførelsen af en automatiseret, end-to-end P2P-løsning i kreditorafdelingen vil for eksempel umiddelbart reducere den tid, de penge og den administration, der bliver spildt på uproduktive og forældede arbejdsgange, der begrænser vækstpotentiale og hindrer rentabilitet.

Hvad er det næste for CFO'en?

Uanset kombinationen af teknologier bør virksomheder ikke forvente, at alt ændrer sig på et øjeblik. Den fremtidige digitale transformation af økonomiafdelingen vil ske i etaper, og den inkluderer ikke nødvendigvis hele afdelingen i første omgang. Nogle back office-funktioner fungerer muligvis stadig bedst på traditionel manér på kort sigt, mens mere presserende digitale løsninger implementeres og integreres i den større organisation.

Virksomhedstransformation

Det står dog klart, at CFO'er vil komme til at spille en central rolle i deres virksomheders digitale transformation. Automatisering og digitalisering af processer, der er gennemsyret af ældre processer, som f.eks. budgettering, ressourcer, leverandørbetaling og fakturabehandling, kan alle være toneangivende for digital ledelse og udvikling.


Ved at tage denne tilgang til sig opnår økonomiafdelingen desuden også de indirekte fordele ved at skabe fortsat værdi for organisationen. Det kan langt hen ad vejen understøtte virksomhedens vækst, når man introducerer strømlinede og effektive interne økonomiske processer, der understøttes af klare rammer for den økonomiske transformation.


Fordelene er tydelige for alle CFO'er. Det er muligt at opnå reducerede omkostninger, øget effektivitet, bedre overholdelse af myndighedskrav og mere effektiv kommunikation med leverandører og kreditorer, hvis der fokuseres på digital økonomi. Fordele, som ikke blot forbedrer driftseffektiviteten for økonomifunktionen, men som faktisk bidrager til virksomhedens løbende og langsigtede vækstplaner.

Læs Canons guide for at finde ud af, hvordan I gør jeres digitale transformation til en succes

Relaterede løsninger

Se mere

Se, hvordan I kan stævne ud på rejsen mod digital transformation

KONTAKT OS